Adevărul despre jocurile de noroc

Am publicat înainte un articol în care am abordat pericolele pe care le aduc cu sine jocurile virtuale. Recent am fost rugat să abordez din perspectiva Scripturii subiectul jocurilor de noroc, ce spune Biblia despre jocurile de noroc ?  Aş vrea să încep cu…

Experienţa personală şi a colegului de școală

Când eram încă elev la şcoală, mulţi colegi obişnuiau să joace la ţoacă în bani, iar când au crescut mai mari au trecut la joaca în cărţi la bani. Din câte îmi amintesc, acea joacă se numea „Seca” şi nu ştiu ce înseamnă această denumire. Fiind copil, m-am luat şi eu după alţii şi am încercat să joc, dar văzând că mai mult pierd de cât câştig, la un moment am hotărât să mă dezic. În schimb, aveam un coleg care avea nişte capacităţi excepţionale în matematică şi profesorii îi profeţeau un viitor luminos. Lui îi reuşea când juca în bani la cărţi, şi aşa s-a prins cu aceste jocuri, încât au început să stea nopţile în stradă la becul unui stâlp de telegraf şi jucau cu colegii. Ei au început toamna, dar apoi au continuat aşa şi iarna şi doar mai erau uneori alungaţi acasă de poliţistul de sector care da peste ei când patrula. Ei au hotărât să se mute la cineva acasă şi aşa au continuat să joace şi ziua şi noaptea. Şcoala au absolvit-o cumva, ca sa poată întra la facultate, dar acolo iar s-au adunat aceiaşi prieteni, şi fiind prinşi în această patimă rea a jocurilor de noroc, lipseau de la lecţii, nu învăţau, şi la scurt timp au fost exmatriculaţi. Colegul meu a trebuit să meargă şi să lucreze mulţi ani undeva la construcţie într-o altă ţară, în condiţii grele, dar ar fi putut să se realizeze prin studii, sau poate prin sport pentru că avea şi calităţi sportive excepţionale, dacă nu cădea în această cursă rea a jocurilor de noroc. Nu l-am mai văzut de mult timp, dar am înţeles că acum totuşi, a reluat-o de la început, a făcut facultate şi chiar conduce o întreprindere. M-aş bucura mult să ne întâlnim cu el şi să aflu că este bine şi că a scăpat de această patimă.

Jocurile de noroc sunt o patimă păcătoasă

Biblia nu face referinţe directe la jocurile de noroc, dar când studiem alte vicii despre care vorbeşte Dumnezeu în Sfânta Scriptură, cu siguranţă putem spune că jocurile de noroc sunt o patimă păcătoasă, adică o dorinţă aprinsă care pune stăpânire pe om şi el nu se mai poate stăpâni, devenind robul acelei patimi rele, aşa cum scrie Apostolul Pavel, despre felul de viaţă pe care îl are omul ce nu este în legământ cu Domnul Isus Hristos. El zice:

Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre, şi ne făceau să aducem roade pentru moarte. (Romani 7:5)

Am observat că oamenii care au fost prinşi în această patimă rea a jocurilor de noroc, devin obsedaţi de ea şi nu se mai pot elibera.

Jocurile de noroc implică înşelăciune

Prietenul meu Omari Satseradze, este acum pastor şi face o mare lucdrare de vestire a Evangheliei în oraşul Kutaisi din Georgia, dar a fost un mare jucător de cărţi la bani, şi a făcut multe nelegiuiri pentru care s-a pocăit şi Dumnezeu l-a iertat dându-i o viaţă nouă. Omari mi-a relatat multe lucruri şi chiar mi-a arătat cum jocul în cărţi la bani, este unul bazat pe minciuni. Cel care ştie să înşele mai bine acela ajunge să câştige jocul.

Este păcat să practicăm jocurile de noroc, ce spune Biblia despre jocurile de noroc

Jocurile de noroc sunt o cursă pentru cei lacomi

Oamenii care vor să se îmbogăţească repede şi fără să depună muncă, apelează la jocurile de noroc de multe ori, mai ales când sunt încă adolescenţi şi tineri. Şi apoi, odată prinşi în această patimă rea, nu se mai pot elibera de ea. Iată de ce Dumnezeu spune:

Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei! Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haide să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat; haidem să-i înghiţim de vii, ca locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă; vei găsi tot felul de lucruri scumpe, şi ne vom umple casele cu pradă; vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!” – fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor! Căci picioarele lor aleargă la rău, şi se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor; căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. (Proverbele lui Solomon 1:10-19)

Cei ce sunt ai lui Hristos nu mai sunt robii patimilor păcătoase

Când un om încheie legământ cu Domnul Isus Hristos prin credinţă şi pocăinţă, primeşte Duhul Sfânt şi, lăsându-se călăuzit de acest Duh al lui Dumnezeu va aduce roade, aşa cum spune Biblia:

Zic da: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu mai împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu mai sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5:16-21)

Cum vedeţi din text, când enumără faptele firii pământeşti, Apostolul Pavel lasă lista deschisă şi spune „şi alte lucruri asemănătoare cu acestea”. Cu siguranţă că jocurile de noroc completează această listă.