Ce să faci când soţia te părăseşte ca să plece cu alt bărbat?

ce poţi face când soția te părăsește ca să plece cu alt bărbat

Doresc să răspund în acest mesaj bărbatului care mi-a pus următoarea întrebare:

Cu speranţa că voi fi înţeles aşi avea şi eu nevoie de un sfat. Am 31 de ani şi sânt căsătorit de aproape 2 ani. Acum soţia mea în urma problemelor financiare a hotărât să se ducă în braţele altuia care i-a oferit mai mulţi bani. Logic că eu am rămas cu o suferinţă care mă doboară uneori şi nu ştiu ce sa fac. Mă poate ajuta cineva? Cu speranţa răspunsurilor voastre va mulţumesc anticipat.

Cercetează pricina plecării soţiei

Oricare ar fi cauza plecării nu este nicicum o scuză pentru  soţia care te-a părăsit şi a plecat cu altul, dar este bine să te cercetezi în lumina adevărului şi să vezi care îţi este vina şi dacă nu ai contribuit cumva la aceasta. Odată Domnul Isus a spus:

Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire! (Evanghelia după Matei 18:7)

Nu ai creat cumva soţiei vre-un prilej ca să cadă pradă curviei? Nu te-ai purtat cu ea fără afecţiunea necesară? Ţi-ai îndeplinit datoria de soţ? Cum am scris mai sus, aceasta nu este o scuză pentru nimeni şi fiecare om va purta răspunderea personal pentru alegerile pe care le face. Soţia va răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru curvia în care a ales să meargă. Dacă însă ai vre-o vină de aceasta, cereţi iertare de la Dumnezeu şi de la persoana faţă de care te-ai făcut vinovat.

Salvează soţia dacă poţi

În cazul când soţia a plecat cu un alt bărbat, Dumnezeu spune că aceasta este pricină serioasă ca să-ţi laşi nevasta. Dar, dacă vrei să urmezi exemplul Tatălui nostru ceresc, caută să o salvezi pe soţie din această patimă şi ispită în care a căzut. Ca să afli mai mult cum a procedat Dumnezeu într-o situaţie similară, citeşte capitolul 16 din cartea proorocului Ezechiel. Dacă însă ai întreprins totul şi nu dă nici un rezultat pozitiv, sau situaţia este de aşa natură că nu se mai poate întreprinde nimic…

Primeşte acest lucru ca din mâna lui Dumnezeu

Ştiu ca este uşor să spui aceste cuvinte când nu te afli în situaţii similare şi mai greu când treci prin ele, dar un astfel de îndemn a dat neprihănitul Iov, tocmai când trecea printr-o situaţie mult mai gravă, când îşi pierduse averile, copiii şi sănătatea. Şi toate veniseră peste el deodată. Pe când se afla în dureri cumplite a luat un ciob să se scarpine şi a şezut pe cenuşă.

Nevasta-sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu, şi mori!” Dar Iov i-a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! Primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit cu buzele lui. (Iov 2:9-10)

Crede promisiunile lui Dumnezeu

El spune aşa în Biblie:

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu, toate lucrurile, inclusiv şi tragedia prin care ai trecut şi se pare că mai treci, tot lucrează spre binele tău. Ştiu că este greu să înţelegi aceasta pentru moment, dar mai târziu se va arăta mai bine. Dacă însă nu eşti un copil al lui Dumnezeu, grăbeşte-te să te împaci cu El prin credinţă în Domnul Isus, prin pocăinţă şi naştere din nou. Nu uita, că toate lucrurile lucrează spre binele doar a celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cei ce zic cu disperare de asupra paharului cu vin că „toate duc spre mai bine” se înşeală amarnic.

Realizează libertatea pe care o ai

Divorţul, cu părere de rău, nu este un lucru nou sub soare şi nu ţi se întâmplă ţie pentru prima dată. Alţii au depăşit aceasta încercare şi va trebui să o depăşeşti şi tu. Când vorbeşte despre divorţ, Dumnezeu spune:

Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legaţi: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. (1 Corinteni 7:15)

Dacă soția te părăsește ca să plece cu alt bărbat , a hotărât să te părăsească, este alegerea ei şi nu poţi să o opreşti. Cuvântul lui Dumnezeu îţi spune că de acum înainte nu mai eşti legat de ea, adică eşti liber să te căsătoreşti cu cine vrei, doar în Domnul, adică persoana respectivă să fie credincioasă şi în legământ cu Domnul Isus Hristos. Înainte de aceasta însă, este important să realizezi în mintea ta că eşti liber şi să nu te mai ţii singur pe tine legat în gândurile tale de o persoană de care nu mai eşti legat, pentru că acea persoană a rupt legământul căsătoriei voastre.

Caută mângâiere şi încurajare la Dumnezeu

Dumnezeu te poate ajuta în mod desăvârşit să treci peste această situaţie şi mai mult, să te facă fericit pentru restul vieţii. La Psalmul 68:6 scrie:

Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.

Începe să studiezi serios şi cu dedicare Sfintele Scripturi care îţi vor da înţelepciune pentru situaţia aceasta specifică şi pentru restul vieţii. Tot Scripturile îţi vor da mângâiere şi nădejde aşa cum scrie Apostolul Pavel când zice:

Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. (Romani 15:4)

Roagă-te la Dumnezeu în mod sistematic ca să-ţi dea pace în inimă şi să lucreze pocăinţă deplină în inima tuturor celor care ţi-au pricinuit răni sufleteşti. Slujeşte cu bucurie lui Dumnezeu şi oamenilor.

Tema „divorţ şi recăsătoria” este una din temele de studiu a cărţii „Căsătorie fără regrete”  care vă sfătuim să o studiaţi pentru a vedea personal ce spune Dumnezeu la acest subiect. Prin ce este unic acest manual? Prin faptul că are o metodă unică de a studia, şi anume –  metoda inductivă, unde singur ai posibilitatea să vezi şi să înţelegi lucrurile profund din Cuvântul lui Dumnezeu.

Vrem să vă invităm pe dumneavoastră dar şi cititorii acestui articol să veniţi împreună cu biserica Buna Vestire pe care o păstoresc, la un seminar de creştere spirituală, care va avea loc în data de  26 – 28 mai 2017 la  R-nul Dubăsari, s. Coșnița, Tabăra Prietenia.