(VIDEO) Au reușit cei ce guvernează lumea să schimbe Biblia?

Întrebare:

Poate că știți sau nu că lumea aceasta nu este condusă de guverne și președinți. Sunt anumite persoane care conduc lumea. Oare Biblia mai e aceeași Biblie sau e alta? Nu de alta, dar cei din umbră, care conduc lumea, nu sunt credincioși, nu cred în Dumnezeu. N-ar fi putut ei schimba textul Bibliei?

Vă invit să ascultați explicația în secvența video ce urmează:

Nu pot oamenii guverna lumea, pentru că Dumnezeu o guvernează

Auzim spunându-se despre organizații sau masoni care conduc lumea. Nu putem spune și crede că ei guvernează, pentru că ei tot oameni sunt. Dumnezeu guvernează lumea. El este suveran, El este atotputernic și El guvernează lumea. Cartea Daniel foarte bine prezintă aceasta. Recomand seria de lecții de studiu biblic inductiv DANIEL. Iată aici puteți asculta lecția 4 care prezintă foarte bine acest adevăr:

Toate lucrurile se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu, nu cum oamenii doresc. Iată ce este scris în Psalmul 2:

Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte? Împăraţii pământului se răscoală şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând: „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!” Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând: „Totuşi Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, Muntele Meu cel sfânt.” (Psalmul 2:1-6)

Dumnezeu folosește chiar și oamenii ca să-Și aducă planul la îndeplinire. Încă atunci în Ierusalim când s-au unit toți împotriva Domnului Isus, și marele preot și Caiafa și toți alții, părea că au învins împărații pământului. Dumnezeu, însă, Și-a adus la îndeplinire planul Lui de mântuire pentru întreaga omenire.

Astăzi tot așa este. Dacă privim bine și vestul și estul s-au unit toți împotriva creștinilor. Ați știut că dintre toți cei persecutați pentru credință 75% sunt creștini? Legile sunt adoptate împotriva creștinilor și în vest și în est, și în lumea comunistă și în lumea islamică și chiar și în lumea vestului. Se întâmplă ceea ce scris Psalmul sus citat – împărații se unesc împotriva Unsului Domnului. Nu le va reuși, pentru că Domnul Isus a întemeiat Biserica Sa și ea va sta bine și va crește până va veni El. Nu poate nimeni să stea împotriva lui Dumnezeu. Nu pot crede și nu voi crede niciodată că împărații pământului vor reuși vreodată să facă ceva împotriva lui Dumnezeu.

Toate lucrurile se vor întâmpla așa cum a rânduit Dumnezeu și la vremea hotărâtă de El. Nu pot oamenii să facă nimic, orice ar vrea ei să facă, pentru că nu sunt decât praf și viermi înaintea Lui. El zice că râde din ceruri la intențiile împăraților pământului, care încearcă să se unească împotriva Lui și împotriva Domnului Isus.

Ar fi putut împărații pământului schimba Biblia?

Nu, nu au putut ei schimba nimic. Împărații pământului ar fi vrut să scoată Cuvântul lui Dumnezeu. Au vrut să facă aceasta și în timpul Imperiului Roman. Iată spre exemplu Dioclețian a fost acel care a emis un edict prin care cerea să fie nimicite în totalitate Sfintele Scripturi. Credeți că i-a reușit? Doar la câțiva ani diferență după el, urmașii lui au dat ordin să fie tipărite Biblii și au dat bani chiar din caznaua statului. La fel și Voltaire era împotriva lui Dumnezeu și a Sfintelor Scripturi și făcea profeții, spunând că nu va mai exista nici Scriptura, nici credincioșii. Peste vreo 100 de ani, Societatea Biblică din Geneva, făcând o reinventariere a utilajului pentru tipar la tipografiile lor, au găsit că tiparul lui Voltaire era folosit pentru tipărirea Bibliei. Iată așa râde Dumnezeu din cer cu privire la aceasta.

Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi schimbat

Iată ce scrie în cartea proverbelor lui Solomon:

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos. (Proverbe 30:5-6)

Ateii aduc astfel de argumente, precum că multe cărți din Biblie au fost schimbate pe parcursul secolelor, iar altele au fost scrise mai târziu decât pretindeau. Iată spre exemplu așa se spune despre cartea prorocului Isaia, pentru că sunt atât de multe profeții în această carte cu privire la Domnul Isus, venirea Lui, patimile Lui, răstignirea Lui, în lux de detalii, încât ateii spuneau că a fost scrisă după ce s-au întâmplat. Acestea au fost afirmații aberante. În anul 1948 au fost făcute descoperirile de la Qumran, de lângă Marea Moartă. Manuscrisele descoperite conțineau textul biblic și au fost scrise cu 200 – 250 de ani înainte de Hristos. A fost găsit text din aproape întreg Vechiul Testament, inclusiv cartea Isaia. Textul este identic cu cel pe care-l folosim noi.

Poporul evreu, cărturarii cu sfințenie au ținut ca textul să fie transmis fără nicio schimbare. Avem atâtea copii ale Bibliei! Nu există niciun document în lume care are atâtea copii, așa de multe manuscrise, texte copiate de mână. Deci, n-a fost schimbat și nici n-a putut să-l schimbe cineva. Avem textul Bibliei așa cum a fost, chiar dacă s-a încercat să fie scos, nimicit. Dumnezeu este Dumnezeu și nimeni nu poate merge împotriva Lui.

Pune-ți toată încrederea în Dumnezeu

Pune-ți toată încrederea în Dumnezeu și în Cuvântul Lui. Citește Cuvântul Lui și crede în Domnul Isus Hristos și alege să fii ucenicul Lui și să urmezi învățătura Lui, pentru că doar așa poți avea viață veșnică. Dacă nu crezi în Domnul Isus, vei merge la pierzare. La moartea ta vei merge în Locuința Morților și vei aștepta acolo până la judecata de apoi, după care vei merge în iazul de foc și pucioasă pentru un chin veșnic. Dar dacă crezi în Domnul Isus și închei legământ cu El, vei primi Duhul Sfânt și vei avea puterea să trăiești o viață sfântă. Duhul Sfânt va fi pecetea și arvuna răscumpărării tale, dovada că Dumnezeu îți va da darul vieții veșnice. Așa am ales eu să fac când aveam 20 de ani.

Vă invit să adresați întrebările pe care le aveți

Vă invit să adresați întrebările aici la comentarii sau pe pagina de facebook. Răspund pe rând la toate întrebările pe care le primesc. Nu totdeauna reușesc să răspund zilnic, dar îmi sunt notate întrebările pe care le primesc și răspund pe rând la fiecare.