Este adulter spiritual colaborarea cu alte confesiuni și organizații?

Întrebare: 

Cunoașteți că Federația Mondială a Bisericilor Baptiste și cea Europeană s-a compromis prin faptul că construiește poduri de prietenie cu catolicii, iar reprezentanții oficiali ai uniunilor baptiste deschis apreciază contribuția duhovnicească pe care o aduce biserica catolică în Europa și în lume, prin declarațiile oficiale pe care le fac la diverse foruri internaționale, unde se întâlnesc cu reprezentanții altor confesiuni? Având în vedere aceste lucruri, nu credeți că o dată ce faci parte din uniune și taci în legătură cu aceste afirmații, te faci părtaș nelegiuirii, promovezi ecumenismul și faci curvie spirituală? Nu credeți că trebuie să ieșiți din biserica baptistă? Apoi, știu că faceți parte din organizația „Precept Ministries”. De ce Kay Arthur s-a compromis participând la canalul de televiziune TBN și nu-i confruntă pe cei de la TBN și astfel se face părtașă învățăturii harismaților? De asemenea, de ce a semnat declarația de la Manhattan? O dată semnată, dincolo de faptul că afirmăm ceva comun pe domeniul prolife și profamilia, noi transmitem mesaj în lume că suntem frați cu ortodocșii și catolicii prin faptul că ne-am subsemnat că noi credem în același “unicul Dumnezeu triunic” cu cel al catolicilor și ortodocșilor. Nu credeți că astfel vă contopiți cu ei și compromiteți mesajul curat al Evangheliei?

 

Abordarea aceasta despre care vorbiți și spiritul în care ați adresat întrebarea este una extremistă, eretică și care este promovată de cultele totalitare. Scriptura nu ne lasă nici cel mai mic spațiu ca să gândim în felul acesta și să ne separăm de oameni. Dacă așa gândiți, atunci trebuie să vă dați seama că mergând să cumpărați pâine și produse alimentare dintr-un magazin unde se vinde și alcool și țigări prin aceasta v-ați făcut părtaș cu companiile care produc și promovează aceste produse. Ce veți face de acum înainte? Mai mergeți să cumpărați pâine și produse alimentare de la magazin? Sau nu cumva alegeți să nu mai mergeți la magazin? Dar dacă din fântâna la care mergeți să luați apă iau și oamenii de alte religii, înseamnă că nu veți mai merge să luați apă ca să nu vă faceți părtașă cu ei la religia lor și să nu comiteți curvie spirituală? Cred că înțelegeți despre ce vorbesc și că ați pornit pe un drum râu, având o astfel de gândire. Oamenii care gândesc așa în cele din urmă ajung să se izoleze total de lume, dar Dumnezeu niciodată și nicăieri în Biblie nu ne învață astfel. Iată ce spune Biblia.

Creștinii sunt preoți pentru ceilalți oameni

În Epistola 1 a lui Petru, care a fost adresat unor prunci născuți de curând, adică celor care s-au întors de curând la Hristos și s-au botezat, în capitolul 2 găsim scrisă afirmația că noi, toți creștinii, suntem o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales ca să vestim puterile Lui minunate. Lucrul acesta este imposibil să fie realizat prin izolare, căci atunci oamenii nu mai pot afla nimic despre noi și de la noi. Ca și preoți, trebuie să fim totdeauna preocupați cum putem să ajungem la oameni cu Evanghelia și nu cum să ne izolăm de ei. Marele evanghelist Dwight L. Moody obișnuia să meargă direct în crâșme ca să predice Evanghelia și apoi pe oamenii care se întorceau la Hristos îi conducea la biserică. Nu cumva o să spuneți despre el că s-a compromis prin faptul că și-a permis să intre într-o crâșmă? Întorcându-mă înapoi la Epistola 1 a lui Petru, după ce suntem numiți preoți și ne este definită sarcina, ni se spune că fiind niște străini și călători în această lume să ne ferim de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul și apoi ne spune cum să ne raportăm la oamenii necredincioși și la autorități și anume: 

 

Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! (1 Petru 2:12-17) 

 

Dumnezeu nu ne învață să ne izolăm de oameni, ci să le vestim mesajul Evangheliei și să arătăm puterea acestui mesaj prin trăirea noastră evlavioasă. Cum vor vedea ei faptele noastre bune dacă ne izolăm considerându-i pe toți fiii ai Satanei (și Biblia spune că sunt așa) etc? Cum va închide gura oamenilor neștiutori și proști o persoană care s-a izolat de toți și de toate? 

 

Și apoi, atenție, în textul la care am făcut referință apostolul Petru spune că trebuie să fim supuși oricărei stăpâniri omenești. Dar știți că lucrurile acestea au fost spuse creștinilor care trăiau în Imperiul Roman unde păgânismul era impus prin lege? Vrea Petru să ne spună că trebuie să ne lepădăm de credința noastră când ne va cere statul? Nicidecum, căci el singur nu s-a lepădat și a fost gata să și moară, iar când i-au cerut autoritățile să nu mai propovăduiască pe Isus le-a spus că nu poate să asculte mai mult de oameni decât de Dumnezeu și a continuat să predice. El nu s-a izolat de ei, dar nici nu a cedat și ne învață pe noi că atât timp cât autoritățile sau alți oameni nu ne cer și nu ne forțează să mergem împotriva convingerilor noastre religioase, să fim supuși autorităților și să ne purtăm bine cu toți oamenii. Ne mai spune… 

Să nu facem din slobozenia noastră o haină a răutății

Dar prin felul acesta de a vă izola și a-i condamna pe toți tocmai aceasta faceți, adică faceți din slobozenia care o aveți în Hristos o haină a răutății și nu vă mai purtați ca un rob sau o roabă a lui Dumnezeu. Ne mai spune să cinstim pe toți oamenii.

 

Nu știți că apostolul Pavel a avut cetățenie romană? Și ce, prin aceasta s-a făcut idolatru, pentru că Imperiul Roman impunea la nivel de stat păgânismul? Nicidecum? Nici prin cap nu i-a trecut lui Pavel să creadă că prin cetățenia romană pe care o deținea a făcut ceva împotriva Evangheliei, dimpotrivă, a folosit inclusiv și cetățenia aceasta pentru a răspîndi mesajul lui Hristos când a cerut să fie dus înaintea lui Cezar ca să fie judecat de el. 

Noi sfințim pe Hristos în inimile noastre prin felul cum ne purtăm cu oamenii necredincioși

În capitolul 3 al Epistolei I a lui Petru mai este scris: 

 

Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. (1 Petru 3:15-16) 

 

După ce este dată porunca să-L sfințim pe Hristos în inimle noastre ca și Domn, ne este prezentat și cum anume se face aceasta: fiind totdeauna gata să răspundem oricui ne cere socoteala de nădejdea Evangheliei care este în noi. Este foarte important cum facem aceasta, cu blândețe și teamă și având un cuget curat ca să nu le dăm cumva la mână argumente celor care bârfesc purtarea noastră bună în Hristos și ne vorbesc de rău. Ce vor spune ei când vor vedea un astfel de spirit răutăcios care este împotriva la toți și la toate și care condamnă pe toată lumea? Nu vor spune ei că v-ați ieșit din minți? Vedeți să nu aibă dreptate… 

Să trăim în pace cu toți oamenii

În Epistola către Romani este scris: 

 

Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. (Romani 12:18) 

 

Când spune cu toți oameni se referă la cei care sunt din diferite religii, din diferite organizații, cu diferite concepte despre lume. Noi creștinii trebuie să trăim în pace cu oamenii aceștia întrucât atârnă de noi și până unde nu suntem siliți să cedăm la credința noastră. De altfel, cum am putea să le vestim pe Hristos acestor oameni dacă ne vom feri de ei și nu vom dori să avem nici un fel de comunicare cu ei? 

 

Ce a greșit Federația Mondială Baptistă prin faptul că și-a exprimat aprecierea pentru faptele bune făcute de Biserica Catolică sau de alte confesiuni? Prin aceasta oare și-a compromis mesajul? Nicidecum. Vreți să spuneți că și eu mi-am trădat convingerile mele când am aflat că creștinii ortodocși din țara noastră la 1 iunie au mers să-și exprime dezacordul față de autorități cu privire la copiii care au fost avortați și au amintit medicilor despre crimele săvârșite împotriva acestor copii ca să-i oprească de la altele? Toți acei tineri creștini ortodocși care erau acolo știau bine că sunt pastor baptist și chiar au fost curioși să cunoască mai mult despre convingerile mele religioase. Mai mult, am prieteni care sunt preoți ortodocși și care sunt conștienți de anumite pericole la care sunt expuși copiii noștri. Înseamnă că dacă m-am alăturat lor când au făcut anumite declarații față de autorități sau dacă ei mi s-au alăturat mie când am făcut apel, înseamnă aceasta că am trecut la tradiția sau învățătura Bisericii Ortodoxe? Nicidecum. Cu unii din ei chiar am avut dezbateri teologice publice unde am putut să ne expunem punctul de vedere cu privire la credința noastră și să rămânem în relații suficient de bune ca să putem colabora și altădată. 

Cum rămâne cu pericolul expunerii la idolatrie? 

În zilele de azi creștinii sunt expuși la multe ispite și învățături mincinoase, căci taina fărădelegii a și început să lucreze și duhul lui Antihrist este deja la lucru. O dovadă este și învățătura aceasta prin care vrea să-i facă pe unii creștini să creadă că sunt suprasfinți și să-i rupă de biserica lui Hristos. Îi vrea cel rău pe aceștia să se separe de turmă ca să-i poată nimici mai ușor câte pe unul și în singurătate. În Imperiul Roman era foarte multă idolatrie și creștinii tocmai erau expuși la aceste provocări și pericole în fiecare zi. De aceea, Apostolul Pavel le-a scris cum trebuie să se poarte, dar nu i-a învățat că trebuie să-și părăsească casele, străzile, orașele etc. ca să nu se spurce sau să comită curvie spirituală. El le-a scris așa: 

 

Să mâncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. Căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.” Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înştiinţat şi din pricina cugetului; căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.” Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? (1 Corinteni 10:25-29) 

 

Este trist să vezi cum unii creștini se lansează în “cercetări” fără sfârșit a învățăturilor deocheate care le par lor stranii și ajung la lucruri absurde. Îmi amintesc cum odată la biserică a venit un profesor universitar și căruia frații s-au grăbit prea repede să-i încredințeze predicarea. Omul acesta a ieșit de câteva ori și afirma aberații precum că codul cu bare de pe produsele alimentare este numărul satanei 666. Zicea că a cercetat el și a aflat aceasta și lumea credea că dacă este profesor universitar are o înțelepciune aparte. Ceea ce afirma el erau însă aberații și el convingea pe oameni să arunce produsele alimentare trimise de frații noștri de peste hotare care tocmai doreau să ne ajute în acei ani grei de restriște. Ce va mai mânca azi profesorul respectiv și cei care au urmat “cercetările” lui când pe toate produsele din magazine este acest semn? Și apoi, când doream să-i prezentăm profesorului respectiv că afirmațiile lui nu au nici o legătură cu învățătura Sfintelor Scripturi despre 666, (vă recomand să studiați cursul de studiu biblic inductiv Apocalipsa în 4 volume) el nega și nu dorea să audă nimic, căci se credea mai înțelept ca toți restul. Să ne fie de învățătură și să nu mai credem că dacă un om este mai avansat în înțelepciunea lumii acesteia trebuie să i se încredințeze prea repede să-i învețe pe alții din Sfintele Scripturi și să facă aceasta fără pregătirea corespunzătoare.  

Lăsați basmele și cercetați Sfintele Scripturi

Am observat că oamenii care cad în extreme ca cea despre care ați întrebat, petrec zile și nopți căutând ceva ascuns, deosebit, citind niște “descoperiri” deocheate ale cuiva (și acum internetul este plin de ele…) numai nu studiază Sfintele Scripturi. Dacă ar studia Biblia, ar avea credință sănătoasă, dar așa ereziile lor se răspândesc ca cangrena și nimicesc credința altora. 

 

În legătură cu ziua de 23 septembrie acum au fost răspândite o sumedenie de erezii și nici nu știi ce să faci, să plângi sau să râzi când vezi cum învățătorii mincinoși zidesc doctrine pe filme cu desene animate și nu dau nici o importanță Cuvântului lui Dumnezeu. Nu glumesc când spun că zidesc doctrine pe filme cu desene animate, căci unul s-a încumetat să spună că va fi mare eveniment profetic la data de 23 septembrie 2015 din pricina că în mai multe filme cu desene animate apare cifra 9 și 23. Lăsați aceste învățături și începeți să studiați Biblia. 

 

Este adevărat că Kay Arthur predă la diferite canale de televiziune creștine printre care și TBN, chiar dacă acolo apar și predicatori care propovăduiesc evanghelia prosperității, dar Kay Arthur nu este proprietara televiziunii. Ea transmite învățătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu împreună cu alți câtiva predicatori care mai învață acolo și face aceasta poate tocmai ca să-i ajute pe oameni să-și îndrepte privirile spre Biblie, să o cerceteze și să evalueze orice li se spune cu ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu ca să nu se lase convinși prea repede de cei care vorbesc împotriva adevărului. 

 

Declarația de la Manhattan este un document pe care l-au semnat mai mulți oameni pentru a apăra familia, viața copiilor care sunt azi avortați și valorile creștine. Noi toți suntem datori să fim solidari ca să apărăm aceste valori și faptul că ne unim să le apărăm nu înseamnă că renunțăm la credința noastră, ci invers, că ne apărăm credința. Tocmai de aceea și ne unim, ca să ne apărăm credința. 

 

Să presupunem că pe strada noastră locuiesc un creștin ortodox, un ateu, un budist, un musulman etc. și toți au hotărât să scrie o petiție către autorități pentru îndepărtarea câinilor vagabonzi care le-au atacat copiii lor, dar și pe ai mei. Acum, când vor veni la mine ca să-mi ceară să-mi pun semnătura pe această petiție, vreți să spuneți că semnând-o eu voi comite curvie spirituală, pentru că îmi pun semnătura pe un document semnat de oameni din diferite confesiuni? Evident că este ar fi o absurditate aceasta. Dar dacă aș gândi și eu în spiritul în care ați adresat întrebarea și dacă aș refuza să semnez petiția, ce ar crede vecinii mei despre mine și credința mea? De ce atunci faceți astfel de afirmații cu privire la Declarația de la Manhattan? 

 

Cu privire la credința în triunicul Dumnezeu, da, așa este, credem în Dumnezeu adevărat care este o singură ființă în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și vă invit să citiți și să ascultați următoarele mesaje: 

 

 

Mă rog să vă lumineze Dumnezeu și ca să nu vă mai lăsați influențat sau influențată de o astfel de învățătură și gândire, ci să vă zidiți sufletește din Sfintele Scripturi. Închei articolul cu cuvintele apostolului Pavel: 

 

Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. (Romani 16:17-18)