Dragostea lui Dumnezeu

 

Dragostea lui Dumnezeu în lumina Scripturilor, având în vedere definițiile cuvintelor în limba greacă, traduse în română „dragoste”

 

dragostea lui Dumnezeu

Fiecare om, dacă ar fi sincer, ar recunoaşte că a greşit în viaţă. Şi Apostolul Pavel scrie în Epistola sa către Romani la capitolul 3:23 „Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”, iar la capitolul 6:23 adaugă „plata păcatului este moartea”.
Dar Dumnezeu, în dragostea Lui mare pentru păcătoşi, a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce pentru păcatele întregii omeniri (1 Ioan 2:22 „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre (a celor credincioşi), ci pentru ale întregii lumi”) Dar această jertfă este valabilă numai pentru cei ce cred în Domnul Isus, în ceea cine este El şi în ceea ce a făcut El ( Ioan 3: 18 „Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu”)
Şi dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat anume prin faptul că „pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8.)
În limba greacă veche, în care a fost scris Noul Testament, erau folosite patru cuvinte care în limba română sunt traduse „dragoste”:
I. STORGE – o dragoste firească, o afecţiune pe care o ai faţă de cineva sau ceva de care prinzi drag (rude, apropiaţi).
II. EROS – dragostea erotică, senzuală, egoistă, care caută doar împlinirea personală şi când nu mai primeşte ceea ce doreşte se stinge şi se aprinde pentru o altă persoană care ar putea să o satisfacă.
III. FILEO – o dragoste care apare între prieteni, o dragoste care răspunde la bunătatea sau dragostea celuilalt, când cineva este atras de frumuseţea caracterului celuilalt. Când nu mai există reciprocitate, această dragoste se stinge, dar cu durere.
IV. AGAPE – este o dragoste necondiţionată de comportarea celuilalt: ea este un act de voinţă din partea celui ce iubeşte. Această formă de dragoste doreşte numai binele celuilalt şi se jertfeşte dăruindu-se pe sine. Aceasta nu este o dragoste iresponsabilă care împlineşte poftele celuilalt, ci este o dragoste inteligentă, care are la bază cunoaşterea nevoilor celuilalt; nu este o dragoste oarbă.
În Noul Testament cuvântul „EROS” nu este menţionat nici o dată, în schimb cuvântul „AGAPE” este folosit de 320 de ori. Şi în textul din 1 Ioan 4:16, unde întâlnim afirmaţia „Dumnezeu este dragoste”, avem, la fel, cuvântul „agape” – o dragoste necondiţionată, care împlineşte nevoile celui pe care îl iubeşte.
Dar dragostea lui Dumnezeu nu se limitează doar la aceea că a dat pe Fiul Său să moară pe cruce pentru păcatele noastre, dar după înălţarea Domnului Isus la cer, El a turnat din Duhul Său peste cei ce au crezut, ca aceştia să poată trăi plăcut înaintea Lui: „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11). Şi la 2 Corinteni 3:18 Pavel scrie despre cei care se întorc la Domnul Isus „ Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă , slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Domnul să ne ajute să rămânem în dragostea lui Dumnezeu şi să iubim şi noi pe aproapele cu dragostea cu care El ne-a iubit pe noi…