Ce să faci când eşti chinuită de soţul violent?

ce să faci dacă ai un soţ violent ?

Întrebare:

Ce soluţie trebuie să adopte o soţie a cărui soţ o chinuieşte în cadrul familiei şi aplică violenţă faţă de ea? Ce să facă atunci când nici intervenţia poliţiei sau ale altor autorităţi sau persoane nu poate rezolva nimic? Să trăiască toată viaţa în acest calvar, sau să se separe de soţ, ştiut fiind faptul că este scris în Biblie că soţii nu se pot despărţi afară de motiv de preacurvie?

Dumnezeu urăşte divorţul

Când Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia şi i-a unit în căsătorie, divorţul nu a făcut parte din planul Său pentru ei. În cartea Proorocului Maleahi este scris:

„Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, – zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, – şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie, – zice Domnul oştirilor. (Maleahi 2:16)

Ne mai relatează Biblia şi un alt caz din care se arată atitudinea lui Dumnezeu faţă de divorţ:

Fariseii au venit la El (la Isus), şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup?” Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Ev. Matei 19:3-6)

Dumnezeu apără victima batjocorită şi înjosită

Oamenii, în pornirile lor păcătoase, sunt grăbiţi să condamne victima şi să apere pe cel nedrept care batjocoreşte şi înjoseşte. Un exemplu este situația din lumea actuală, când mulţi strigă în gura mare cerând abolirea pedepsei capitale pentru cei ce săvârşesc omor premeditat. În felul acesta, ei nu se gândesc să apere victima nevinovată şi să-i facă dreptate, ci iau apărarea criminalului. Când au venit Fariseii la Domnul Isus, nu au pus întrebarea gândindu-se la starea femeii care a fost lăsată de bărbat, ci căutau îndreptăţire pentru ei ca să-şi poată lăsa soţiile pentru orice pricină. Iată cum a decurs discuţia lor cu Domnul Isus în continuare:

„Pentru ce dar”, I-au zis ei, „a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire, şi s-o lase?” Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n-a fost aşa. Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.” (Ev. Matei 19:7-9)

Decât să devină obiectul batjocurii şi înjosirilor unui bărbat cu inimă de piatră care nu poate să divorţeze de soţia sa, Dumnezeu, pentru a apăra pe femeia înjosită şi batjocorită, a îngăduit să-i fie dată o carte de despărţire şi să poată fi eliberată din această stare umilitoare. Cartea de despărţire, era un act în care trebuia să fie scrisă pricina divorţului, aşa ca să poată fi luată în căsătorie de alt bărbat. Este adevărat că unii oameni, care nu au experimentat nici odată ce înseamnă să fii obiectul batjocurii, înjosirilor, bătăilor şi chinurilor, o fac pe marii neprihăniţi şi învaţă pe femei să rămână în acea stare şi să rabde. Cum vedem, Dumnezeu nu procedează aşa.

Nu fi iniţiatorul divorţului

Având în vedere că Dumnezeu urăşte despărţirea în căsătorie dar în aceeaşi măsură urăşte şi tratamentul înjositor la care îşi poate supune partenera un soţ, sau o soţie cu inimă împietrită, Scriptura le spune celor căsătoriţi următoarele prin Apostolul Pavel:

Celor căsătoriţi, le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. (Dacă este despărţită, să rămână ne-măritată, sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta. (1 Corinteni 7:11)

Nu poţi fi iniţiatorul divorţului, dar nici…

Nu poţi locui împreună cu un soţ violent

Legământul căsătoriei a fost încheiat ca soţii să se îngrijească şi să se protejeze unul pe altul, şi nu ca unul din ei să abuzeze şi să-şi bată joc de celălalt. Este periculos să locuieşti împreună cu un soţ care aplică violenţa şi aceasta afectează grav copiii pentru tot restul vieţii, din moment ce ei devin martorii sau obiectul bătăilor şi batjocurilor. O femeie trebuie să se gândească la copiii ei şi să caute a trăi separat în cazul când ea şi copii sunt expuşi la violenţă. Locuirea separat şi divorţul sunt lucruri diferite. Divorţul este ruperea legământului sfânt al căsătoriei iar locuitul separat este o măsură necesară de a te proteja de o persoană violentă. Este adevărat că aceasta implică confruntarea cu greutăţi materiale, locative, lipsuri, etc., dar va fi asigurată liniştea şi pacea de care avem nevoie fiecare în parte şi în familiile noastre.