(VIDEO) Ce înseamnă că Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul nostru?

Întrebare:

Ce înseamnă că Împărăția Cerului este în noi? Cum se vede ea? Cum ne face diferiți de alții?

 

 

Împărăția cerului este înăuntrul nostru. Ea nu izbește privirea omului

În Evanghelia după Luca, Domnul Isus a spus că Împărăția Cerului este înăuntrul nostru:

Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: ‘Uite-o aici’ sau ‘Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” Şi a zis ucenicilor: „Vor veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, şi n-o veţi vedea. Vi se va zice: ‘Iată-L aici, iată-L acolo!’ Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi. Căci, cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa. (Luca 17:20-25)

Fariseii erau cei care căutau Împărăția lui Dumnezeu, dar nu înțelegeau că Domnul Isus Hristos este persoana centrală în acea Împărăție. Nu conștientizau că El este Împăratul Împăraților. Ei așteptau ca Împărăția cerului să vină într-un fel în care izbește privirile, însă Domnul Isus le spune că Împărăția lui Dumnezeu nu va veni ca să izbească privirea omului. „Nu se va spune uite-o aici sau Uite-o acolo”. Domnul Isus spune că această Împărăție este înăuntrul nostru. Atunci El vorbea aceste cuvinte la timpul prezent, pentru că se afla acolo cu ei. Apoi, le spune ucenicilor că vor veni timpuri când  vor dori să vadă una din zilele Fiului omului și n-o vor vedea.

Împărăția lui Dumnezeu este o stare a inimii în care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt

Un alt text care vorbește despre subiectul acesta este în Epistola lui Pavel către Romani. Aici apostolul Pavel vorbește despre părerile îndoielnice. Unii creștini cred într-un fel, alții în alt fel cu privire la diferite lucruri care alcătuiesc păreri îndoielnice, pentru că ele nu sunt esențiale pentru mântuirea noastră.

Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Eu ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus că nimic nu este necurat în sine şi că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! Nu faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. (Romani 14:13-17)

Aici se referă la lucrurile despre care discutau ei: mâncare, băutură, zi de Sabat, precum și altele. Tot aici vedem că Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci o stare a inimii în care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. O stare care nu poate fi atinsă fără prezența Duhului Sfânt și fără credință în Domnul Isus Hristos. Doar atunci când Duhul Sfânt locuiește într-un om, Împărăția Cerului este în el. Starea aceasta începe aici, pe pământ, când omul începe să creadă în Domnul Isus. Fără El este imposibil să avem această stare. Aceste adevăruri dorea Domnul Isus să le arate fariseilor. Ei doreau ca Aceasta să fie ceva care izbește ochii, dar scăpau din vedere cel mai important lucru din Împărăția Cerului, care este persoana Domnului Isus Hristos.

Pentru a cunoaște mai multe adevăruri despre Duhul Sfânt și despre manifestarea Lui în viața creștinului, vă invit să priviți și această emisiune:

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare ca să avem această Împărăție în inimile noastre. De asemenea, trebuie să conștientizăm că fără Domnul Isus Hristos este imposibil acest lucru. Dacă nu-L avem pe El în noi, Împărăția aceasta nu poate fi în noi. Dacă nu-L avem pe Duhul Sfânt în noi, nu putem cunoaște starea aceasta de neprihănire, pace și bucurie. Aceasta poate fi cunoscută doar prin nașterea din nou și printr-o credință sinceră în Mântuitor. Doar atunci când omul ia o decizie definitivă de a intra în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos prin apa botezului și de a urma în totul învățătura Lui așa cum o găsim pe paginile Sfintei Scripturi, poate să aibă așa o stare și în acea persoană Împărăția lui Dumnezeu începe să lucreze. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze ca tot ceea ce am vorbit din Sfintele Scripturi să ia ființă în dumneavoastră.