Cum mă ajută studiul biblic inductiv

Studiez Biblia după metoda inductivă din anul 2008. Am început să studiez în tabăra de limbă engleză EFNL cursul ”Căsătorie fără regrete” de Kay Arthur. Am văzut cât de multe spune despre căsătorie și ce frumoase erau familiile care studiau Biblia, un contrast foarte mare cu ceea ce vedeam în societatea noastră. Am înțeles că studierea Bibliei este importantă și te poate ajuta în schimbarea caracterului.

După o lună am mers la prima sesiune din cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive Precept Ministries Moldova. Pentru că am înțeles importanța studierii Bibliei, zilnic studiez individual Cuvântul lui Dumnezeu, săptămânal studiez în cadrul grupelor de studiu biblic și predau și altora în grupe similare. De asemenea, particip la sesiunile Institutului de Studii Biblice Inductive Precept Ministries Moldova.

Înțeleg creștinismul și pot explica și altora

Credința vine și crește prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu.

”Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17)

”Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” (Romani 1:16, 17)

Studiind Cuvântul, înțeleg adevăruri importante pentru fiecare om: cum pot avea viață veșnică, cum poate fi salvat sufletul meu și ce se așteaptă de la mine ca și creștin.

”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:19, 20)

Mângâiere pentru suflet

În viața fiecărui om vin greutăți, dificultăți, conflicte, îngrijorări. Atunci când am avut astfel de situații Cuvântul lui Dumnezeu mi-a fost o mare alinare și încurajare.

În acest an am finisat de studiat cursul Apocalipsa (4 părți) în grupul de studiu Biblic al Anastasiei Filat și acum studiem cursul Daniel. La sesiunea de pregătire a profesorilor de școală duminicală am studiat cursul „Avraam”, iar la un seminar cursul ”Eliberarea de frică”. La seminarul de iarnă 2014 am studiat cursul ”Doamne, dă-mi o inimă dedicată Ție”. Toate acestea mi-au dat o mângâiere deosebită în acest an și o siguranță despre suveranitatea lui Dumnezeu în viața mea.

De multe ori viitorul și necunoscutul ne tulbură pacea, cursul ”Daniel”, ”Avraam” și ”Eliberarea de frică” de Kay Arthur mi-au adus multă siguranță, mângâiere și pace. Acum, aceasta îmi este rugăciunea când apar astfel de îngrijorări și temeri:

Eu nu știu, Doamne, viitorul.
Dar, știu că e în mâna Ta.
Ajută-mi să nu uit aceasta
Ca fericit să-Ți pot urma!

Din cursul „Daniel” am învățat cât este de important să nu merg la nici un compromis care L-ar supăra pe Dumnezeu, dar să mă păstrez curată ca și Daniel și să mă feresc de ”orice se pare rău”. Mi-a rămas adânc întipărită concluzia făcută de Kay Arthur: 

”Nici un compromis nu merită durerea pe care acesta ar provoca-o inimii lui Dumnezeu și rușinea pe care ar aduce-o conștiinței noastre.” (Kay Arthur în cursul „Daniel”)

Transformare

Studierea sistematică a Bibliei îmi asigură o cercetare continuă și pot vedea unde am nevoie de schimbare, unde am greșit, ce încă nu înțeleg sau ce concepții trebuie să le schimb. Studiind Biblia, pot asculta de îndemnul la veghere, foarte frecvent în Biblie.

”Acum, frica Domnului să fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.” (2 Cronici 19:7)

Motivare în lucrare

Am observat că sunt mai puțin implicată și motivată pentru lucrarea Evangheliei atunci când mai puțin studiez Cuvântul lui Dumenzeu. Totodată, am văzut că o disciplină slabă în studierea Cuvântului te aduce foarte aproape de căderi şi apatie şi te face foarte sensibil la erezii.

După sesiuni și studiu regulat al Bibliei sunt cu o mare înflăcărare pentru lucrare și am înțeles că este o proporționalitate directă aici, așa cum menționează Sfânta Scriptură:

”Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.” (Daniel 11:32)

Este foarte ușor în goana activităților zilnice pe care le avem să nu păstrăm disciplina de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a reuși mai multe. Kay Arthur avertizează despre acest pericol: 

”Trebuie să păstrezi cu strășnicie timpul tău de părtășie cu Dumnezeu, când ești singur în prezența Lui. Atunci când studiezi și meditezi la Cuvântul Lui și apoi vorbești cu El despre toate problemele din viața ta.” (Kay Arthur în cursul ”Doamne, dă-mi o inimă dedicată Ție”)

La facultatea de Drept

Fiind studentă la facultate de Drept am înțeles cât de schimbătoare sunt valorile oamenilor, inclusiv cele ocrotite de lege. Valori care altădată păreau incontestabile au ajuns astăzi a fi numite ”stereotipuri”, ”clișee”. Într-o lume atât de schimbătoare, care-și schimbă valorile la fiecare adiere de vânt ce schimbă circumstanțele vieții, este important să ai un standard de valori. Standardul lui Dumnezeu este cel mai potrivit, pentru că a fost dat pentru fericirea noastră și aceasta este vizibil în viața celor ce trăiesc potrivit cu acest standard.

”Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.” (Deuteronom 12:28)