Cum să știi dacă ești un blogger creștin de succes? (7 calități)

Întrebare:

Sunt blogger creștin și ași dori să știu cum pot să-mi măsor succesul și impactul care îl am asupra oamenilor. Cum pot cunoaște aceasta?

Eu cred că un blogger creștin de succes trebuie să întrunească următoarele.

1. Prezență activă și continuie în spațiul virtual

Întreținerea unui blog necesită disciplină multă și aceasta nu doar în în privința scrisului sistematic la site, ci și calitatea celor scrise. Vei dori totdeauna să răspunzi nevoilor cititorilor tăi, vei căuta să-i cunoști cât mai bine și să le oferi conținut duhovnicesc spiritual de cea mai înaltă calitate pe blogul tău. Cu părere de rău, vedem multe bloguri creștine care au fost lansate, au activat o perioadă  de timp și apoi nu se mai întâmplă nimic. Un blogger de succes nu-și va pierde pasiunea și zelul să scrie continuu și să folosească această unealtă eficientă din vremurile noastre pentru vestirea Evangheliei. De asemenea, un blogger creștin de succes va urmări continuu ce scriu alți bloggeri creștini, va comenta pe blogurile lor, va întreține discuțiile și va învăța din tot ce se poate. Este important să scrii relevant, potrivit cu problemele care frământă societatea  oferind soluții din Cuvântul lui Dumnezeu.

2. Ești criticat

Cuvântul lui Dumnezeu propovăduit totdeauna a stârnit multă împotrivire și tot așa este și în spațiul virtual. Dacă rămâi credincios Evangheliei și o predici așa cum a fost ea lăsată de Domnul nostru Isus Hristos, cu siguranță că vei fi criticat și mai ales de vrăjmașii Evangheliei. Critica aceasta va veni la adresa ta în formă de comentarii pe blogul tău, pe blogurile altora sau chiar cineva îți citește articolele și îți va dedica alte articole de critică cu regularitate. Acesta poate fi un semn bun că ești un blogger creștin de succes, dar să fii sigur că ești vorbit de bine pe nedrept, din pricina Evangheliei și nu cumva să suferi critică și să fii vorbit de rău din pricina că ai făcut răul. În privința aceasta Cuvântul lui Dumnezeu ne învață astfel:

Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. (1 Petru 2:12-16)

Cuvintele acestea sunt și mai actuale în contextul nostru când oamenii sub pretext  de democrație își permit să atace la persoană și să batjocorească în spațiul virtual orice valoare și orice autoritate publică. Nu trebuie să fie așa. Un lucru este a critica constructiv ceva și alta este batjocora la adresa oamenilor sau a autorităților pe care o folosesc muți pentru a se manifesta în spațiul internet. Un blogger creștin nu va proceda astfel.

3. Ești citat

Dacă ești un blogger creștin de succes, oamenii vor pune preț pe conținutul articolelor scrise de tine și le vor recomanda și altora făcând referințe pe blogurile lor sau în rețelele de socializare. Spre exemplu, dacă vei găsi acest articol folositor, mă voi bucura să-l recomanzi și altor bloggeri creștini care crezi că pot primi o nouă motivare ca să scrie cu mai multă pasiune și disciplină în continuare.

4. Ești în atenția presei

În ultima vreme și presa scrisă, și la radio și la TV continuu se face o revistă a celor mai reușite bloguri și informațiile publicate acolo sunt citate. Dacă ai ajuns să fii citat în presă, înseamnă că scrii conținut de calitate care a atras atenția jurnaliștilor. Dar, nu uita că jurnaliștii (mai ales cei lipsiți de valori și care sunt vrăjmași ai Evangheliei) nu vor scăpa nici odată prilejul să-ți facă rău și să te batjocorească și pe tine și Evanghelia în cazul când le vei oferi prilejul pentru aceasta. De aceea, când scrii, ia bine seama la cuvintele Apostolului Petru care a scris:

Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. (1 Petru 3:15-16)

5.Aduci schimbare în viețile oamenilor

Un blogger creștin de succes își va măsura succesul în primul rând după schimbarea pe care o aduce în viețile celor pentru care scrie. Oamenii trăiesc potrivit cu ceea ce gândesc și atunci când sunt convinși de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu lucrul acesta se va vedea în primul rând  după viețile lor schimbate. Cea mai mare bucurie am avut-o atunci când am primit mesaje de la oameni care erau pe cale să se sinucidă și după citirea articolelor la acest subiect, s-au dezis de acest gând și au ales să se apropie de Dumnezeu. Tot așa îmi face mare bucurie să primesc mesaje de la oameni care erau pe calea divorțului și în urma citirii articolelor au rămas împreună și sunt fericiți. Au fost femei asupra cărora se punea presiune să-și avorteze proprii copii sub amenințare că vor fi alungate din familie, dar aceste femei, în urma citirii articolelor de pe site au ales să păstreze viața copiilor lor cu orice preț și Dumnezeu le-a răsplătit din plin. Când primesc astfel de mesaje Dumnezeu mă încurajează mult să continui a scrie și cred că același lucru îl poate spune fiecare blogger creștin de succes.

6. Ai condus oameni la Hristos

Mântuirea oamenilor care citesc blogul este și trebuie să rămână scopul major al bloggerului creștin de succes și efortul lui trebuie să fie îndreptat spre acest scop. Așa își măsura și Apostolul Pavel și ceilalți apostoli succesul în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, este bine și necesar ca să-și facă fiecare blogger creștin o evaluare la acest început de ani și să vadă ce are de schimbat ca să fie un blogger de succes.

7. Aduci creștere și promovare lucrării bisericii locale din care faci parte

Biserica este Trupul lui Hristos și fiecare creștin în parte este mădular. Toți am primit de la Duhul Sfânt daruri duhovnicești ca să ne slujim altora și ca să zidim Biserica lui Hristos. Bloggerul creștin de succes își va foloși și el darurile sale ca să aducă creștere bisericii locale din care face parte și va aduce un aport concret lucrării acelei biserici. Cum ai contribuit în calitate de blogger la creșterea și lărgirea lucrării făcută de biserica din care faci parte?

Doresc să închei cu cuvintele Apostolului Pavel adresate creștinilor din orașul Filipi, dar care ni se aplică și nouă:

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. (Filipeni 2:14-16)

Ce crede cititorul despre blogging creștin de succes? Ce bloggeri creștini de succes cunoașteți și de ce credeți aceasta despre ei?   Vă invit să vă expuneți la comentarii.