Cum vrea Dumnezeu să se poarte creştinii cu oamenii de alte religii?

După publicarea articolului Cum vrea Dumnezeu să se poarte Creştinii cu Evreii? ( meditaţii după actul antisemit de la Chişinău) mi-a fost adresată această întrebare:

Dar cu islamiştii cum să ne purtăm? Să-i batem? Pe Budişti să-i înjunghiem? Cu celelalte religii ce să facem? Dacă ne atrag în religiile lor? Dacă îi atrag pe cei apropiaţi nouă în capcana lor? Merită să-i măture valurile ţunami? Dar ţunami din 2005 au fost trimise de Dumnezeu ca şi pedeapsă pentru că ei nu cred în El?

Iată cum ne învaţă Evanghelia să ne purtăm cu oamenii de alte religii…

Să trăim în pace cu toţi oamenii

Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. (Romani 12:18)

Să fim epistole vii pentru toţi oamenii

Când le-a scris creştinilor din oraşul Corint, Apostolul Pavel zice:

Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii. (2 Corinteni 3:2)

Purtarea noastră, a creştinilor, trebuie să fie astfel ca să transmită mesajul dragostei adevărului lui Dumnezeu.

Să ne rugăm pentru mântuirea tuturor oamenilor

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. (1 Timotei 2:1-4)

Să fim plini de blândeţe faţă de toţi oamenii

Când învăţa pe Tit cum să-i sfătuiască pe creştinii de pe insula Creta, Apostolul Pavel i-a scris:

Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. (Tit 3:1-3)

Să cinstim pe toţi oamenii

Indiferent de religia celor care sunt în jurul nostru, Dumnezeu ne spune:

Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! (1 Petru 2:17)

Oare cei din Sumatra au fost cei mai păcătoşi?

Este cunoscut faptul că mulţi europeni şi turişti din toată lumea mergeau la Sumatra tocmai pentru turismul sexual care înflorea acolo. Apoi, creştinii erau persecutaţi peste măsură de mult pe această insulă şi chiar atunci, înainte de acea seară de Crăciun când urma să se întâmple tragedia, mulţi creştini au fost nevoiţi să părăsească oraşul şi să plece la munte pentru că nu erau toleraţi de reprezentanţii religiei majoritare şi li s-a interzis să sărbătorească Crăciunul în oraş. Da, este adevărat că valurile ţunami au fost o pedeapsă pentru păcatele celor de pe insula Sumatra. Dar, mai vreau să fac referinţă la acest caz din Evanghelie:

În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel?  Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”  (Luca 13:1-5)

Dumnezeu să le dea pocăinţă tuturor oamenilor din toate popoarele şi de toate religiile.