(VIDEO) Cum poți ști dacă nu faci zadarnic harul lui Dumnezeu care ți-a fost dat?

Astăzi mulți creștini vorbesc despre har foarte puțin sau vorbesc doar la general. Ei nu cunosc că harul la fel ca și mântuirea, darurile Duhului Sfânt, dorința pentru slujire sunt daruri nemeritate din partea Domnului. Se pare că înțelegerea foarte limitată a harului de multe ori ne împiedică să experimentăm harul lui Dumnezeu în viața noastră.

Vă invit să ascultați mai multe adevăruri despre harul lui Dumnezeu în acest video live publicat pe facebook:

 

Prin harul lui Dumnezeu suntem ceea ce suntem

În Epistola lui Pavel către Corinteni, apostolul Pavel, fiind foarte indignat de faptul că unii din Corinteni au pus la îndoială învierea morților, el începe cu felul cum a prezentat el Evanghelia. După ce spune că Domnul Isus Hristos a înviat și după înviere S-a înfățișat multora, apostolul Pavel spune:

După ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toţi, totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. (1 Corinteni 15:8-10)

Deci, omul acesta ne arată că prin harul lui Dumnezeu a ajuns să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos, chiar dacă la început se afla într-o stare de rătăcire. Mai mult decât atât, el spune că prin har a primit chemarea aceasta de apostol și putere ca să lucreze. De fapt, felul cum ne facem lucrarea ca și slujitori ai lui Dumnezeu, ca și creștini, arată cum noi lăsăm harul acesta să se manifeste în viața noastră. Apostolul Pavel ne spune că acest har nu a fost zadarnic pentru el, pentru că a lucrat mai mult decât toți.

Mă uit în jur și văd atât de mulți ucenici pentru care harul lui Isus Hristos este zadarnic, pentru că nu se manifestă. Oamenii vin duminica la biserică, însă în afară de aceasta nu mai fac nimic. Trec ani de zile și ei nu spun la nimeni Evanghelia, nu fac ucenici, nu se pun la dispoziția Domnului pentru a fi folosiți. Privind la ei, mă întreb oare nu este zadarnic harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat?

Noi suntem un instrument al harului lui Dumnezeu

Harul pe care l-a pregătit Dumnezeu și vrea să fie manifestat prin noi ca și instrument niciodată nu ajunge să fie manifestat, pentru că noi nu îi dăm voie. Puțini sunt cei care lasă ca harul lui Dumnezeu să curgă în viața lor.

Mă rog ca Dumnezeu să mă facă un instrument al harului Său, care va fi văzut în lucrarea pe care o fac. De fiecare dată când încerc să fac ceva prin puterile mele nu voi reuși, pentru că nu este prin harul Domnului. Aud mulți slujitori care spun că „au ars pe altar”, însă nu există așa ceva la un om care este un instrument al harului, pentru că harul lui Dumnezeu este nelimitat. Atunci când Dumnezeu găsește un om care este gata să se pună deplin la dispoziția Lui, El va revărsa harul prin omul acesta și harul se va vedea prin lucrare. Lucrarea pe care o face un om plin de har nu este o lucrare care nu aduce niciun rezultat. Vedem oameni care lucrează mult, se istovesc, dar nu aduc roade. Doar atunci când lucrarea aceasta izvorăște din harul lui Dumnezeu, aduce roade care rămân pentru viața veșnică.

Pentru a înțelege chemarea pe care o ai din partea Domnului ca să-I poți sluji cu toată inima, vă recomand să priviți și această emisiune:

Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi să fim instrumente ale harului lui Dumnezeu și harul Lui să nu fie zadarnic față de niciunul din noi.