Adevărul despre Adevăr

Trupul duhovnicesc și învierea morților | Adevărul despre Adevăr

Biblia vorbește despre lucruri noi care se vor întâmpla în viitor, despre un cer și un pământ nou, dar...

Pot creștinii să meargă la război? | Adevărul despre Adevăr

Ce spune Biblia despre acest obiect și cum trebuie să procedeze creștinul atunci cînd îi este pusă arma în...

Ce fel de muzică trebuie să asculte creștinii? | Adevărul despre Adevăr

Muzica este cea care ne pregătește inimile pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă mai ușor și să aducă...

Ce se va întâmpla cu sufletele celor care nu vor accepta semnul fiarei? |...

Ce se va întâmpla cu sufletele celor care nu vor accepta semnul fiarei?

Responsabilitatea pastorului pentru creșterea bisericii | Adevărul despre Adevăr

Pentru ca biserica să crească trebuie ca toți membrii să împlinească Cuvântul care le este predicat, dar o mare...

Delegarea în slujba Evangheliei | Adevărul despre Adevăr

Pentru ca Trupul lui Hristos să fie zidit și lucrarea Evangheliei să meargă bine înainte, este important ca păstorii...

Esența uceniciei | Adevărul despre Adevăr

Facerea de ucenici este ultima poruncă care a lăsat-o Domnul Isus credincioșilor atunci cînd S-a înălțat la cer. ...

Nu merg la biserică, pentru că m-am dezamăgit în oamenii de acolo | Adevărul...

Este important pentru un creștin să meargă la biserică? Ce să faci cînd te dezamăgești în oameni? Ce să faci cînd...

Responsabilitatea bisericii față de pastor | Adevărul despre Adevăr

Care trebuie să fie atitudinea bisericii față de pastor? Este corect ca biserica să susțină pastorul sau pastorul trebuie...

Despre dragostea de bani | Adevărul despre Adevăr

E corect să dorești să te îmbogățești? E păcat să fii bogat? Ce spune Biblia despre cei bogați?