Cum să restabilești relația cu Dumnezeu? Pastor Vasile Filat

Întrebare:

Locuim împreună cu familia în Italia. De ceva timp nu mă simt bine spiritual. Chiar dacă merg la o biserică, nu mă simt liber să vorbesc cu pastorul. De aceea, am decis să vă scriu dumneavoastră. Simt că în ultima vreme am greșit în fața lui Dumnezeu și nu-mi trăiesc viața așa cum dorește Hristos. Știu că Dumnezeu este răbdător, dar simt că am greșit prea mult. Ce pot face pentru a avea din nou o relație strânsă cu Dumnezeu? Știu că El este cu mine zi de zi, însă nu înțeleg multe lucruri: De ce trebuia să moară Isus pentru noi? De ce El ne iubește atât de mult chiar dacă păcătuim? Poate toate aceste întrebări pe care le am nu-mi permit să accept dragostea lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că-mi lipsește foarte mult studiul biblic, serile de tineret. Aici suntem o biserică mică, abia la început de drum. Este foarte greu să te afli zilnic printre tinerii care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu cred în existența Lui. Sunt zile în care nu pot merge la universitate, pentru că nu pot accepta felul lor de trai. Ce sfat ați putea să-mi dați? Credeți că Dumnezeu îmi poate oferi iertare?
Știu că biruința este a Domnului și nu avem încercări peste puterile noastre, dar am multe momente de descurajare și nu știu cum să ies din ele.

Această întrebare mi-a fost adresată de o tânără din Republica Moldova, care se află în afara țării, dar presupun că sunt mulți care se confruntă cu aceeași situație.

Trebuie să-ți ceri iertare de la Dumnezeu

Mai există oare iertare la Dumnezeu? Există iertare. În Epistola întâi a lui Ioan este scris că dacă zicem că umblăm în lumină, dar rămânem în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. Aceste cuvinte se referă la cei care trăiesc în păcat, care s-au depărtat de Dumnezeu și nici măcar nu recunosc. Însă, nu este chiar așa și la dvs. Din câte văd, nu vă încadrați printre cei care se înșeală singuri. Dvs. vă recunoașteți starea în care vă aflați și doriți să ieșiți din ea. În Epistola întâi a lui Ioan spune:

“Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)

Apoi la capitolul 2 mai scrie:

“Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” (1 Ioan 2:1-2)

Deci, dacă veniți în prezența lui Dumnezeu, El vă poate oferi iertare deplină. Dumnezeu dorește să vă restabiliți relația cu El, căci este un Tată iubitor. Chiar dacă nu înțelegeți dragostea Lui, El nu vă respinge. El tocmai vrea să aveți o relație bună, o relație frumoasă de care să vă bucurați. De aceea, alegeți să-L slujiți cu bucurie, să iubiți și să urmați poruncile Lui.

Sfintele Scripturi vă pot ajuta să înțelegeți dragostea lui Dumnezeu

Ați menționat că nu puteți înțelege dragostea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că dragostea și caracterul Lui sunt foarte profunde. Niciun om nu ajunge să-L cunoască deplin. Fiecare înțelege în măsura în care a rânduit Dumnezeu. Însă, este o sursă care ne poate ajuta. Aceasta este Sfânta Scriptură. De aceea, este foarte important să începeți a studia Biblia și astfel vom începe să ne trăim viața cu bucurie, să avem satisfacție atât de la relația noastră cu Dumnezeu, cât și cu oamenii. Dacă nu veți relua studiul biblic, atunci nu veți putea ieși din starea aceasta. Oricine se află într-o stare de disperare, de nemulțumire, lipsită de satisfacție duhovnicească, trebuie să se întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu.
Lucrul acesta este prezentat în epistola lui Iacov:

“Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înselându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglinda, și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era.” (Iacov 1:12-14)

Textul acesta vorbește despre doi oamenii: cel care împlinește Cuvântul lui Dumnezeu și cel care nu-l împlinește. Poate te-ai simțit și tu în starea aceasta când ai o dorință sinceră de a trăi și împlini Scripturile, dar nu ai capacitatea? Parcă toate eforturile tale ar fi în zadar. Trăim vremuri în care au rămas foarte puține biserici unde se predică Cuvântul lui Dumnezeu. În cazul persoanei din acest text, vedem că este dintr-o biserică cu învățătură sănătoasă, pentru că se spune că el ascultă Cuvântul, însă nu-l împlinește cu fapta. Acesta seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce pleacă, uită îndată cum era.

Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda aceasta duhovnicească. Acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu este predicat și explicat bine, oamenii își pot vedea starea lor reală și nimeni nu-i poate înșela cu privire la ce este bine sau rău.

Dacă ești din numărul celor care cred că este suficient să mergi la biserică și să asculți predici, crezând că astfel vei avea o creștere spirituală, te înșeli. Acesta este doar un început. Nu este suficient doar să asculți, est nevoie de un efort personal.

Trebuie să stăruim în cunoașterea Scripturii

Dacă doriți cu adevărat o schimbare în viața dvs, priviți ce scrie în continuare:

“Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:25)

Este vorba despre un efort personal. Mergi la biserică, asculți Cuvântul, dar ajungând acasă continui să-ți aprofundezi privirea în Legea desăvârșită.
Deci, ca să poți împlini ceea ce este scris în Biblie, trebuie să depui un efort. Astfel vei fi fericit atât în lucrarea pe care o faci, cât și în relația cu Dumnezeu.

Chiar dacă vă aflați la distanță, noi cei din Moldova vrem să vă ajutăm. Tocmai de aceea, am început să înregistrăm lecții de studiu biblic. Ne puteți lăsa un mesaj la adresa info@precept.md și vă vom trimite un manualul de studiu. De asemenea, în urma concertului As Isaac, la care am început studiul biblic “Vrei să fii ucenicul lui Hristos trebuie să plătești prețul” continuăm să ne hrănim din Cuvânt, studiind acest manual împreună cu toată biserica. Însă, celor de la distanță le oferim posibilitatea să studieze online. În fiecare duminică, la orele 18.00, pe canalul de youtube MCTV (Moldova Creștină TV) se publică lecția de studiu biblic. Aceasta vă oferă posibilitatea să studiați Biblia împreună cu prietenii și familia. Doar așa, studiind, veți putea ieși din starea în care vă aflați. Nu este o altă cale.

Nu vă lăsați influențați de mediul în care sunteți

Ați mai menționat faptul că toată ziua vă aflați printre oameni necredincioși și vă este greu. Îmi dau seamă că dacă nu sunteți bine înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci simțiți presiunea și influența lumii din jur și vă este greu. Dacă ați fi tare în credință, ați putea birui. Haideți să privim ce scrie în epistola lui Pavel către Efeseni:

“Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.” (Efeseni 5:3)

Iată ceea ce-i deranjează pe credincioși. Când se află într-un mediu necreștin, de multe ori se vorbesc lucruri care îi deranjează, și-i fac să se simtă prost. Același lucru experimentați și dvs., dar vedem că aici ni se spune să nu fie pomenite astfel de lucruri printre creștini.

“Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei.” (Efeseni 5:4-7)

Chiar dacă vă aflați într-un mediu unde se vorbesc lucruri necuviincioase, care nu ar trebui vorbite în public, Scriptura vă zice să nu vă întovărășiți cu astfel de oameni și nu vă lăsați influențați de ei.

Trebuie să fiți o lumină pentru cei din jur

“Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.” (Efeseni5: 8-11)

Nu luați parte la discuțiile rele care se fac în mediul unde vă aflați. Prezența dumneavoastră la facultate sau la muncă trebuie să aducă lumină și har.

“Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina.” (Efeseni 5:12-13)

Uneori întâlnim oameni care se laudă cu lucrurile pe care le fac în ascuns. Dacă sunteți o creștină adevărată și le vorbiți din Cuvântul lui Dumnezeu, prezența luminii va alunga întunericul de acolo. Un teolog spunea ”că un creștin în mijlocul păcătoșilor este o mustrare, care merge pe picioare continuu”. Felul lui neprihănit este o lumină și o mustrare pentru cei din jur.

Răscumpărați vremea

“De aceea zice: „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina. Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:14-17)

Locul unde te afli este câmpul tău de misiune. Dumnezeu te-a trimis acolo ca să fii o lumină. Toți oamenii de la facultate, în mijlocul cărora nu te simți bine, sunt iubiți, creați de Dumnezeu și în dragostea Lui, L-a dat pe Isus Hristos să moară pentru păcatele noastre. De aceea, alege să le oferi șansa mântuirii și acestor oameni.

Trebuie să răscumpați vremea. Folosiți orice oportunitate și fiți înțeleaptă. Faceți un plan zilnic de a vesti Evanghelia. Începeți să le vorbiți despre Hristos unor persoane concrete. Răscumpărați vremea, câștigați-i pe oamenii aceștia pentru Hristos. Încetați să-i mai priviți ca pe o povară. Ei sunt o oportunitate pentru a le face cunoscut Cuvântul. Apropo, puteți începe cu acești oameni un studiu biblic, chiar în cafeneaua universității sau poate îi invitați acasă.
Fie ca Dumnezeu să vă ajute în aceasta!

Vasile Filat
Transcriere și adaptare text: Maria Starașciuc

 

BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU

Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova

Servicii Divine:

Duminică, 14:00 – 16:00

Joi, 18:30 – 19:30 – ceasul de rugăciune

tel. +373 (68) 060601

https://www.facebook.com/bunavestire….

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA:

info@precept.md

+373(69)966779

#moldovacrestina #pastorvasilefilat #relatiacuDumnezeu