Cum să procedeze creştinul care trăieşte în concubinaj?

Cum să procedeze creştinul care trăieşte în concubinaj

Întrebarea:

Vă rog să-mi daţi un sfat: dacă un creştin locuieşte împreună cu o necreştină, ce trebuie să facă? Să se despartă de ea sau să se căsătorească, având în vedere să locuiesc împreună? Cum este bine să procedeze în astfel de situaţii?

Fugiţi de curvie (concubinaj)!

Din mesaj îmi dau seama că întrebarea se referă la o relaţie de concubinaj … Cum poate cineva să se considere creştin şi să trăiască în concubinaj? Problema cea mai mare a acestui om ţine acum nu de căsătoria lui, ci de relaţia cu Dumnezeu şi faptul că Dumnezeu nu va întârzia să-l judece, dacă nu se pocăieşte cât mai curând. Concubinajul este curvie şi iată ce spune Dumnezeu despre situaţia când un creştin s-a lăsat prins în acest păcat groaznic:

Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:15-20)

Mesajul lui Dumnezeu este foarte clar şi categoric pentru acest bărbat, care se mai crede creştin. Să întrerupă urgent această relaţie imorală şi orice altă relaţie cu femeia respectivă, care este numită curvă, pentru că orice relaţie cu ea îl va atrage înapoi în curvie.

Creştinii nu se pot căsători cu necreştini

Din moment ce va întrerupe relaţia de curvie, intră în aplicare o altă poruncă a lui Dumnezeu, care nu admite sub nicio formă niciun fel de căsătorie între creştin şi necreştină.

Fata necredincioasă trebuie să se pocăiască

Dar, necreştina care s-a lăsat atrasă în această relaţie imorală  trebuie şi ea să înţeleagă starea ei păcătoasă, să caute să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos, aşa cum este scris despre El în Sfintele Scripturi, să creadă din toată inima în El şi să încheie noul legământ prin pocăinţă.

Să fie conştienţi de judecata care vine

Şi dacă nu doresc să întrerupă această relaţie imorală, acest concubinaj, atât cel care se consideră creştin, cât și fata care este necredincioasă, trebuie să ştie că vor plăti scump pentru curvia la care s-au dedat, aşa cum spune Dumnezeu:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)