Cinci (5) consecinţe ale imoralităţii sexuale

HIV/SIDA şi multele boli care se transmit pe cale sexuală şi care duc la moartea fizică sunt consecinţe cunoscute ale imoralităţii. Divorţul este o altă consecinţă gravă şi recunoscută de toţi oamenii. În acest articol vin să prezint alte cinci consecinţe ale imoralităţii, aşa cum sunt ele prezentate de Dumnezeu în Cuvântul Lui şi anume, în Cartea Proverbelor lui Solomon, capitolul 5.

consecințele imoralității1. Moartea spirituală

Moartea este despărţire. Există moarte fizică şi moarte spirituală. Moartea fizică este despărţirea sufletului de trup, atunci când sufletul pleacă la Dumnezeu şi trupul pleacă în pământ. Moartea spirituală este mult, mult mai gravă pentru că este despărţirea eternă a sufletului omului de Dumnezeu. Biblia numeşte moartea spirituală drep moartea a doua care echivalieaza cu un chin veşnic. Nimeni să nu se înşele. Moartea fizică nu este plecarea sufletului în ne-existenţă. Moartea spirituală este moartea a doua.

Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua. (Apocalipsa 21:8 )

Tocmai de aceea Dumnezeu avertizează astfel în Biblie:

Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea, şi pleacă urechea la învăţătura mea, ca să fii cu chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă. Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul; dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. Picioarele ei pogoară la moarte, paşii ei dau în locuinţa morţilor. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei, şi nu ştie unde merge. (Proverbele lui Solomon 5:1-6)

2. Exploatare crudă

Imoralii întră benevol într-o robie pe viaţă. Aceasta nu se referă doar la fetele care devin victime ale traficului de fiinţe umane şi în sclavie sexuală. Şi bărbaţii, care cred că sunt grozavi când este vorba de cucerit femei pentru a se culca cu ele, prin aceste “mari isprăvi” ale lor merg singuri în robie. Se leagă de mâni şi de picioare cu legăturile păcatului lor, aşa că nu mai pot ieşi din ele şi vor fi exploataţi crud toată viaţa. De aceea este bine să dai ascultate lui Dumnezeu care spune:

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele: depărtează-te de drumul care duce la ea (femeia străină), şi nu te apropia de uşa casei ei, ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi; ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia… (Proverbele lui Solomon 5:7-10)

Cunosc pe cinva care a crezut că se poate distra cu o fată imorală. În cele din urmă, ea a devenit însărcinată şi nu se ştie dacă de la el sau de la altul. Fraţii fetei imorale l-au silit să se căsătorească cu ea sub ameninţarea cu moartea. Acum, viaţa acestui bărbat este teribilă, dar fraţii au mai mărit jugul şi amininţările, aşa că el este robul acelei familii. Păzeşte-te de imoralitate, pentru ca desfrâul te va conduce într-o crudă, foarte crudă robie de unde nu vei putea ieşi pentru tot restul vieţii tale.

3. Impotenţă / Frigiditate

Cu câteva zile în urmă, am discutat cu un tânăr, care se întorcea de la lucru peste hotare. El a fost deschis cu mine şi mi-a spus că are o prietenă şi că vor să se căsătorească în curând, dar ei întreţin relaţii sexuale de mai mult timp. I-am spus că este curvie şi că va purta consecinţele. Atunci el a venit să-mi spună că nu se poate altfel, că dacă nu întreţii relaţii sexuale poţi deveni impotent. Aceasta este o mare înşelare a diavolului. Impotenţa este tocmai o consecinţă a imoralităţii. Scriptura spune să nu te laşi târât în imoralitate…

… ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi. (Proverbele lui Solomon 5:11)

Fiind sportiv şi aflându-mă printre alţi atleţi am văzut cum cei mai mulţi din ei cred că practicarea sistematică a sportului le va păstra puterea lor de bărbat şi se bizuie mai mult pe sport, dar nu caută să trăiască frumos şi curat înaintea lui Dumnezeu şi să fie credincioşi partenerului de căsătorie. Îmi amintesc despre un luptător care avea doar 30 de ani, şi căzuse într-o mare depresie. Când am căutat să-l consolez, am aflat că soţia, pe care el o iubea mult, divorţa de el. Pricina era că el a devenit impotent. Înainte de căsătorie şi chiar fiind în căsătorie, el a dus un mod imoral de viaţă şi a întreţinut relaţii sexuale cu alte femei străine. Dacă i-ar fi spus cineva că îşi va pierde puterea bărbătească la vârsta de 30 de ani nu ar fi crezut niciodată. Aceasta este încă o consecinţă a imoralităţii sexuale. Echivalentul importenţei la femei este frigiditatea, atunci când o femeie nu experimentează niciodată plăcerea actului sexual. Preţul acesta îl vor plăti femeile care acceptă să trăiască un mod de viaţă desfrânat.

4. Ruşine şi dispreţ

Fiind preot, vin la mine mulţi bărbaţi şi femei să ceară consiliere spirituală. Îmi amintesc despre o femeie care avea foarte mari necazuri cu soţul ei şi care era bătută şi dispreţuită în toate felurile. Pentru că am căutat să identific pricina reală a unui astfel de comportament din partea lui, am aflat că el nu o poate nicicum ierta pentru faptul că nu a fost fecioară (virgină) când s-au căsătorit.

Alt caz, mai recent, se referă la o altă doamnă care este o creştină exemplară în prezent. Dar, înainte de a se întoarce din toată inima la Dumnezeu, din motiv de răzbunare pe soţul ei, a hotărât să ducă un mod imoral de viaţă. A trăit în acest fel josnic o perioadă de timp, şi acum, soţul ei nici măcar nu vorbeşte cu ea. Doar din când în când schimbă câte o vorbă cu ea, iar fiii aduc femei străine acasă şi atunci când mama îi mustră, ei îi reproşează zicând: “Tu doar nu ai fost mai bună? Tot aşa ai procedat…” Aceasta nu este o îndreptăţire pentru comportamentul bărbatului sau a fiilor acestei femei, dar este o dovadă că imoralitatea aduce mult dispreţ, care nu se şterge nici atunci când nu vei mai trăi în desfrâu. De aceea, nu o lua pe calea imoralităţii, ca să nu ajungi într-o zi să zici:

Cum am putut eu să urăsc certarea, şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei? Cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul poporului şi adunării!” (Proverbele lui Solomon 5:12-14)

5. Victima capcanelor proprii

Oridecâte ori cineva comite un act de imoralitate, nu face altceva decât să-şi întindă singur capcane pentru sufletul propriu. Singur va deveni victima acestor curse întinse şi va nimeri în ele la foarte scurt timp.

Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însuşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsa de înfrânare; se va poticni din rea multa lui nebunie. (Proverbele lui Solomon 5:21-23)

Fii înţelept! Fii înţeleaptă! Fugi de imoralitate ca să nu te ajungă toate aceste consecinţe grave. Iar dacă nu ai o definiţie clară a imoralităţii sexuale, revină mâne pe acest site unde voi publica un articol la acest subiect.