Ce spune Biblia despre contracepţie?

Ieri am avut o întâlnire cu un grup de profesori cărora le-am predat o lecţie din Cuvântul lui Dumnezeu. La urmă, mi s-au pus mai multe întrebări la care profesorii doreau să afle răspunsul din Biblie. Printre ele a fost şi aceasta – ce spune Dumnezeu în Biblie despre contracepţie, adică despre metodele de control şi prevenire a sarcinilor? A apărut această întrebare după ce am studiat ce spune Biblia despre avort şi fiecare a înţeles că viaţa fătului are aceeaşi valoare pe care o are viaţa copilului născut. De asemenea, fiecare a înţeles că ovulul fecundat de spermatozoid reprezintă un om în dezvoltare a cărui viaţă are aceeaşi valoare pe care o are viaţa fiecărui din noi. Aşa dar, ce spune Biblia despre contracepţie?

Cunosc două texte în Sfintele Scripturi care vorbesc direct la acest subiect şi în continuare voi face o analiză a fiecăruia.

Este cazul lui Onan contracepție?

Voi prezenta pasajul biblic în întregime ca cititorul să poată înţelege contextul în care a fost folosită această metodă de contracepţie cat şi caracterul şi motivaţia lui Onan.

În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi, şi a tras la un om din Adulam, numit Hira. Acolo, Iuda a văzut pe fata unui Cananit, numit Şua; a luat-o de nevastă, şi s-a culcat cu ea. Ea a rămas însărcinată, şi a născut un fiu pe care l-a numit Er. A rămas iarăşi însărcinată, şi a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan. A mai născut iarăş un fiu, căruia i-a pus numele Şela; Iuda era la Czeb, când a născut ea. Iuda a luat întâiului său născut Er, o nevastă numită Tamar. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului; şi Domnul l-a omorât. atunci Iuda a zis lui Onan: “Dute la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, şi ridică sămânţă fratelui tău.” Onan, ştiind că sămânţa aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânţă fratelui său. Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât şi pe el. (Genesa 38:1-10)

Ca să îneţelegem mai bine de ce Onan nu dorea să ridice sământă, adică urmaş fratelui său, vă mai prezint un pasaj din Biblie care aruncă mai multă lumină şi explică cu mai multe detalii ce însemna să ridici sămânţă fratelui care a decedat fără să lase urmaşi.

Când fraţii vor locui împreună, şi unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s-o ia de nevastă, şi să se însoare cu ea ca cumnat. Întâiul născut, pe care-l va naşte, să moştenească pe fratele cel mort şi să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie şters din Israel. (Deuterenom 25:5-6)

Conform acestei legi, primul copil care avea să se nască lui Tamar, trebuia să poarte numele lui Er şi să moştenească toată averea lui. Onan a apelat la metoda lui de contracepţie din răutate şi fără să fi fost în înţelegere cu Tamar. El ştia că relaţia lor sexuală este un domeniu delicat al vieţii şi că această femeie nu va merge să spună judecătorilor sau socrului ei Iuda despre felul cum procedează el în răutatea lui faţă de fratele decedat. Onan dorea să jefuiască pe fratele său Er. El avea de gând să verse toată viaţa sămânţa pe pământ cănd se va culca cu Tamar şi în felul acesta, nici odată să nu-i ridice urmaş. Astfel, partea de avere a lui Er, avea să-i rămână lui şi copiilor lui, iar numele fratelui său Er avea să dispară.

Ce făcea el n-a plăcut Domnului care l-a omorât şi pe el. (Genesa 38:10)

Ceea ce făcea el și n-a plăcut Domnului era răutatea și lăcomia lui prin care a vrut să-și nedreptățească fratele decedat și să-i fure partea de moștenire lăsândul fără moștenitor. Cazul acesta a scos în evidență și o metodă de contraceție care se pare că era folosită pe larg și în vechime și care în limbajul medical se numește astăzi ejaculare prematură.

Abstinenţa este categoric interzisă ca metodă de contracepție

Unii credincioşi care nu vor să apeleze la nici un fel de metodă de contracepţie, întreţin relaţii sexuale doar când sunt hotărâţi să conceapă un copil. În restul timpului, ei se abţin de la relaţii sexuale pentru a nu folosi metode de contracepţie pe care le consideră păcătoase. Dar, prin faptul că se lipsesc unul pe altul de datoria de soţi, ei aplică metoda de contracepţie care tocmai este categoric interzisă de Dumnezeu când zice:

Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)

Împlinirea nevoilor sexuale ale partenerului sau partenerei legământului de căsătorie este o datorie sfântă pe care o are fiecare soţie sau soţ. Dumnezeu a lăsat această relaţie pentru soţi să-şi exprime dragostea unul faţă de altul şi ca să-şi ofere bucurie. Dacă unul din soţi îl lipseşte pe celălalt de relaţia sexuală, în felul acesta îl expune deschis ispitelor Satanei. Dumnezeu interzice categoric aceasta. Iar dacă cineva care este căsătorit are un motiv serios pentru post şi rugăciune în care vrea să includă şi abstinenţa de la relaţii sexuale, o poate face doar prin bunul acord al soţiei şi invers. Şi aceasta pentru puţin timp. De fapt, apostolul Pavel spune că includerea abstinenţei de la relaţiile sexuale în post este o îngăduinţă şi nu este o poruncă, adică nu este obligator să te abţii de la relaţii sexuale cu soţul sau soţia când posteşti. Imediat următorul verset spune:

Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 9:6)

Dacă eşti căsătorit sau căsătorită, fă-ţi o evaluare a relaţiei sexuale pe care o întreţii cu soţia sau soţul tău. Alungă din inimă orice răutate care poate afecta motivaţiile tale în această relaţie. Nici odată nu lipsi pe soţul sau soţia ta de bucuria relaţiei sexuale pentru că aceasta este datoria ta de soţ sau soţie. Fereşte-te de abstinenţă – metoda de contracepţie interzisă categoric de Dumnezeu. Păzeşte-te de omor. Există metode de contracepție avortive și neavortive. Cea aplicată de Onan a fost una neavortivă, dar a fost făcută cu răutate. Metodele avortive sunt acelea care duc la avortarea embrionului, adică a ovulului fecundat de spermatozoid care deja este un om, un suflet viu. Sunt multe metode de contracepţie care distrug ovulul fecundat de spermatozoid și printre acestea sunt sterileta, pastile contraceptive, etc. Aplicarea acestor metode implica omorul propriului copil. Nu fi un ucigaş sau o ucigaşă a propriilor copii!

Iar dacă ai aplicat până în prezent metode avortive de contracepție, sau ai comis avort, vino la Dumnezeu cu pocăință din toată inima, căci el spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Încetează să mai faci răul și trăiește neprihănit de acum înainte. Așa să vă ajute Dumnezeu.