Abolirea pedepsei cu moartea înseamnă anularea valorii vieţii umane

La 10 octombrie 2007 Franţa a ratificat Protocolul 13 la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, conform căruia, pedeapsa capitală va fi interzisă în orice circumstanţe. Potrivit adevărului Cuvântului lui Dumnezeu, această hotărâre este una inumană pentru că anulează valoarea vieţii umane. În continuare voi prezenta poziţia şi adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.

Secretarul General al Consiliului European Terry Davis a spus în legătură cu acest eveniment:

Abolirea pedepsei capitale în Europa este apogeul progresului nostru în apărarea demnităţii umane şi a drepturilor omului. Ziua Europeană împotriva Pedepsei Capitale ne va ajuta să facem progrese spre ziua din viitorul nu atât de îndepărtat, când pedeapsa cu moartea va fi extirpată din lumea întreagă.

Să vedem ce are de spus Dumnezeu la acest subiect.

Viaţa omului are o valoare inestimabilă

Încă la începutul Bibliei, în prima carte, în Genesa, Dumnezeu a spus:

Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. ( Genesa 9:6 )

Pentru că omul este făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, pentru că poartă imaginea lui Dumnezeu, de aceea viaţa omului are o valoarea foarte, foarte mare, care nu poate fi plătită cu nici un fel de bani şi averi. Preţul vieţii luate poate fi plătit doar cu preţul vieţii celui ce a luat-o. Dumnezeu este cel care a dat viaţa şi El cere să fie respectat preţul ei. El nu coboară nicicum preţul mai jos. Răul este că oamenii au ajuns să coboare de tot preţul, să-l anuleze, să nu mai pună nici un preţ pe viaţa aproapelui.

Dumnezeu protejează viaţa ucigaşului care a săvârşit omor neplanificat

Încă pe când se aflau în pustie, în drum spre ţara promisă, Dumnezeu a rânduit legi şi porunci cu privire la protecţia vieţii omului şi penalizarea ucigaşilor. Dar, este interesant că legea începe cu protecţia ucigaşului care a săvârşit omorul fără să fi avut intenţii de a omorâ anterior. Iată cum scrie Cuvântul lui Dumnezeu:

Când veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului, să vă alegeţi nişte cetăţi care să vă fie cetăţi de scăpare, unde să poată scăpa ucigaşul care va omorâ pe cineva fără voie. Aceste cetăţi să vă slujească drept cetăţi de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigaşul să nu fie omorât înainte de a se înfăţișa în faţa adunării ca să fie judecat. Din cetăţile pe care le veţi da, şase să vă fie cetăţi de scăpare. Să daţi trei cetăţi dincoace de Iordan, şi trei cetăţi în ţara Canaanului: acestea să vă fie cetăţi de scăpare. Aceste şase cetăţi să fie cetăţi de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin şi pentru cel ce locuieşte în mijlocul vostru: acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie. (Numeri 35:10-15)

După ce era judecat şi cercetat cu deamănuntul, dacă se dovedea că ucigaşul nu a avut intenţii şi nu a fost vrăjmaş cu victima, era lăsat să trăiască în cetatea de scăpare până la moartea marelui preot şi apoi putea să se întoarcă înapoi în cetatea lui. Cetatea de scăpare era un loc unde se asigura protecţie ucigaşului şi tot de ce era nevoie ca să poată locui cu familia sa acolo.

Ucigaşul poate fi pedepsit cu moartea doar pe mărturia martorilor

Pentru că viaţa umană are valoare foarte mare, nimeni nu poate fi pedepsit cu moartea decât după ce s-a cercetat cu deamănuntul şi s-a stabilit cu siguranţă vina acelui om. Scriptura spune:

Dacă un om omoară pe cineva, ucigaşul să fie omorât, pe mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte. (Numeri 35:30)

Ucigaşul nu poate restitui preţul vieţii luate decât doar cu preţul vieţii proprii

În continuarea aceluiaşi capitol, Dumnezeu interzice categoric oamenilor, rudelor, etc. să primească preţ de răscumpărare pentru viaţa luată a victimei.

Să nu primiţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaş vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea. (Numeri 35:31)

Ţara şi societatea care lasă ucigaşul nepedepsit va purta consecinţe grave

Să nu pângăriţi ţara unde veţi fi, căci sângele celui nevinovat pângăreşte ţara, şi ispăşirea sângelui vărsat în ţară nu se va putea face decât prin sângele celui ce-l va vărsa. (Numeri 35:33)

Abolirea pedepsei cu moartea  apără sau încalcă drepturile omului?

Terry Davis a spus:

Abolirea pedepsei capitale în Europa este apogeul progresului nostru în apărarea demnităţii umane şi a drepturilor omului.

Abolirea pedepsei capitale este evident că “apără drepturile” (dacă putem spune aşa) ucigaşului. Cum rămâne însă cu drepturile victimei? Ce comunică această hotărâre despre valoarea vieţii victimei nevinovate?