Ce spune Biblia despre fantomele celor morţi care se întorc printre noi?

Întrebare:

Am urmărit o dezbatere la TVR despre existenta sau nu a fantomelor/spiritelor celor ce au trecut in neființa si care din diverse motive se întorc printre noi… Ce parere aveti despre acest lucru, ar putea fi adevărat?

Da, este adevărat şi Biblia relatează aceasta, dar nu despre fantome, ci spune că TRUPURI ale multor sfinţi au înviat după ce a fost răstignit Domnul Isus Hristos.

Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora. (Matei 27:50-53)

În acelaşi timp vreau să vă atrag atenţia la practica chemării duhurilor celor morţi care este categoric interzisă de Dumnezeu:

Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Leviticul 19:31)

Şi mai spune:

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui. (Leviticul 20:6)

Şi ca să înţelegem ce păcat grav era acesta înaintea lui Dumnezeu, mai citez şi pasajul următor:

Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor.” (Leviticul 20:27)

Să ne ferim de orice practică păgânească şi drăcească şi să-i fim sfinţi Domnului în toată purtarea, căci Dumnezeul nostru este Sfânt.