(VIDEO) De ce adolescenții se lasă biruiți de ispita comiterii suicidului?

Presupun că ați auzit despre cazul tragic de suicid din 8 martie. Un băiat și o fată de 15 și respectiv 14 ani s-au sinucis. Au sărit de pe o clădire foarte înaltă. În presă apar tot mai multe articole în care apar ultimele lor postări de pe rețelele de socializare. Se pare că au mers la fapta aceasta disperată după ce s-au lăsat prinși în jocul „Balena Albastră”, răspândit pe rețelele de socializare. Despre acest joc se spune că deja a luat viața a peste 130 de tineri și adolescenți în Rusia. Administratorii jocului atrag tinerii prin 50 de sarcini reale. Printre sarcini sunt tăierea venelor cu o lamă, privirea filmelor de groază, până ajung la ultima etapă – a suicidului.

Vă invit să ascultați sfaturile mele în privința acestei situații în acest video live publicat pe facebook:

 

Situația suicidului devine tot mai gravă de la an la an

Spre exemplu, în Republica Moldova, anual comit suicid 580 de persoane, dintre care 500 sunt bărbați. Bărbații sunt mult mai predispuși la suicid decât femeile. În întreaga lume, 800 000 de persoane comit suicid anual. Aceasta ar însemna că are loc un suicid la fiecare 40 de secunde. În România numărul celor care comit suicid este de aproape 2500 de persoane în an.

Trăim vremuri când nu este viața chiar atât de grea. Oamenii se confruntau înainte cu probleme mult mai mari, dar nu erau așa vulnerabili la ispita aceasta a suicidului. Nu știu dacă cunoașteți, dar și…

Domnul Isus S-a confruntat cu ispita aceasta a suicidului

Ispititorul, diavolul, este cel care ispitește, atrage și convinge oamenii să se sinucidă, pentru că vrea să le ia viața. Biblia spune despre Satana că el este mincinos, este tatăl minciunii, este ucigaș, de la început a fost ucigaș și folosește minciuna pentru a omorî.

În Evanghelia după Matei este scris:

Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de Diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” (Matei 4:1-4)

Și aici diavolul folosește aceeași strategie, parcă treptat, prin mai mulți pași. Prima ispită prin care se apropie diavolul pare a fi foarte nevinovată. Pentru prima dată I-a spus Domnului Isus să transforme pietrele în pâine. Domnul Isus are puterea aceasta, pentru că El este Creator, prin El au fost create veacurile și nimic n-a fost făcut fără El. Parcă nu este nimic rău în această propunere. Domnul Isus a postit 40 de zile, a flămânzit. Pâinea ar fi fost necesară atunci și binevenită. Nu vedem parcă nimic rău în aceasta, Domnul Isus să transforme pietrele în pâini și să mănânce. Iată așa lucrează Satana. Atrage prin lucruri parcă nevinovate. Biblia spune despre el că este ca un leu care dă târcoale și caută pe cine să înghită. El întinde curse continuu și știe cum să o facă. A întins cursa aceasta Domnului Isus numai ca să-L prindă și Domnul Isus să facă voia lui, să înceapă a face ceea ce spune Satana. Domnul Isus Hristos l-a recunoscut imediat și imediat a și respins ispita lui.

Am citit un articol publicat de UNIMEDIA în care este prezentată o analiză a postărilor acestor tineri care s-au sinucis. Printre postări, foloseau și diferite hashtag-uri. Unul din hashtag-urile folosite era #lucifer. Lucifer este un alt nume al Satanei. Copiii aceștia au fost atacați de Satana și Satana nici măcar nu s-a lăsat intimidat să-i facă să înregistreze numele lui chiar acolo. Pas cu pas, Satana i-a condus până la suicid.

Așa a încercat să facă Satana și cu Domnul Isus, dar Domnul Isus l-a respins deodată cu Cuvântul lui Dumnezeu, pe care-L cunoștea:

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” (Matei 4:4)

Când Domnul Isus spune: ESTE SCRIS, El Se referă la ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. Domnul Isus nu l-a ascultat și a respins propunerea lui prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Diavolul n-a cedat, nu s-a oprit aici, a continuat cu provocările:

Atunci, Diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’” „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.’” (Matei 4:5-7)

Satana a propus chiar Domnului Isus să comită suicid. Mai mult, I-a spus și o argumentare biblică. Satana îi ispitește inclusiv pe cei care cunosc Sfintele Scripturi. El rupe lucrurile din context ca să-i poată conduce pe oameni la rău.

Îmi amintesc de un caz întâmplat cu mai mulți ani în urmă într-un sat din Moldova. Un bărbat credincios, care avea soție, copii, a fost amăgit de Satana tocmai prin interpretarea Scripturilor. Satana s-a folosit de cunoașterea slabă a Scripturilor și a convins pe omul acesta, în baza textului din Romani 12:1, să-și dea foc:

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. (Romani 12:1)

Omul acesta s-a stropit cu benzină în câmp, și-a dat foc singur și a murit. Domnul Isus, când Satana a venit să-L ispitească deja cu textul Bibliei, a știut cum să-i răspundă cu Scriptura. Însă, Satana are mare succes la cei care cunosc prost Sfintele Scripturi, care nu învață și nu au o gândire biblică, care cunosc pe bucăți, dar nu au înțelegere bună a Scripturii.

Dacă Domnul Isus S-ar fi aruncat de pe streașina Templului, așa cum a spus El, L-ar fi ispitit pe Dumnezeu. Să știe lucrul acesta toți acei care se hotărăsc să comită suicid. Oamenii aceștia ispitesc pe Dumnezeu.

Dumnezeu ne-a dat viața aici pe pământ ca să ne pregătim pentru viața veșnică

Dumnezeu dă viața omului și El a hotărât limitele vieții. Trebuie să profităm de viața dată nouă pe acest pământ ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că ea ne este dată ca să ne pregătim pentru viața veșnică.

După ce plecăm de pe acest pământ, de partea cealaltă a mormântului sunt doar 2 direcții. Ori mergem în locuința morților, ca să stăm în chin acolo până la judecata de apoi și după aceasta să fim transferați în iazul de foc și pucioasă pentru o veșnicie, sau să credem în Domnul Isus din toată inima, să devenim ucenicii Lui și la moarte sufletul să meargă la Domnul Isus ca să aștepte învierea trupurilor ca să fim totdeauna cu El.

Să studiem Sfintele Scripturi

Vă îndemn fierbinte să studiați bine și profund Sfintele Scripturi. Nu cred că este om la care nu a venit Satana să-l ispitească cu gândul acesta de a comite suicid, mai ales când trece prin probleme mari în viață. Satana vizitează oamenii prin gândul acesta în momentele grele din viață.

Am avut și eu astfel de gânduri. Când a murit mama mea aveam 9 ani. Tot anul acela mă gândeam la suicid. Chiar am și încercat să beau ceva substanțe. Când eram disperat mă gândeam continuu la aceasta. Nu spuneam nimănui, credeam că viața nu mai face sens. Sunt sigur că sunt mai mulți oameni care s-au confruntat cu aceasta, inclusiv oameni credincioși. Dar, trebuie să fim siguri că acest gând niciodată nu vine de la Dumnezeu.

Gândul de suicid niciodată nu vine de la Dumnezeu

Acest gând vine de la Satana, pentru că el este ucigaș, vrea să ucidă.

Mă gândesc la cei doi tineri care s-au sinucis. Ei au scris pe rețelele de socializare că viața nu merită trăită, cu cuvinte urâte și-au disprețuit viața. După ce au sărit, sufletele lor au ajuns în locuința morților. Ei s-au trezit în chinuri groaznice, în văpaia despre care scrie Scriptura, unde așternutul este din viermi. Au ajuns într-un loc groaznic, pentru că nu L-au cunoscut pe Hristos. Dacă L-ar fi cunoscut pe Hristos, n-ar fi mers la așa o faptă.

Cum să treci prin situațiile grele din viață

Cu credință în Domnul Isus Hristos. Oamenii care-L cunosc pe Hristos trec cu bucurie prin grele situații din viață. Ei trec și ies biruitori, pentru că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere omenească, totdeauna le păzește gândurile și inima în Hristos Isus.

Mă rog Dumnezeu să dea liniște și mângâiere părinților, care trec prin această situație grea, pentru că doar Dumnezeu îi poate mângâia. N-ar putea acum oamenii să-i mângâie în așa o durere de mare.

Am pregătit o lecție biblică la acest subiect

Această problemă ia amploare. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă să scriu o lecție biblică la acest subiect. O puteți descărca la acest link. Am predat-o în acest live pe pagina mea de facebook:

 

Vă încurajez să predați lecția aceasta la cât mai mulți oameni. Îndemn pastorii să predea această lecție bisericii. Îndemn profesorii să predea copiilor la ora clasei. De asemenea, vă rog să distribuiți acest articol să ajungă la cât mai mulți adolescenți, tineri, părinți. Mă rog să ajungă Cuvântul acesta la ei ca să cunoască ce spune Dumnezeu despre suicid.

Am scris anterior un articol și pentru părinți – ”Părinți, protejați-vă copiii de SUICID”. Vă îndemn să-l citiți și să-l distribuiți pe rețelele de socializare să ajute mai mulți părinți și să salvăm vieți.