Ce este atacul la persoană?

ce este atacul la persoanăPe acest portal nu sunt acceptate nici un fel de materiale care conţin atac la persoană. Am găsit că este important şi bine să plasez acest articol în care voi defini ce este atacul la persoană.

Defăimare

Atacul la persoană este defăimare şi Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte acest cuvânt în felul următor:

A defăima – 1) (persoane) A vorbi de rău; a ponegri; a cleveti; a calomnia; a denigra; a blama; a bârfi; a huli; a ponosi. 2) A pune într-o situaţie de inferioritate, lezând demnitatea; a umili; a înjosi.

Vreau să atrag atenţia că oamenii care recurg la defăimare se pretind a fi luptători pentru adevăr, dar fac aceasta tocmai pentru a leza demnitatea omului, pentru a-l umili şi pentru a-l înjosi.

Defăimarea este un păcat practicat pe larg în lumea celor păgâni şi străini de trăirea cu Dumnezeu, dar uneori apelează la ea şi cei ce se numesc „fraţi” adică „creştini”. Iată de ce Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din Corint astfel:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Depăşirea limitei subiectului

Când oamenii vor să atace persoana, trec de la discuţiile făcute asupra subiectului, adică lasă într-o parte ideile, pentru că nu au suficiente argumente şi caută orice pot găsi pentru a ataca persoana, cu toate că aceasta nu are a face cu ideea. Cum am spus, o fac doar ca să umilească şi să lezeze demnitatea. Să vă mai dau un exemplu.

Orice creştin care crede din inimă în Domnul Isus Hristos nu va accepta nici odată nici măcar o picătură din doctrina comunistă, cea care a dat naştere la tiranii şi regimurile cele mai crude pe care le-a cunoscut omenirea. Dar este un lucru să urăşti doctrina şi cu totul altul să urăşti pe oameni. Odată a văzut pe Internet o noutate despre o femeie din Polonia care a născut în stare de ebrietate gravă şi aceasta a afectat rău copilul. Cineva a plasat un comentariu la articolul respectiv în care a scris că „şi Voronin s-a născut aşa”. Iată acesta este atac la persoană şi, după părerea mea, autorul comentariului trebuie identificat şi penalizat, iar administraţia portalului de noutăţi nu trebuie să lase astfel de comentarii. Este important să veghem şi să nu fim de acord şi să criticăm acţiunile greşite ale preşedintelui, ca şi acea când a declarat că Isus Hristos a fost primul comunist, dar este datoria noastră să ne tratăm cu respect unii pe alţii. Mai întâi de toate toţi suntem oameni care am fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Că unii nu vor să reflecte chipul după care au fost creaţi, este un alt subiect.

Folosirea cuvintelor înjositoare

Pentru că Internetul permite oamenilor să publice articole sau comentarii lăsând în umbră identitatea lor adevărată, mulţi recurg la lucruri josnice de tot şi folosesc cuvinte înjositoare. La tipografie nu-şi permit să publice astfel de materiale, pentru că ştiau că vor da socoteală. Acum unii se poartă aşa de parcă nu-i vede nimeni. Nu este chiar aşa. Dumnezeu cel Atotputernic vede totul, ştie totul şi nu uită. Toate lucrurile sunt înregistrate la El. Domnul Isus a spus:

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.” (Matei 12:35-37)

Şi dacă vom da socoteală pentru fiecare cuvânt pe care îl rostim, cu atât mai mult pentru tot ce scriem.

A mai spus Domnul Isus şi aceste cuvinte:

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. (Matei 5:21-22)

Sub pretext că se luptă pentru adevăr, unii oameni fac din atacul la persoană, adică din defăimare, o deprindere. Mai des putem vedea atacurile la persoană în campaniile electorale, atunci  suntem martori la această realitate tristă când politicienii, jurnaliştii şi chiar unii reprezentanţi ai clerului recurg la defăimare. Domnul să ne păzească de acest păcat, despre care Scriptura spune foarte clar şi răspicat, că cei care îl practică, nu vor moşteni Împărăţia cerurilor.