Despre abstinenţa de la relaţiile sexuale în timpul postului

Despre relații intime în timpul postului

Întrebare:

Dacă cineva ţine post şi se abţine de la relaţii sexuale, de exemplu în postul Crăciunului, când se termină acest post? În ziua de Crăciun poţi avea relaţii sexuale? Sau după cele trei zile de Crăciun?

Cunoaşte voia lui Dumnezeu cu privire la relații intime în timpul postului

Oraşul Corint a fost unul cu moravuri foarte desfrânate. Dumnezeu avea multe suflete de mântuit în acel oraş şi l-a trimis pe Apostolul Pavel să predice cu îndrăzneală Evanghelia. Cei care au devenit creştini, nu mai ştiau ce este bine şi ce este greşit în aspectul relaţiilor sexuale, şi au pus întrebări la care Apostolul le-a răspuns astfel:

Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul, şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 7:1-6)

Potrivit celor citite, este foarte clar că Dumnezeu doreşte şi aşteaptă de la fiecare cuplu căsătorit să întreţină o relaţie sexuală sănătoasă, în care fiecare îşi înţelege şi îndeplineşte bine datoria de soţ faţă de celălalt.

Dumnezeu interzice abstinența forțată în cadrul căsătoriei

Atunci când soţul nu-şi îndeplineşte datoria de soţ, în felul acesta îşi forţează soţia la abstinenţă şi acelaşi lucru se întâmplă când soţia refuză să întreţină relaţii sexuale cu soţul ei – ea îi impune o abstinenţă forţată. Dumnezeu spune foarte clar soţilor să nu se lipsească unul pe altul de datoria de soţi afară de cazuri și situații anumite, cum ar fi perioada ciclului menstrual, despre care este scris în capitolul 18 al cărții Levitic.

Dumnezeu interzice abstinenţa forţată pe motiv de post

Tot acolo unde spune soţilor să nu se lipsească unul pe altul de datoria de soţi, spune în continuare:

…decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul, şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:5)

Prin aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că nu poate unul din soţi să hotărască fără celălalt, doar de unul singur, ca să includă în postul lui şi abstinenţa sexuală. Aceasta trebuie să fie o hotărâre comună, prin bună învoială şi împreună vor stabili şi durata postului lor. Nimeni nu are dreptul să-i impună celuilalt un astfel de post, refuzând să-şi îndeplinească datoria conjugală.

Abstinenţa în timpul postului este îngăduinţă şi nu poruncă

După ce spune că soţii trebuie să convină prin bună înţelegere asupra includerii abstinenţei de la relaţii sexuale în postul lor, în versetul următor Apostolul spune:

Lucrul acesta (abstinenţa de la relaţiile sexuale în timpul postului) îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 7:6)

Deci, abstinenţa de la relaţii sexuale este o îngăduinţă din partea lui Dumnezeu, lăsată soţilor să decidă şi nu este o poruncă de la El ca orice cuplu în perioada postului să se abţină de la relaţii sexuale.

Pornind de la întrebarea pusă, concluzia este că fiecare cuplu vor hotărî pentru ei cât timp să se abţină de la relaţiile sexuale în timpul postului şi nu vor lăsa ca aceasta să-i pună sub presiunea ispitelor sexuale din partea Satanei.