Este adevărat că oamenii ce au avut o moarte violentă mai trăiesc printre noi?

<

div style=”text-align: left”>Întrebare: 

 

E adevărat că oamenii care au avut morți violente încă mai trăiesc printre noi?

Nu, nu este adevărat. Indiferent de felul în care în care omul moare, sufletul are doar 2 destinații. Biblia spune clar că sufletul după moarte merge ori în Împărăția lui Dumnezeu, ori în Locuința Morților. Nu avem niciun temei să credem că dacă cineva a avut parte de o moarte violentă, mai trăiește printre noi

Sufletul după moarte merge acolo unde omul singur a ales când încă era viu. Dacă a ales să creadă în Domnul Isus din toată inima, încheind legământ cu El, atunci Biblia spune că un astfel de om merge să fie împreună cu Hristos, acasă la Domnul.( Filipeni 1:23-24, 2Corinteni 5:8) 

 

Dar dacă omul nu a dorit să creadă în Domnul Isus, ci a respins Evanghelia, indiferent de motiv, Biblia spune: “Cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”(Ioan 3:36) Această mânie începe încă de când omul este viu și își are culminația în veșncii. Dacă o persoană L-a respins pe Domnul Isus și nu a dorit să se împace cu El, atunci sufletul lui acum merge în Locuința Morților, unde este în așteptarea judecății celei mari (Apocalipsa 20:11-15). Așteptarea în Locuința Morților nu este ușoară, ci Scriptura spune că văpaia focului grozav mai chinuiește pe oameni. 

 

Când citim relatarea Domnului Isus de la Luca 16:19-31, despre omul bogat și Lazăr, vedem că Lazăr, după ce a murit, a fost dus de îngeri în Sânul lui Avraam. Apoi și bogatul când a murit și a fost îngropat, nu-l vedem să mai trăiască printre noi, ci îl vedem deja în Locuința Morților, în chin și văpaie. Nu ne spune Biblia că unii oameni ar mai avea o perioadă de așteptare aici pe pământ, printre noi.  

Pentru mai multe detalii despre viața de după moarte, despre cer și iad, vă recomand un cursul excepțional de studiu biblic “Cerul, iadul și viața după moarte”. Este un curs foarte bun pentru a căpăta o înțelegere profundă cu privire la aceste adevăruri. 

 

Dumnezeu să ajute pe orice suflet să se împace cu Domnul Isus și să-L primească ca Domn și Mântuitor, atunci când încă este în trup, căci după va fi prea târziu.