Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători

 13 noiembrie este Ziua Internațională a Educației Copiilor Nevăzători. Prin manifestările dedicate acestei sărbători se dorește atenționarea și sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor cu care se confruntă această categorie socială.

Statisticile spun

Statisticile spun că, la ora actuală, în lume trăiesc 400 de mln de oameni cu deficiențe de vedere. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, la fiecare cinci secunde, în lume, o persoană își pierde vederea. Aproximativ 45 de mln de oameni sunt complet orbi. La fiecare minut, orbește un copil.

Conform datelor oficiale, în Republica Moldova se atestă 183, 693 mln de persoane cu dizabilităţi, dintre care 10 000 sunt persoane cu deficienţe de vedere.

Orbirea fizică

Lipsa vederii este o problemă care te marchează pentru toată viaţa: eşti lipsit, în mod practic, de sentimentul bucuriei de a vedea şi admira minunea creaţiei lui Dumnezeu, strălucirea soarelui, frumuseţea unui răsărit şi căldura unui apus. Pe lângă toate, această dizabilitate creează disconfort şi frustrare, uneori.

Dumnezeu, însă, foloseşte această dizabilitate pentru a-Şi arăta slava înaintea oamenilor, pentru ca aceştia să creadă în El.

În vremea aceea, trecând Isus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Isus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. ” (Ioan 9:1-3)

Ştim că după ce a fost vindecat, orbul a mers să vestească Numele Domnului Isus chiar înaintea celor care căutau să-L prindă.

Scopul Evangheliei de astăzi este acela de a arăta că uneori mai uşor îl mărturisesc orbii din naştere pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, decât cei care, deşi văd cu ochii trupeşti, nu cred în El. Cu alte cuvinte, Evanghelia ne arată că mai mare boală este necredinţa sau orbirea spirituală decât orbirea trupească sau fizică şi că mai uşor se vindecă cineva de orbirea trupească decât de orbirea sufletească a necredinţei.

Orbirea spirituală

Orbirea mai este folosită de Dumnezeu ca mijloc de a-i întoarce pe oameni de la calea lor cea rea şi îi face un vas de cinste în mâinile Lui. Aşa s-a întâmplat în cazul apostolului Pavel, care, până a deveni creştin, a prigonit Biserica Domnului Isus şi a ameninţat cu moartea pe mulţi dintre creştini.

Dar Saul încă sufla ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.

Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ şi a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” „Cine eşti, Tu, Doamne?”a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. Îi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.” Tremurând şi plin de frică, el a zis? „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”Saul s-a sculat de la pământ şi, măcar că era cu ochii deschişi, nu vedea nimic. Domnul a zis lui Anania: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel; şi-i voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” (Faptele Apostolilor 9:1-6, 15-16)

Pavel a trebuit să fie orbit fizic pentru ca să i se deschidă ochii spirituali, ca mai apoi să devină un vas ales pentru proclamarea Evangheliei. Orbul din naştere a avut privilegiul să fie un exemplu viu şi o mărturie a puterii de vindecare a lui Dumnezeu, iar apoi, fără să i se ceară ceva din partea lui, a mers el însuşi şi a vestit Numele Domnului Isus.

Noi ce exemple, din cele două, vom urma?

Fie ca noi înşine să ne lăsăm călăuziţi de Dumnezeu şi să devenim vase de cinste în mâna Lui!

Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători se marchează din 1946 în cinstea zilei de naștere a pedagogului francez, Valentin Hauy (1745-1822), cel care a întemeiat prima școală pentru nevăzători din lume, numită “lumină pentru o copilărie sub aspectul întunericului”, la Paris, în 1784.