Zece (10) beneficii ale studentului faclutăţii de Tehnologii Informaţionale ale Institutului de Studii Biblice Inductive din Moldova

Lucrarea Bisericilor şi a răspândirii Evangheliei are o stringentă nevoie de specialişti calificaţi în tehnologiile informaţilonale. Tocmai pentru a împlini această mare nevoie ce este în Trupul lui Hristos, care este biserica, am şi hotărât să începem această nouă facultate. În continuare doresc să vă prezint zece din multele beneficii ale studierii la facultatea de Tehnologii Informaționale și a legăturii dintre computer și Biblie:

computer

1. Cunoaşterea personală a computerului şi a Sfintelor Scripturi

Principalul beneficiu de care se va bucura fiecare din studenţii acestei facultăţi unde conform programului bine gândit, se preconizează să fie predate doar cursuri practice, stric necesare contextului actual în care trăim.

2. Transformarea caracterului

Transformarea caracterului este un rezultat al studierii profunde a Sfintelor Scripturi de care va beneficia fiecare student al facultăţii respective. La fiecare sesiune studentul va studia profund o carte din Biblie şi în acelaşi timp va studia tot atât de profund un program de computer, sau limbaj de programare. Prin studierea Bibliei se urmăreşte în primul rând aplicarea practică în viaţă a celor învăţate şi transformarea caracterului studentului.

3. Utilizarea resurselor computerului

Un număr mic din deţinătorii de computere personale cunosc cât de mult lucru ar putea face aceste instrumente deosebite pentru ei. Astfel, dacă ştii cum să alcătuieşti iniţial un raport financiar în programul Excel, va trebui în continuare doar să întroduci venitul şi cheltuielile iar programul respectiv va face toate calculele pentru utilizator. Tot aşa, dacă este nevoie la o anumită perioadă să-i anuţi pe oameni despre un anumit eveniment, poţi programa şi aplicaţia de lucru cu poşta electronică va face lucrul pentru tine. Aceasta ne salvează mult timp şi ridică foarte mult productivitatea personală sau a colectivului în cadrul căruia lucrăm.

4. Tastarea rapidă

Tastare eficientă și rapidă este primul lucru care va fi învăţat fiecare student chiar la prima sesiune. Pentru aceasta va fi folosit programul Scripta şi fiecare student va fi ajutat de profesor să înveţe a tasta corect, fără greşelile cele mai frecvente pe care le fac oamenii când învaţă tastarea cu 10 degete. Apropo, după ce am învăţat aceasta, pot să tastez la computer de 4-5 ori mai repede decât aş scri acelaşi text cu pixul.

5. Învăţarea unei metode deosebit de eficiente de proclamare a Evangheliei

Următorul beneficiu pe care îl vor avea studenţii acestei facultăţi. Sunt atâţia oameni care doresc să înveţe utilizarea computerului şi toate programele după care se va preda la această facultate sunt alcătuite cu exclusivitate în baza textelor Biblice, pentru că au fost intenţionate să transmită un mesaj Biblic consistent. Orice student care va învăţa la această facultate va fi învăţat să predea eficient aceste cursuri atât la persoane particulare cât şi în grupe mari.

6. Posibilităţi unicale pentru facere de ucenici prin computer

Prin faptul că studenţii vor fi învăţaţi să predea cursuri de computer în baza textului Bibliei, vor învăţa pe oameni odată cu computerul şi calea adevărului, astfel făcând din ei ucenici ai Domnului Isus, care vor dori să-L urmeze în toate pe Mântuitorul.

7. Utilizarea la maxim a resurselor reţelei Internet

Chiar de la prima sesiune, studenţii vor fi învăţaţi un curs de căutare eficientă pe Internet şi cum se lucrează eficient cu poşta electronică. Internetul este un mare depozit cu multe, foarte multe resurse pe care creştini pot să le folosească pentru înaintarea Evangheliei. La sesiunile următoare, va urma material mai avansat, când studenţii vor învăţa cum să facă pagini de internet şi bloguri prin care să comunice oamenilor mesajul Evangheliei. Un exemplu în această privinţă poate servi portalul http://www.moldovacrestina.md unde fă aflaţi în prezent. În cadrul sesiunilor acestei facultăţi studenţii vor fi învăţaţi cum să creeze astfel de portale şi cum să scrie eficient articole, predici, etc.

8. Asigurarea prezenţei mesajului Evangheliei în reţeaua Internet

În prezent, acest portal are peste 1000 vizite pe zi. Puţine sunt bisericile care au aşa un număr de vizite duminica, dar Internetul ne permite să comunicăm mesajul Evangheliei la oameni în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare clipă. Are biserica Dvs. o pagină de internet, sau un blog prin intermediul căruia să comunicaţi atât cu membrii bisericii cât cu restul oamenilor din lumea întreagă? Dacă sunteţi conducător de biserică, este bine să încurajaţi pe unul sau mai mulţi tineri din biserică să înveţe la această facultate şi în viitor să creeze şi să administreze o pagină internet care va asigura o bună prezenţă pe Internet a mesajului Evangheliei proclamat în biserica Dvs.

9. Predarea interesantă şi eficientă a Cuvântului lui Dumnezeu

Acesta este unul din obiectivele majore ale Institutului de Studii Biblice Inductive din Moldova şi la fiecare sesiune, în fiecare zi şi la fiecare lectie, fiecare profesor va urmări să comunice studenţilor şi să-i înveţe cum să predea şi să comunice eficient, corect şi interesant adevărul biblic oamenilor. În urma studiilor la această facultate, studenţii vor putea conduce eficient grupe de studiu biblic în biserică, acasă, în şcoli şi orice loc unde vor fi invitaţi să o facă.

10. Organizarea diverselor activităţi cu predarea şi folosirea computerului

Doriţi să deschideţi o clasă de computere, sau un internet-cafe unde cu adevărat să le slujeşti oamenilor şi beneficiarii să realizeze doar lucruri bune acolo? Nu ştii care sunt paşii şi de ce ai nevoie ca să realizezi aceasta? La această facultate vom învăţa cum să organizezi şi să administrezi bine o astfel de activitate.

Doriţi să deveniţi student a noii facultăţi? Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la această adresă de email.