(VIDEO) Nu zădărniciți planul lui Dumnezeu

Mulți dintre oameni nu cunosc care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața pe care o trăim, astfel ei zădărnicesc planul Lui pentru ei. De fapt, El ne-a cunoscut pe fiecare din noi înainte de întemeierea lumii. În planul Lui măreț Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare din noi și la vremea potrivită L-a trimis pe unicul Său Fiu ca să moară pentru noi, așa încât să căpătăm iertarea păcatelor, să primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să moștenim Împărăția Lui. În Evanghelia după Luca, când vorbea Domnul Isus mulțimii, a făcut referință la botezul lui Ioan:

Și tot norodul care l-a auzit, și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; dar fariseii și învățătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. (Luca 7:29-30)

Acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi. El dorește să intrăm în Noul Legământ prin apa botezului. Vreau să vă invit să ascultați mesajul din acest video în care am răspuns la întrebarea cum să nu zădărnicești planul lui Dumnezeu pentru noi:

 

Planul lui Dumnezeu pentru noi

Dragul meu, dacă a venit cineva din colegi sau prietenii tăi și ți-a dat să citești Biblia sau poate ai ajuns întâmplător să asculți mesajul acesta, să nu crezi că este întâmplător. Acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta. Dacă ai ascultat mesajul lui Dumnezeu și ai ajuns să fii convins că trebuie să te pocăiești, nu amâna întoarcerea ta la Dumnezeu, pentru că în felul acesta zădărnicești planul Creatorului nostru.

Atunci când mulți spun că încă nu a sosit timpul pentru a trăi conform Cuvântului lui Dumnezeu, îi întreb dacă sunt gata să meargă în iad.

După moarte nu vei putea schimba nimic, alege acum să crezi în Creatorul nostru

Cred că ați auzit despre cazul cu bogatul și Lazăr. După cum știți, Lazăr era un om sărac, plin de bube care zăcea la poarta unui bogat. Atunci când a murit, a fost dus de îngeri în Sânul lui Avraam, pe când bogatul s-a trezit în Locuința Morților. El și-a ridicat ochii și când l-a văzut pe Lazăr a strigat:

„Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.” „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.” Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.” Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” (Luca 16:24-31)

Aici vedem că Avraam i-a spus bogatului că dacă nu crede pe Moise și pe Proroci, adică ceea ce este scris în Biblie, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu s-ar pocăi cei din casa tatălui său. Sunt sigur că mulți oameni l-au îndemnat pe bogat să se pocăiască și să aleagă să creadă în Dumnezeu, dar posibil că a găsit o scuză pentru a amâna această chemare, dar iată că a plecat din viață fără să fi profitat de planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lui. El a zădărnicit planul Creatorului nostru și astfel a ajuns în Locuința Morților de unde nu mai poți schimba nimic.

Liuba Buciușcan NU a zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ea

Recent am primit o veste foarte tristă. Am aflat că o creștină pe nume Liuba Buciușcan a fost lovită de un șofer care mergea cu viteză mare prin oraș. Ea traversa trecerea de pietoni regulamentar. Din păcate, a fost lovită puternic și a decedat la spital.Toți cei care suntem acum la centrul de la Surduc suntem foarte îndurerați. Ea era din altă biserică, dar a manifestat dorința să devină membră la noi. Urma doar să-și ia o scrisoare de recomandare și iată că acum Liuba a plecat din viață la doar 45 de ani. Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Azi vorbeam cu soția mea și mi-a spus că cineva din apropiați ar fi încercat să o convingă pe Liuba că ar fi fost o ratată în viață.

Vreau să-mi exprim condoleanțe față de întreaga familie și față de toți creștinii care o cunosc. Vreau să vă spun că Liuba nu a fost o ratată așa cum credeau cei apropiați. Vă înșelați mult dacă gândiți astfel. Ea nu a zădărnicit planul lui Dumnezeu, ci a crezut în Domnul Isus Hristos, intrând în Noul Legământ cu El, astfel păcatele ei au fost iertate. Liuba a fost un copil a lui Dumnezeu și acum a plecat la Domnul Isus. Trupul ei va fi îngropat, dar la venirea Domnului Isus ea va învia cu un trup de slavă.

Toți anii pe care i-am primit sunt un dar de la Dumnezeu. El este Acela care hotărăște lungimea zilelor noastre înainte de întemeierea lumii. Nu noi decidem cât timp să locuim pe acest pământ, ci Dumnezeu este Cel care decide.

Nu zădărniciți planul lui Dumnezeu pentru mântuirea voastră

Vedeți, dragii mei, dacă nu cumva până acum ați zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru voi și dacă nu vreți să-l nesocotiți cu totul? Vă îndemn să luați decizia să-L primiți pe Dumnezeu în inima voastră. Îngenunchiați și cereți iertarea lui Dumnezeu pentru toate păcatele pe care le-ați comis. Chemați-L pe Domnul Isus în inima dumneavoastră și alegeți să-I urmați calea. Căutați o biserică unde învățătura Domnului Isus este cinstită și oamenii trăiesc potrivit Cuvântului lui Dumnezeu. Vă invit să priviți și această emisiune care vă va ajuta să găsiți o biserică adevărată:

Dacă locuiți în Chișinău și doriți să vă botezați, vă invit pe 19 februarie să intrați în Noul Legământ prin apa botezului și să alegeți să-L urmați pe Domnul Isus Hristos. Nu zădărniciți planul lui Dumnezeu pentru mântuirea dumneavoastră, așa cum au făcut fariseii și cărturarii care au respins botezul lui Ioan, dar și pe Domnul Isus Hristos. Chiar dacă s-au considerat cei mai religioși oameni, au mers la pierzarea veșnică. Nu fiți ca ei.

Fie ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune și să vă lumineze ochii minții și a inimii. Alegeți să-L urmați pe El și să moșteniți Împărăția Cerurilor. Cu niciun chip să nu zădărniciți planul lui Dumnezeu pentru mântuirea dumneavoastră.