De ce este important să trăim în totul după Cuvântul lui Dumnezeu?

Întrebare:

M-am pocăit de ceva timp și citesc Biblia, merg la biserică. Dar văd creștini care vin de mulți ani la biserică, dar nu trăiesc în totul după ceea ce scrie în Biblie. Are asta vreo importanță? Sunt consecințe dacă trăim sau nu după Cuvânt? De ce este important pentru un creștin să trăiască în totul după Cuvântul lui Dumnezeu? 

Este important ca fiecare creștin să citească, să studieze, să trăiască și să propovăduiască tot Cuvântul lui Dumnezeu. În Epistola Apostolului Iacov găsim rezultatele împlinirii Cuvântului lui Dumnezeu.

Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. 26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrînează limba, ci îşi înşeală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică.27 Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume. (Iacov 1:25-27)

În primul rând, Iacov spune că…

Vei fi fericit în lucrarea ta

Din câte am văzut eu până acum prea puțini oameni sunt pasionați și împliniți în ceea ce fac, chiar dacă fac lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când la baza lucrării care o faci pentru Dumnezeu stă temelia tare a Cuvântului Lui, aceasta te va face fericit în lucrare. Vei căpăta împlinire de la ceea ce face Dumnezeu în tine și prin tine. Apoi, fericit în lucrare ești atunci când ai rezultatele dorite. Când îți întemeiezi lucrarea pe Cuvântul lui Dumnezeu vei  fi suprins să vezi cum totdeauna Dumnezeu te binecuvântează cu rezultate care vor întrece cu mult așteptările tale. Un alt rezultat va fi faptul că…

Nu te vei crede religios…

Adică nu te vei înșela singur atunci când vei vedea starea ta spirituală reală. Nu este ușor să-ți dai totdeauna o apreciere personală obiectivă, adică potrivit cu ceea ce spune Dumnezeu în Scripturi, sa crezi despre tine tot așa cum crede El. Acesta este un mare câștig, pentru că dacă vezi starea ta așa cum o vede Dumnezeu, atunci ești gata să vezi și soluțiile pe care le oferă Dumnezeu pentru îndreptarea stării tale și un alt rezultat va fi că …

Îți vei înfrâna limba

Acest subiect este dezvăluit de Iacov mai mult și în detalii în capitolul 3 al epistolei care îi poartă numele. Un lucru însă trebuie aici menționat și anume că vei fi biruitor asupra limbii tale, despre care tot Iacov a spus că este un rău pe care “nici un om nu o poate îmblânzi” Un alt rezultat va fi faptul că…

Religiunea ta nu va fi fățarnică, ci curată și neîntinată

Nu va fi fățarnica, nu de ochii lumii, nu vei face și spune în ascuns una și de fața oamenilor alta. Tu vei fi același, curat și neîntinat în orice loc. Aceasta este o mare biruință, care vine dintr-o inimă schimbată, plină de milă și dragoste.

Vei cerceta pe orfani și pe văduve în necazurile lor

Fii atent, spune că vei cerceta. Nu vei  fi unul care, atunci când vede pe orfani si pe vaduve le dă ce îi trece printre degete nu pentru că are milă de ei, ci pentru că vrea să arate bun în fața lumii sau pentru că vrea să-și liniștească conștiința. Un astfel de om nu este interesat în viața celui ce suferă. Tu, însă, nu vei fi unul ca acesta, pentru că vei fi direct implicat în viețile altor oameni. Tu vei cerceta pe orfani și pe văduve din dorința de a înțelege durerile lor, lacrimile lor, problemele cu care se confruntă și aceasta ca să vezi cum poți să ajuți, să oferi mângâiere și alinare pe care le-ai primit și tu de la Dumnezeu. Vei rămâne curat în intențiile tale, pentru că vei învăța cum și…

Te vei păzi neîntinat de lume

Aceasta nu este simplu. Cei mai mulți oameni nu se păzesc de întinăciunile lumii, pentru că ei nu deosebesc lucrurile care pot și îi întinează. Tu, însă, vei fi unul care vei face deosebire și vei ști cum să treci atent pe lângă lucrurile care te pot întina, pentru că…

Domnul Isus s-a rugat să fim sfințiți prin Cuvânt

Înainte de răstignirea Sa, Domnul Isus a făcut rugăciunea de Mare Preot. Noi, ucenicii Lui, am fost în centrul rugăciunii Lui, pentru noi s-a rugat și a spus lucruri esențiale despre rolul Cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre și anume…

Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urît, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. (Ioan 17:14)

Din moment ce am primit Cuvântul am devenit alții, am fost din lume și acum nu mai suntem din lume. Aceasta nu înseamnă că nu mai trăim în mijlocul oamenilor, ci că nu mai trăim în necurăția și întinăciunea care este în lume prin păcat. Lumea vede bine această deosebire între noi și ei și ne urăște pentru că noi am reușit prin Domnul Isus ceea ce nimeni din ei nu poate nicicum să facă – să biruie asupra întinăciunii și păcatului.

Mai departe Domnul Isus a spus…

Te rog nu să-i iei din lume, ci să-i pazești de cel rău. (Ioan 17:15)

Locul nostru nu este în mănăstiri. Noi am fost făcuți o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nu ca să ne ascundem de oameni, nu ca să ne temem de ei, ci ca să luminăm înaintea lor prin trăirea și proclamarea Evangheliei. Și Dumnezeu este Acel care ne păzește de cel rău, după rugăciunea Domnului Isus. Diavolul dă târcoale și răcnește ca un leu, căutând pe cine să înghită, dar Dumnezeu ne păzește și astfel putem să trăim în lume, neîntinați de lume, pentru că Domnul Isus a spus despre noi…

Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. (Ioan 17:16)

Noi suntem calitativ diferiți, total diferiți de cei din lume și de ceea ce am fost când eram fără Isus în lume. Totuși, lupta nu este încheiată, pentru că Domnul Isus s-a mai rugat și a spus:

Sfințește-i prin Adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

Așa ne păzește Dumnezeu de cel rău în timp ce noi rămânem să trăim și să luminăm înaintea oamenilor. Dumnezeu ne sfințește prin Adevărul Lui, care este Cuvantul Sfintelor Scripturi.

Dumnezeu să ne ajute să ne adâncim în Cuvântul Lui și să trăim potrivit cu Adevărul, pentru că aceasta ne va aduce fericire și împlinire în viața noastră și în viețile altor oameni.