Care a fost țepușul apostolului Pavel?

Întrebare:

Există opinii diferite despre apostolul Pavel precum că a avut un țepuș în trupul său. Care a fost țepușul apostolului Pavel? Opiniile sunt împărțite: unii spun că este o referire la ochii lui Pavel afectați de lumina care i s-a arătat pe drumul Damascului, pe cînd alții consideră că sunt suferințele lui pentru biserică și Evanghelia Domnului Isus Hristos.

Pavel țepușÎn epistola a 2-a a lui Pavel către biserica din Corint, apostolul spune:

“E nevoie să mă laud, măcarcă nu este de folos. Voi veni totuşi la vedeniile şi descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit pînă în al treilea cer (dacă a fost în trup nu ştiu, dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie). Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie), a fost răpit în rai, şi a auzit cuvinte, cari nu se pot spune, şi pe cari nu-i este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucît mă priveşte pe mine însumi, nu mă voi lăuda decît cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aş vrea să mă laud, n-aş fi nebun, căci aş spune adevărul, dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decît ce vede în mine, sau ce aude dela mine. Şi ca să nu mă umflu de mîndrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împedece să mă îngîmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: “Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvîrşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentruca puterea lui Hristos să rămînă în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strîmtorări, pentru Hristos, căci cînd sînt slab, atunci sînt tare.” (2 Corinteni 12:1-10)

În contextul învățătorilor mincinoși care se lăudau în/cu firea pământească între corinteni, apostolul Pavel, care i-a născut în Hristos prin vestirea Evangheliei și i-a dădăcit, consideră că trebuie și el să se laude în firea pământească (2 Cor. 11:18). De altfel, apostolul Pavel nu are nicio alegere decât să se laude cu vedeniile și descoperirile Domnului. Măcăr că nu este de folos corintenilor, însă forțat de aceștia apostolul Pavel rupe o tăcere de patruzeci de ani și se laudă cu viziunea ce i-a dat-o Dumnezeu. În contextul menționării evenimentului cu privire la răpirea sa în duh, apostolul se vede obligat să menționeze despre “țepușul în carne” care i-a fost dat și care este o slăbiciune trupească.

Pentru a nu da prilej corintenilor și nici învățătorilor falși, și nici celor ce studiază Scripturile să “n-aibă nimeni despre el o părere mai înaltă decît ce vede în el sau ce aude de la el” (2 Cor. 12:6), Pavel menționează despre “țepușul” său în carne dat de Dumnezeu ca să nu se îngâmfe. Scopl acestui “țepuș” este să prevină îngâmfarea spirituală a lui Pavel.

Eforturile de a interpreta cuvântul “țepuș” sunt multiple. Cuvântul grec pentru “țepuș” este σκόλοψ skólops și înseamnă “ceva ce provoacă durere severă sau iritație constantă, probabil o infirmitate corporală, egală cu boală sau slăbiciune.” Sursa: Zodhiates, S. (2000). The complete word study dictionary: New Testament (electronic ed.). Chattanooga, TN: AMG Publishers.

Printre sugestiile repetate se numără: persecuțiile evreiești, ispita, epilepsie, oftalmie cronică, un impediment de vorbire, malarie sau febra Malta.

Este evident că cuvântul “spin în carne” se referă la o boală fizică, un sol al Satanei. Satana apare ca agent a lui Dumnezeu pentru cauzarea bolii disciplinare. Un bun exemplu în privința aceasta este Iov (vezi Iov 2:1-10).

În epistola către Galateni 4:12-16 apostolul Pavel spune:

“Nu mi-ați făcut nici o nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și, n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, dimpotrivă m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Isus. Unde este dar, fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi i-ați fi dat. M-am făcut vrăjmașul vostru, pentru că v-am spus adevărul?” 

Boala apostolului Pavel menționată era o mare ispită pentru creștinii din Galatia, așa încât din cauza stării lui fizice puteau să arate indiferență și dispreț față de Evanghelia Domnului Isus propovăduită de Pavel. Însă galatenii s-au împotrivit acestei ispite, așa după cum este scris în v.14: “voi v-ați împotrivit oricărei ispite de a arăta dispreț sau dezgust față de starea bietului meu trup. (V.14) În loc să-l respingă, ei l-au primit: Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Însuși Hristos Isus”. Extraordinar, ce atitudine frumoasă au dat dovadă Galatenii atunci când Pavel le-a adus mesajul Evangheliei!De aceea Pavel spune: Nu mi-ați făcut nici o nedreptate prin a-mi arăta respectul și dragostea voastră, respect care mi se cuvine. 

Bazat pe textul acesta și dorința galatenilor de a-și scoate ochii și a-i da lui Pavel, putem presupune că apostolul a avut o problemă cu ochii, probabil o anumită formă de oftalmie. Singurul lucru pe care îl putem spune cu certitudine este că o formă de boală neplăcută se afla la baza primei sale vizite în Galatia.

Dumnezeu să ne ajute să avem aceeași atitudine ca cea a apostolul Pavel: să ne lăudăm cu harul lui Hristos manifestat în slăbiciunile noastre și să avem rîvnă întotdeauna pentru Evanghelie.