Cât de ușor cred oamenii prostii inventate

Am citit ieri la Biblioteca pentru copii ”Ion Creangă” din Chișinău o afirmație interesantă din Enciclopedia Familiei Tale:

Data de 13 a lunii provoacă în SUA pagube de circa 1 miliard de dolari pe an prin anulări de bilete de tren şi avion, absențe de la serviciu şi restrângerea activităților financiare.

Cu toate speculațiile în jurul acestui număr, nu există nici un motiv biblic întemeiat să îl considerăm cu ghinion.

Citind această constatare, mi-am amintit și de cei ce și-au ”spălat păcatele” în apa rece de Bobotează. Mă uimesc cât de ușor cred oamenii prostii inventate, ”basme lumești și băbești”, după cum le numește Biblia la 1 Timotei 4:7. Și ce mult mă doare când văd cât de greu cred oamenii Adevărul.

Apostolii au lăsat pe paginile Bibliei aceste adevăruri, dar oamenii nu cred și nu primesc iertarea de la Fiul lui Dumnezeu ca să fie spălați cu adevărat de păcate și să devină ”făpturi noi”. Apostolii n-au lăsat basme și minciuni în Biblie:

În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. (2 Petru 1:16-18)

Creștinii adevărați spun oamenilor despre împăcarea cu Dumnezeu, nu basme lumești care NU POT SPĂLA PĂCATELE:

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

Bine a comentat Aurica Guzun acest eveniment al ”spălării păcatelor” în apă de Bobotează:

Călire – da, mântuire – nicidecum. Și an de an oamenii ”își spală păcatele” în această apă la fel ca poporul Israel, care își acopereau păcatele cu sângele mieilor și taurilor.