Poţi lua parte la Cina Domnului (Sfânta Împărtăşanie) dacă fumezi?

Am primit această întrebare de la o cititoare a articolului “Cina Domnului (Sfânta Împărtăşanie) este o judecată” unde am explicat pasajul biblic 1 Corinteni 11:27-32 şi am arătat că Cina Domnului este un semn de amintire pentru cei ce au întrat în legământ cu Domnul Isus Hristos şi că dacă cineva a întrat în acest legământ şi apoi îl nesocoteşte, va fi judecat de Dumnezeu ca să nu fie judecat odată cu lumea în ziua cea mare a judecăţii divine. Judecata lui Dumnezeu se desfăşoară la trei etape. Mai întâi în viaţa unui astfel de creştin va interveni neputinţa şi ori de ce s-ar apuca nu-i va reuşi, nu va avea succes. Apoi, dacă nu-şi vine în fire şi nu se pocăieşte, următoarea treaptă a judecăţii lui Dumnezeu va fi boala. Dacă nici aşa nu se pocăieşte şi nu-şi schimbă viaţa, va interveni moartea fizică. Ca să nu fie judecat în acest fel, Dumnezeu îndeamnă pe fiecare creştin să se cerceteze pe sine însuşi, să se pocăiască şi aşa să participe la Cina Domnului. Aşadar, să reven la întrebarea care mi-a fost pusă – dacă poate lua parte la Cina Domnului cineva care fumează?

Cei ce au încheiat legământ cu Domnul Isus vor fi judecaţi dacă continue să trăiască în păcat

Întrebarea nu este dacă cineva care a încheiat legământ cu Dumnezeu şi continue să trăiască în păcat poate sau nu lua parte la Cina Domnului. Sfânta Împărtăşanie este un semn de amintire a legământului. Indiferent dacă gustă sau nu din vin şi din pâine, creştinul care participă îşi va aminti de legământul care a încheiat cu Dumnezeu afară de cazul când preotul ce oficiază Sfânta Împărtăşania nu explică semnificaţia acestui act sfânt şi oamenii rămân în neştiinţă. Vor fi judecaţi de Dumnezeu cei ce iau parte la Cina Domnului fără să se judece în aşa măsură ca să se pocăiască şi să o rupă definitiv cu păcatul sau păcatele respective şi să nu le mai repete niciodată. Cei ce au încheiat legământ cu Dumnezeu, indiferent dacă vin sau nu la Biserică când este Cina Domnului, indiferent dacă gustă sau nu din vin şi din pâine, vor fi judecaţi de Dumnezeu pentru faptul că nesocotesc legământul care au încheiat cu El prin Isus Hristos.

Fumatul este un păcat condamnat de conştiinţa fumătorului

Fumatul este păcat. Unii încearcă să spună şi să ne convingă că nu este păcat, pentru că în Biblie nu este scris nimic despre această practică. Este adevărat că nu este scris nimic în Biblie, dar întreaga învăţătură a Cuvântului lui Dumnezeu condamnă această practică şi pe parcursul acestui articol voi prezenta ce are de spus Biblia la acest subiect. Prima dovadă este aceea că conştiinţa fumătorului îl condamnă şi îi spune că este un rău şi păcat. De altfel, de ce mi-ar fi pus această întrebare persoana respectivă dacă nu ar fi fost condamnată de conştiinţa proprie? În epistola adresată creştinilor din Roma, când explică şi demonstrează că toţi oamenii cunosc Legea lui Dumnezeu chiar dacă nu au auzit mesajul Evangheliei, Apostolul Pavel scrie:

Când Neamurile (Păgânii), măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. (Epistola către Romani 2:14-16)

Conştiinţa omenească condamnă fumatul ca şi păcat. Oricine vrea să fie sincer cu propria conştiinţă şi în faţa lui Dumnezeu va recunoaşte lucrul acesta. Iar cei ce nu vor să recunoască sau le place cearta de vorbe vor recunoaşte în ziua când Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor.

Fumătorii sunt sinucigaşi

Legea cere ca să fie scrisă pe fiecare cutie de ţigări avertizarea: “Fumatul este dăunător pentru sănătate”. Am fost surprins să văd în Thailanda cum pe cutiile de ţigări erau lipite poze care arătau diferitele boli ce sunt consecinţe ale fumatului. Ceea ce distruge sănătatea omului este un păcat împotriva trupului său propriu. În continuare aş dori să las specialiştii să se pronunţe asupra faptului cum fumatul distruge sănătatea. Am preluat citatul care urmează de pe pagina oficială a Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova.

În prezent nu mai există nici un dubiu asupra faptului că afecţiuni foarte grave care constituie în momentul de faţă importante cauze de morbiditate în lume, sunt legate – unele exclusiv de altele în măsură – de abuzul de tutun. Statistici diferite ca şi cele din ţara noastră demonstrează legătura strânsă între tutun, creşterea morbidităţii şi diminuarea speranţei de viaţă. Există o relaţie directă între gradul tabagismului şi mortalitatea fumătorului care depăşesc cu 30 – 80% pe cea a ne-fumătorilor. O anchetă realizată în vederea estimării prevalenţei tabagismului printre contingentele de populaţie din Republica Moldova denotă faptul, că circa 60-65 la sută din populaţie fumează. În ceea ce priveşte prevalenţa fumatului în rândul diferitor grupe de populaţie se constată, că ponderea bărbaţilor este de 40-45 la sută, iar a femeilor 18-20 la sută. Analiza chimică a fumului de ţigară a pus în evidenţă circa 4000 de compuşi chimici, dintre care mulţi cu influenţa severă asupra organismului uman.

Acelaşi articol relatează că din numărul total al bărbaţilor care decedează din pricina cancerului pulmonar, fumătorii alcătuiesc 90% iar la femei 79%. Din numărul total al bărbaţilor care au decedat de cancer de buze, gură şi faringe, fumătorilor le revine 92%. Mai are cineva îndoieli cu privire la aceea că fumatul este un păcat care distruge viaţa omului?

În fiecare cimitir există un loc separat unde sunt înmormântaţi cei ce s-au sinucis pentru că toată lumea este conştientă de marele păcat pe care l-au comis. Conform statisticilor de mai sus, cel mai mare număr de fumători sunt oameni care comit sinucidere şi ar trebui să fie înmormântaţi în acea secţie din cimitir.

Fumătorii sunt ucigaşi

În medicină există termenul  ”fumători involuntari”. Dar, de ce să explic eu aceasta? Mai bine să las din nou pe specialişti să se pronunţe. Citez din aceeaşi sursă:

Fumatul dăunează gravidităţii şi noului născut, produce avorturi, malformaţii, naşteri de copii morţi, distrofici cu handicap psihic şi fizic. Complicaţii ale naşterii, ruptura prematură a membranelor, placenta praevia, pielonefrita, sunt mai frecvente la gravidele fumătoare. La femeile gravide sau care alăptează, la numai 5 minute după terminarea fumatului, produşii toxici din tutun se regăsesc în glandele mamare făcând ca sugarul să sufere consecinţele ţigării. Când părinţii fumează în prezenţa copiilor, nicotina apare în urina acestora tot după câteva minute. S-a observat că aprinderea unei ţigări de către o persoană din ambianţa unui nou născut poate determina refuzul mâncării al acestora întrucât ficatul lor incomplet dezvoltat nu poate anihila efectul nicotinei. Se atestă ca consecinţă şi alte boli legate de fumat cum ar fi cele ale sistemului nervos (congestiile cerebrale sunt de două ori mai frecvente la fumători) cele endocrine precum şi scăderea acuităţii vizuale şi auditive. În afara complicaţiilor multiple şi grave, consecinţe ale fumatului la consumatorii de ţigări direcţi, fumul de ţigară constituie şi o veritabilă agresiune împotriva întregii colectivităţi. Aşadar, pe lângă fumătorii voluntari există “fumători involuntari”, victime inocente ale fumatului. Este vorba de fumatul degajat în cameră de la o ţigară care are concentraţii superioare de substanţe toxice, pe care îl inhalează şi ne-fumătorii. Întrucât aproximativ 2/3 dintr-o ţigară arde în scrumieră, fumul degajat în cameră reprezintă cea mai mare parte din fumul total al ţigării. Mai mult decât atât, acest curent secundar conţine de 8,1 ori mai mult oxid de carbon, de 2,7 ori mai multă nicotină, de 2,6 ori mai mult fenol. Cât priveşte substanţele cancerogene (metil-naftan, dimetilnitriformină, gudron etc.) acestea sunt în cantitate de 10 – 39 ori mai mare în curentul secundar decât în cel principal. Alte dovezi ale agresiunii fumului de tutun pentru ambianţa fumătorilor sunt prezenţa nicotinei în urina nefumătorilor din preajma fumătorilor, blocarea a 4 – 7% din hemoglobină sub formă de carboxihemoglobină la persoanele din anturajul imediat al fumătorilor. Ne dăm seama odată în plus cât de dăunătoare este această poluare a aerului prin fum de tutun mai ales când este vorba de copii, de vârstnici sau de persoane deja suferinde. Cele menţionate demonstrează clar că viciul fumatului nu mai poate fi considerat o problemă strict personală a fumătorului întrucât ea are implicaţii deosebit de serioase asupra ambianţei, deci a întregii societăţi.

După ce citim toate aceste statistici, mai putem avea îndoială că fiecare fumător este un ucigaş? Doar nimeni din ei nu trăieşte într-o izolare completă. Invers, oriunde mergi, este foarte, foarte greu să găseşti un loc unde să nu se fumeze. Acum, recent ne întorceam cu soţia dintr-o deplasare, cu maşina şi ne-am oprit pe drum să luăm masa. Nu se fuma în nemijlocita apropiere de noi şi ne-a părut că era un loc destul de curat. Erau nişte bărbaţi care fumau peste câteva mese. După ce am plecat şi am întrat în maşina noastră, s-a umplut totul de un miros puternic de fum. Haina mea mirosea tare a fum aşa că nu mai ştiam unde să o ascund ca să nu ne mai deranjeze mirosul acela neplăcut. Oriunde se fumează şi dacă li se cere fumătorilor vreodată să nu fumeze, nu rare sunt cazurile când ei se simt ofensaţi. Luând în consideraţie argumentul statisticilor şi al realităţii, alţii ar trebui să fie indignaţi de faptul că se fumează în locurile publice.

Fumatul este o patimă rea

Când le-a scris creştinilor din oraşul Colose, Apostolul Pavel spunea aşa:

Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şede la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli. (Coloseni 3:1-5)

Cuvântul care este tradus în româneşte “patimă” este grecescul pathos şi înseamnă ceva ce i se întâmplă unei persoane, pasiune necontrolată, care îl face să sufere. Oamenii suferă de diferite patimi şi una din ele este fumatul. Când devin conştienţi că este un rău şi vor să se lase de el, oamenii nu pot pentru că sunt stăpâniţi de această patimă. Scriptura spune că oricine se pocăieşte cu adevărat încheie un legământ cu Dumnezeu prin credinţă în Isus Hristos, primeşte Duhul Sfânt şi prin El puterea ca să omoare orice patimă inclusiv şi fumatul. Dacă un creştin nu se lasă de patimile pe care le avea altă dată, stârneşte mânia lui Dumnezeu, aşa cum scrie acelaşi pasaj în continuare:

Din pricina acestor lucruri (patima inclusiv) vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri. (Coloseni 3:6-8)

Eu nu am fumat, dar am avut alte patimi de care m-am lăsat când am devenit copilul lui Dumnezeu. Cunosc foarte mulţi creştini adevăraţi, care erau fumători înainte, dar din ziua când au încheiat legământ cu Dumnezeu nu au mai fumat niciodată, pentru că ei au omorât patima fumatului. Dacă eşti copilul lui Dumnezeu şi dacă ai încheiat legământ cu El prin credinţă în Domnul Isus Hristos, ai primit puterea de la El ca să omori orice patimă, inclusiv pe cea a fumatului. Alegerea este a ta de azi înainte, nu ca atunci când erai fără Dumnezeu în lume şi rob al păcatului.

La încheiere vreau să mai repet o dată întrebarea care mi-a fost pusă: “Poţi să iei parte la Cina Domnului (Sfânta Împărtăşanie) dacă fumezi?” Lasă-mi atunci să-ţi adresez şi eu câteva întrebări:

  • Poţi să iei parte la Cina Domnului dacă continui să trăieşti în păcat?
  • Poate să ia parte la Cina Domnului cineva care este ucigaş?
  • Poate să ia parte la cina Domnului cineva care este un sinucigaş?
  • Poate să ia parte la Cina Domnului omul care este robit de patimi rele?

Dumnezeu să ne ajute să trăim frumos înaintea Lui, fiind biruitori asupra oricărui păcat, asupra oricărei patimi şi căutând binele aproapelui nostru.