Ce spune Biblia despre soţul şi soţia care se stimulează sexual prin telefon?

Întrebarea primită recent este cu privire la permisiunea de stimulare sexuală prin telefon între soț și soție:

Biblia a afirmat în mod clar toate păcatele de imoralitate sexuală şi, de asemenea, am citit articole de ale dumneavoastră despre acest subiect. Întrebarea mea acum este: “Un bărbat şi o femeie sunt căsătoriţi, dar lucrează în locuri diferite, departe unul de altul şi uneori ei decid să utilizeze telefoanele pentru a se stimula sexual şi a sfârşi prin masturbare. Este actul lor păcătos sau poate fi justificat şi cum? Ce spune Biblia despre acest lucru?

Dorinţa sexuală este împlinită legal doar prin unirea fizică cu soţul sau soţia aşa cum scrie în Sfintele Scripturi:

Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 7:2-6)

Însuşi felul cum este pusă  problema în această întrebare scoate în evidenţă o ispită, o înşelăciune care vine de la Satana. Posibil că Satana îţi şopteşte în minte că nu este păcat să fii stimulat sexual de soţia ta sau de soţul tău şi că doar nu curveşti în mintea ta din moment ce în mintea ta nu a fost implicată o a treia persoană.

Problema mare este că discuţia cu soţia sau cu soţul este folosită doar să te stimulezi sexual prin telefon, dar în cele din urmă, îţi satisfaci poftele în mod păcătos de unul singur, prin masturbare şi nu prin împreunare (unire fizică) cum spune Scriptura. Dacă un bărbat îşi împlineşte dorinţa sexuală altfel decât prin împreunare cu soţia sa, aceasta este calificată ca şi curvie. Tot aşa este curvie dacă o femeie îşi satisface dorinţa sexuală altfel decât prin unire fizică cu soţul ei.

Se referă direct la această întrebare şi următorul pasaj biblic:

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:3-5)

Practica stimulării sexuale prin telefon este aprinderea poftei

Practica stimulării sexuale prin telefon ca să se masturbeze este una la care recurg neamurile, adică păgânii care nu cunosc pe Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea noastră şi noi trebuie să ne ferim de o astfel de practică, pentru că tot curvie este. Pentru noi, creştinii, este important să învăţăm să ne stăpânim vasul în sfinţenie şi nu în aprinderea poftei. Stimularea sexuală prin telefon tocmai este aprinderea poftei şi se sfârşeşte prin masturbare, un alt păcat. Dar va întreba cineva: Cum să te înfrânezi? De unde să iei putere?

Puterea să ne înfrânăm şi să trăim sfinţi în orice împrejurare vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Cei care au întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, odată cu iertarea desăvârşită au primit şi Duhul Sfânt care de acum înainte locuieşte în ei şi le dă putere ca să poată trăi o viaţă sfântă. Atât timp cât nu avem Duhul Sfânt, trăim în firea pământească care inventează tot felul de păcate şi Satana caută să ne înşele că nu mai sunt acele păcate atât de grabe tocmai din pricina că sunt făcute sub o altă formă. Dumnezeu spune clar care sunt faptele firii şi în ele se încadrează şi stimularea sexuală prin telefon care se termină prin masturbare pentru că aceasta tot curvie este:

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5:19-21)

Nu tot aşa este în viaţa celor care au primit Duhul Sfânt. Roadele lui sunt cu totul altele şi printre ele este şi înfrânarea poftelor, aşa cum scrie:

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. (Galateni 5:22-24)

Să ne ajute Dumnezeu pe toţi să trăim în deplină ascultare de Dumnezeu şi de Duhul Sfânt care locuieşte în nou şi în toţi cei care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Cine nu are Duhul lui Dumnezeu, nu este al Lui şi trebuie să se grăbească să între în Noul Legământ ca să primească iertarea păcatelor şi darul Duhului Sfânt.