Ce să facă creștina care a devenit concubina unui musulman?

Întrebare:

Părinte, am tot citit ce postați pe pagina dvs de Facebook, am nevoie de opinia dvs. Sunt cu un bărbat musulman de vreo 2 ani și ceva, știu că e mare păcat, părinte și mă rog lui Dumnezeu să mă ierte aproape în fiecare zi. De când sunt cu el nu îmi mai merge nimic, mi-am pierdut locul de muncă și tot ce încerc să fac în viață nu-mi merge deloc. Mă simt tot timpul în stări de depresie și supărare, bărbatul ăsta mă suportă cu orice. E un om bun la suflet, dar religia lui mă face să-mi fie frică. Nu știu ce să fac. În același timp, am grijă și de familia mea, adică de mama mea și nepoatele mele, ele depind de mine și mi-e frică să fac orice pas greșit, nu aș vrea ca familia mea să sufere din cauza mea. Mă rog lui Dumnezeu și cred în Isus Hristos, citesc Noul Testament tot timpul. Părinte, acum 2 ani L-am visat pe Isus Hristos chiar în prima zi de Paști, m-am trezit cu o pace și o fericire în suflet, ca și cum tot ce conta până atunci nu mai avea niciun rost în viața mea. De când sunt mică, visul meu a fost să devin măicuță și să-mi dedic toată viața mea, slujindu-L pe Isus. Parinte, sunt foarte confuză, nu știu ce să fac și tot timpul plâng și mă simt supărată. Vă rog, ajutați-mă cu un sfat, chiar nu am cu cine să vorbesc despre situația mea decât cu Dumnezeu! El vrea ca eu să mă mărit cu el, dar în sufletul meu simt că nu pot, că nu e el bărbatul pentru mine și nici nu aș putea să mă dau la religia lui. Simt că îmi pierd timpul cu el, de faptul cum gândește despre religia lui mă înspăimântă câteodată.

Nu știu ce implică aflarea dumneavoastră cu acest bărbat musulman timp de doi ani și ceva, dar presupun că întrețineți relații sexuale și aceasta este curvie, despre care Dumnezeu a spus:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Dacă sunteți îngrijorată și conștientă de gravitatea acestui păcat și dacă credeți ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său, trebuie în mod de urgență, chiar azi, după citirea acestui articol, să întrerupeți orice fel de relații sexuale cu acest bărbat. Când va veni, să-i spuneți că sunteți creștină și că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat și sunt interzise de Dumnezeu și de Domnul nostru Isus Hristos. Și ca să nu mai fiți ispitită la relații sexuale cu el, nu mai trebuie să vă întâlniți.

Cereți-vă iertare din toată inima de la Dumnezeu pentru păcatul săvârșit și luați din toată inima hotărârea să deveniți ucenică adevărată a Domnului Isus Hristos. Dacă vă veți mărturisi păcatul și dacă veți lua hotărârea să părăsiți păcatul și să-L urmați pe Domnul Isus Hristos, veți primi o iertare deplină, cum a făgăduit Dumnezeu în Cuvântul Său, când a zis:

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Ca și creștină, în niciun chip nu vă puteți căsători cu un bărbat care nu face parte din Noul Legământ și care nu este ucenic al Domnului Isus Hristos. De aceea, alungați din inimă orice gând și orice nădejde de căsătorie cu acest bărbat, căci este scris:  

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” (2 Corinteni 6:14-18)

Nu prea am înțeles care este legătura între situația dumneavoastră și nevoia de întreținere a familiei. Dar presupun că undeva primiți de la acest bărbat musulman întreținere pentru dumneavoastră și pentru ceilalți membri din familie. Nu trebuie să puneți interesele materiale mai sus de cele spirituale și de ascultarea de Dumnezeu. Puneți-vă toată nădejdea în Dumnezeu, care a spus:

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)

Chiar de azi începeți să citiți Biblia și începeți cu Noul Testament. Trebuie să studiați continuu învățătura sănătoasă a Domnului nostru Isus Hristos, ca să puteți trăi conform acesteia. Formați-vă o disciplină zilnică de studiere a Sfintelor Scripturi și pentru aceasta vă recomand să faceți rost și de cursul de studiu biblic inductiv „Dumnezeule, exiști?” de Kay Arthur, prin care veți învăța adevărurile Evangheliei după Ioan și vă veți forma deprinderi de studiere personală a Bibliei.

Căutați o biserică vie, unde pastorul predică învățătura Sfintelor Scripturi și toți creștinii urmează pe Domnul Isus și învățătura Lui din toată inima, fără formalism sau fățărnicie. Apropiați-vă de pastor și spuneți-i că ați crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos și ați ales să fiți ucenică adevărată, nu doar cu numele, cum ați fost până acum. Spuneți-i pastorului că doriți să vă botezați prin credință, după porunca Mântuitorului, care a spus că cine va crede trebuie să se boteze. Apoi, implicați-vă în biserica locală cu tot ce puteți și slujiți lui Dumnezeu și oamenilor prin Evanghelie.

Din moment ce veți merge la biserică, faceți-i invitația și bărbatului musulman ca să vină și el să audă Evanghelia și să creadă în Domnul Isus Hristos ca să fie mântuit. Dar, feriți-vă de întâlniri separate cu el în alte locuri, ca să nu cădeți iar în ispita curviei.

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu o deplină ascultare de El și să-i dea mântuire și bărbatului musulman.