Despre abstinenţa de la relaţii sexuale în căsătorie

Întrebarea:

Nu sunt căsătorit, dar urmează să mă căsătoresc în curând. Colegii de serviciu sunt căsătoriţi şi se vorbeşte foarte mult despre relaţiile lor sexuale cu nevestele şi despre momentele de abstinenţă. Întrebarea mea este următoarea: Din perspectiva Bibliei, când un bărbat ar trebui să se abţină şi să nu ofere sex nevestei sale? Colegii mei spun că dacă se împreunează cu nevestele lor acele 3-5 zile din perioada ciclului menstrual devin necuraţi.

Relaţia fizică este una intimă

De aceea, nu este bine şi nu se cade unui bărbat, sau unei femei căsătorite să vorbească despre aceste lucruri cu alţii decât doar când este o strictă necesitate pentru a rezolva unele probleme.

Raporturile sexuale sunt interzise în perioada ciclului menstrual al soţiei

Despre lucrul acesta este scris în Sfintele Scripturi astfel:

Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăţiei ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea. (Levitic 18:19)

Prin proorocul Ezechiel Dumnezeu când mustra poporul pentru nelegiuirile lor a spus şi aceasta:

În mijlocul tău se descoperă goliciunea tatălui; în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăţiei ei! (Ezechiel 22:10)

Mai sunt şi alte împrejurări şi situaţii în viaţa unui cuplu căsătorit când ei nu vor putea întreţine relaţii sexuale. După cum prezența relaţiilor sexuale este o manifestare a dragostei celor doi, tot aşa este o manifestare (poate şi mai mare) abstinenţa de la relaţiile sexuale cu soţul sau soţia care nu pot face faţă acestei datorii conjugale pentru o perioadă de timp.