Ce se întâmplă cu persoanele care au deficiențe fizice?

Întrebare:

Ce se întâmplă cu persoanele care aveau deficiențe (metehne) fizice din cartea Levitic? 

Capitolul 21 din cartea Levitic este adresat preoților și fiilor lui Aaron. Preoții erau reprezentanții lui Dumnezeu și fruntași în poporul lor, de aceea atât trupul, cât și comportamentul lor trebuia să fie sfinte. 

Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu necinstească Numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor: de aceea să fie sfinți. (Levitic 21:6)

Caracterul preoților trebuia să fie sfânt, pentru că ei erau chemați să fie mai sfinți decât ceilalți oameni. Perfecțiunea preoților indica spre o preoție perfectă, spre preoția Domnului Isus Hristos despre care Psalmul 110:4 spune: “Tu ești preot în veac, în felul lui Melhisedec.” De aceea instrucțiunile din capitolul 21 se referă la preoți și fii lui Aaron. 

Vorbește lui Aaron și spune-i: Nici un om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Nici un om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie: și anume nici un orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular mai lung, nici un om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă, nici un om ghebos sau pipernicit, cu albeață în ochi, care are râie, pecingine sau boșit. Nici un om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfele mistuite de foc, are o meteahnă trupească: să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea să mănânce. Dar să nu se ducă la perdeaua dinăuntru, și să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească, să nu-Mi necinstească locașurile Mele cele sfinte, căci Eu sunt Domnul, care îi sfințesc. Astfel a vorbit Moise lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel. (Levitic 21:17-24)

Preoții trebuiau să fie fizic perfecți, fiind reprezentanți ai lui Dumnezeu și imaginea lui Hristos. Însă chiar dacă copilul preotului era descalificat de a sluji la altar, aceasta nu îl împiedica să aibă parte din ceea ce se aduce la altar. O parte din sacrificiile ce erau aduse la altar erau rezervate pentru preoți ca hrană pentru fiecare zi. Preotul cu un handicap fizic putea să mânânce din lucrurile sfinte, ceea ce ne arată că nu exista nici o atitudine superstițioasă împotriva celor ce aveau o meteahnă fizică. 

Aceste instrucțiuni se referă la preoți, pentru că preotul era o imagine a Domnului Isus, Mare Preot după rânduiala lui Melhisedec, care a fost fără păcat și care a făcut ispășirea păcatelor noastre o dată și pentru totdeauna. 

Însă lucrurile nu stau la fel cu cei ce se născuseră cu un handicap și care nu făceau slujba de preoți. Să ne aducem aminte de Moise care a avut defect de vorbire, dar care i-a dat slavă lui Dumnezeu. 

Moise a zis Domnului: Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești Tu robului Tău, căci vorba și limba mi-este încurcată. (Exod 4:10)

Ce i-a răspuns Dumnezeu lui Moise? “Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?” (Exod 4:11) 

Să ne aducem aminte de un alt exemplu din Noul Testament din Evanghelia după Ioan 9:2 când ucenicii l-au întrebat despre orbul din naștere: “Învățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?” Evreii credeau că cauza bolii este păcatul, dar Domnul Isus a trebuit să îi corecteze. Isus a zis: “N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.” (Ioan 4:3)

Orice om a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și prin viața sa trebuie să Îi dea slavă lui Dumnezeu. 

Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preînalt. (Psalmul 7:17) și toți cei ce poartă Numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. (Isaia 43:7) 

Am fost creați pentru slava lui Dumnezeu ca să Îi dăm laudă pentru dreptatea și pentru felul frumos cum ne-a creat, cu defecte sau fără defecte.