Ce este secta?

Întrebare:

Ce este secta? De ce ortodoxii îi numesc pe protestanţi sectanţi? Doar ortodoxismul, ca şi protestantismul, de asemenea, este o ramură a creştinismului?

Ce este secta?Definiţia din DEX

Dicţionarul explicativ al limbii române ne dă următoarea definiţie:

SÉCTĂ s.f. Grup de persoane formând o comunitate religioasă care s-a separat de biserica oficială; (p. ext.) grup de adepți ai unei doctrine. Clică, grup de persoane care s-au închis în cercul intereselor lor mărunte. [Cf. fr. secte, lat. secta < sequi – a urma]. 

Sinonime

De obicei, cuvântul sectă este atribuit unui grup minoritar care s-au lăsaţi abătut de o erezie şi deci, cuvintele “eretic” şi “sectant” în înţelesul oamenilor au acelaşi sens.

Nu toţi cei numiţi “sectanţii” sunt eretici

De obicei, există tendinţa la unii adepţi sau lideri ai confesiunii majoritare dintr-o ţară să-i declare drept secte şi sectanţi pe cei ce sunt în minoritate. De aceea, să nu ne grăbim a-i categorisi drept eretici pe toţi cei ce sunt de multe ori pe nedrept numiţi sau porecliţi  “sectanţi”. Nu numărul numărul adepţilor decide dacă o confesiune este sectă sau nu ci felul cum se raportează la învăţătura sănătoasă a Domnului Isus. Este bine să cunoaştem ce este adevărata Biserică şi care sunt…

Caracteristicile sectelor

Există multe trăsături specifice sectelor, dar vreau să scot în evidenţă câteva din ele:

  1. Sectele (ereticii) părăsesc învăţătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu şi mai adaugă alte cărţi scrise de obicei de un lider al lor şi cărora spun că le dau aceeaşi autoritate ca şi Sfintelor Scripturi, dar în realitate, dau acelor scrieri (eretice) o mai mare importanţă şi ascultă de ele mai mult decât de adevărul Sfintelor Scripturi.
  2. Sectele au pretenţia că sunt “singura Biserică adevărată” şi că toţi ceilalţi sunt rătăciţi, nu vor fi mântuiţi, nu au Duhul Sfânt şi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Ei vorbesc şi se poartă aşa de parcă ar deţine monopolul asupra Împărăţiei lui Dumnezeu.
  3. Sectele sunt fondate şi conduse de lideri totalitari care instaurează şi deţin un control exagerat asupra oricărei victime prinse în secta respectivă.

De ce ortodocşii îi numesc pe protestanţi sectanţi?

Nu toţi creştinii ortodocşi îi numesc sau îi privesc pe protestanţi ca pe eretici, dar unii îi numesc pe creştinii de altă confesiune “sectanţi” pentru că aceştia sunt în minoritate, pentru că nu sunt ortodocşi şi mai ales pentru că nu acceptă ca şi autoritate în materie de credinţă ceea ce Biserica Ortodoxă numeşte Sfânta Tradiţie şi despre care spune că are aceeaşi autoritate ca şi Sfintele Scripturi. Este adevărat însă că atât de la protestanţi, cât şi de la ortodocşi şi catolici s-au desprins multe secte care cred şi propovăduiesc erezii, cum ar fi martorii lui Iehova, mooniştii, mormonii, erezia lui Visarion, etc.

Studiaţi Sfintele Scripturi ca să puteţi deosebi pe creştini adevăraţi de eretici şi învăţătura sănătoasă de ereziile nimicitoare.