De ce soţul se eschivează de la relaţiile sexuale cu soţia? (10 motive)

De mai multe ori a fost plasată această întrebare la căutările pe Google care au condus la portalul Moldova Creștină şi aceasta m-a făcut să presupun că există femei care sunt apăsate de această situaţie dificilă când soţii se eschivează de la relaţiile sexuale cu ele. De asemenea, presupun că sunt multe alte femei care se confruntă cu această problemă, dar nu îndrăznesc să spună cuiva. În acest articol vreau să prezint câteva posibile cauze care pot face pe un bărbat să se eschiveze de la datoria de a întreţine relaţii sexuale cu soţia sa.

soțul se eschivează de la relațiile sexuale

1. Soţul nu realizează că relaţiile sexuale sunt o datorie în căsătorie

Căsătoria este un legământ sfânt încheiat între un bărbat şi o femeie înaintea lui Dumnezeu. Cel Atotputernic veghează asupra acestui legământ şi asupra felului cum părţile îşi îndeplinesc responsabilităţile lor. Iată de ce Apostolul Pavel a scris astfel:

Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)

Pentru că astăzi oamenii nu merg la biserică, pentru că nu citesc şi nu studiază Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea nu realizează şi nici nu cunosc că întreţinerea relaţiilor sexuale cu partenerul de căsătorie este o datorie sfântă. Sunt sigur că mulţi din cei care vor citi acest articol vor rămâne uimiţi când vor citi că aşa este scris în Sfintele Scripturi şi că aceasta este rânduiala pusă de Dumnezeu.

2. Refuză să facă sex ca și o metodă de răzbunare

Uneori soţul se răzbună pentru anumite lucruri prin faptul că nu se oferă să întreţină relaţii sexuale. Dar la aceasta metodă rea de răzbunare recurg şi multe femei neînţelepte, care aşa îşi crează probleme mari pentru viitor.

3. Nu vrea să facă sex ca și metodă de manipulare

Manipulare este atunci când oamenii crează anumite situaţii şi împrejurări prin care îl impun pe altul să facă lucruri care sunt împotriva voii acelei persoane. În orice căsătorie, unul din parteneri este mai pasionat de relaţia sexuală decât celălalt. În felul acesta, cel mai puţin pasionat se întâmplă să recurgă la această metodă de manipulare, prin care vrea să-l impună pe celălalt să facă lucruri care sunt împotriva voii lui. Manipularea de orice fel este rea, dar atunci când unul din soţi foloseşte relaţia sexuală în aceste scopuri, pricinuieşte răni adânci partenerului de căsătorie şi se va alege singur cu mari răni în viitor.

4. Poate că soţul nu dorește să facă dragoste cu tine pentru că  ţine necaz…

În Epistola către Coloseni, Apostolul Pavel le-a scris acest îndemn bărbaţilor:

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele. (Coloseni 3:19)

A ţine necaz înseamnă a contempla continuu la ceva neplăcut care ţi-a făcut soţia, a ţine continuu o supărare şi aceasta din pricina că nu ierţi. Nu se poate să trăieşti cu o astfel de atitudine în căsătorie, orice nu s-ar fi întâmplat. Ca să nu ţii necaz, trebuie să ierţi, să ierţi deplin. Şi până nu ierţi pe partenerul de căsătorie nu poţi să te eliberezi de acest necaz care îţi leagă în lanţuri inima şi îţi alungă bucuria. Acesta este un motiv de ce unii bărbaţi nu mai vor să întreţină relaţii sexuale, pentru că necazul din inima lor le omoară orice dorinţă sexuală faţă de soţie. Şi încă ceva important. Necazul de obicei rămâne în inimă atunci când un conflict nu a fost rezolvat până la urmă sau când cineva nu vrea să-şi ceară iertare. Ca să nu te trezeşti că partenerul de căsătorie ţine necaz pe tine, fii sigur să-ţi ceri iertare de fiecare dată. Iar no,i bărbaţii, trebuie să nu uităm că nu întâmplător porunca aceasta a fost dată în Scripturi bărbaţilor – noi suntem mult mai vulnerabili şi mai predispuşi să ţinem necaz în inimile noastre. Să ne păzim de această stare şi atitudine periculoasă care afectează relaţia intimă în căsătorie şi relaţiile de fiecare zi cu cei dragi şi cu toţi oamenii.

5. Soţul se poate eschiva de la relații sexuale pentru că  nu te mai găseşte atractivă din punt ce vedere sexual

Cu trecerea anilor, noi toţi ne schimbăm şi, cu părere de rău, nu mai arătăm la 40 de ani tot aşa cum arătam la 20. Un bărbat înţelept trebuie să ştie cum să-şi admire soţia şi să-şi păstreze pasiunile lui îndreptate doar spre ea. Înţeleptul Solomon învaţă în cartea Proverbelor pe toţi bărbaţii căsătoriţi astfel:

Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută; fii îmbătat tot timpul de drăgălăşeniile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! (Proverbele lui Solomon 5:18-19)

Mai este aici şi al doilea aspect. O soţie înţeleaptă va învăţa şi va şti în toate zilele vieţii ei cum să arate atractivă pentru soţul ei şi să-l facă „îmbătat tot timpul de drăgălăşeniile ei”.

6. Posibile probleme de potenţă pot fi pricina eschivării soțului de la relațiile sexuale

Impotenţa este incapacitatea unui bărbat de a iniţia sau a întreţine un act sexual cu soţia până la bun sfârşit. Cauzele pot fi de ordin psihologic sau organic. Oricare nu ar fi aceste cauze, ele nu pot fi cunoscute până soţul nu se va adresa la un medic competent. Cu părere de rău, bărbaţii se tem mult să le fie pusă această diagnoză şi unii mai degrabă preferă să se eschiveze de la întreţinerea relaţiilor sexuale cu soţia decât să meargă la medic. Şi mai este ceva. Dacă o soţie îşi exprimă direct sau indirect neaprecierea sau îndoiala cu privire la capacităţile sexuale ale soţului ei, aceasta poate afecta grav imaginea de sine a bărbatului şi poate provoca impotenţă de ordin psihologic sau urmări şi mai grave. Bărbaţii au o mare nevoie să audă de la soţiile lor cuvinte de apreciere pentru calitatea dragostei oferite.

7. Soţul este lipsit de iniţiativă și nu inițiază relațiile sexuale

Dumnezeu a rânduit încă de la crearea lumii ca iniţiativa să vină de la bărbat:

De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. (Genesa 2:24)

Societatea în care trăim noi, cu părere de rău, încurajează mai multe pe femei să ia iniţiativa şi îi descurajează pe bărbaţi de la a fi oameni de iniţiativă. Aceasta se reflectă apoi şi în căsnicie când soţul aşteaptă de la soţie să vină cu iniţiativă, să ia hotărâri, să întreţină casa, etc. O femeie înţeleaptă totdeauna va aprecia şi va încuraja iniţiativele bune ale soţului ei şi nu va dispreţui niciodată invitaţiile lui să facă dragoste. Îmi amintesc cum a venit odată să-mi ceară sfatul o femeie care era de curând întoarsă la Dumnezeu şi era în proces de divorţ pentru că soţul ei plecase la altă femeie. Mi-a spus cu lacrimi în ochi acea femeie că atunci când se căsătorise de curând, soţul o solicita des să întreţină relaţii sexuale şi ea îl refuza din diferite motive. Astfel, la scurt timp el a căutat să plece peste hotare la lucru şi acolo a găsit o altă femeie. Nu este o îndreptăţire pentru el, dar poate dacă femeia aceasta ar fi răspuns înţelept la iniţiativele soţului ei, şi dacă l-ar fi apreciat, poate erau şi astăzi fericiţi şi împreună. De altfel, sunt multe cupluri care stau împreună, dar care nu sunt una şi nu au nici o pasiune unul faţă de altul pentru că soţia a respins continuu iniţiativele soţului.

8. Impunerea unui control exagerat îl face pe soț să nu dorească relații sexuale

Dumnezeu spune în Cuvântul Său:

Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. (1 Corinteni 7:4)

Când unul din parteneri începe să impună regulile lui/ei în pat şi să nu se socotească în nici un fel cu dorinţele soţului sau soţiei, acesta va fi impunerea unui control exagerat şi va aduce frustrare, ceartă, va distruge pasiunea şi în cele din urmă va duce la o răcire completă în relaţii. Să nu te mai miri apoi că soţul se eschivează de la întreţinerea relaţiilor sexuale.

9. Trecerea printr-o criză afectează dorința sexuală a soțului

Îngrijorările şi oboseala afectează mult dorinţa sexuală a omului. Poate soţul tău are anumite probleme la serviciu care îl fac să fie îngrijorat peste măsură de mult. S-ar putea să cunoşti aceste probleme sau să nu le cunoşti. Există multe soţii care nu le pasă de fel şi nu se interesează niciodată de problemele soţului, de succesele lui şi aceasta nu este nici bine şi nici drept. Caută să înţelegi ce probleme sau îngrijorări are soţul şi în ce fel poţi să-l ajuţi să treacă peste ele. După aceasta se va restabili şi relaţia voastră intimă sau poate chiar va fi mai frumoasa decât a fost înainte.

10. Infidelitatea

Cel mai grav poate fi când partenerul tău de căsătorie s-a lăsat târât în curvie sau poate încă nu a ajuns până acolo, dar a lăsat ca pasiunile lui să fie îndreptate spre o altă persoană. Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină, şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însuşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie. (Proverbele lui Solomon 5:20-23)

Din moment ce soţul sau soţia începe să fie pasionat de o altă persoană, nu va mai avea aceeaşi pasiune faţă de partenerul de căsătorie şi cu orice prilej va căuta să se eschiveze de la întreţinerea relaţiilor sexuale.

Cum vedeţi, sunt multe cauze din care soţul se poate eschiva de la relaţiile intime. Nu vă grăbiţi imediat să vă gândiţi la cel mai rău, ci căutaţi să înţelegeţi pricinile acestei eschivări. Nu poţi întreprinde măsuri corecte până nu cunoşti motivele adevărate. Într-un viitor articol vreau să răspund la întrebarea „Cum să procedezi când soţul se eschivează de la relaţiile intime?”