Ce spune Biblia despre tehnologiile informaţionale moderne?

Întrebare:

Unde este scris în Biblie că va veni era computerelor, adică era tehnologiilor informaţionale care au ajuns să fie prezente în toate domeniile şi sferele vieţii?

Nu cunosc o referinţă directă în Biblie cu privire la aceasta, dar în cărţile profetice sunt scrise anumite lucruri care nu s-ar fi putut întâmpla fără noile tehnologii informaţionale de azi, deci, în mod indirect, se face referinţă la aceste tehnologii.

Numarul 666

Când relatează despre venirea lui Antihrist, numit fiara, Apostolul Ioan scrie astfel cu referinţă la proorocul mincinos şi felul cum va proceda cu privire la toţi locuitorii pământului:

Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. (Apocalipsa 13:16-17)

Cum ar fi posibilă asigurarea unui astfel de control total asupra oamenilor fără  asceste tehnologii informaţionale de care dispunem azi.

Toţi locuitorii pământului privesc un singur eveniment

Apoi, când relatează despre moartea celor doi proroci care vor profeţi în Ierusalim, Apocalipsa ne spune:

Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî. Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” şi „Egipt”, unde a fost răstignit şi Domnul lor. Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam vor sta trei zile şi jumătate şi vor privi trupurile lor moarte şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Şi locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor înveseli de ei; şi îşi vor trimite daruri unii altora, pentru că aceşti doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. (Apocalipsa 11:7-10)

Cum ar fi fost posibil fără aceste tehnologii informaționale ca toţi oamenii de pe pământ, din toate neamurile, din orice popor, să privească timp de trei zile trupurile moarte ale prorocilor din Ierusalim?

Deci, la studierea cu atenţie a Bibliei vom vedea multe referinţe indirecte cu referire la noile tehnologii informaţionale.

Invit cititorii să completeze la comentarii cu exemplele pe care le cunosc.