Care este semnificația colacului fără lumânare care se dă de pomană?

Colac de pomană

Întrebare:

Ce înseamnă când primești de nenumărate ori de la vecină colacul fără lumânare? 

Semnificația colacului fără lumânare nu se găsește în Sfintele Scripturi. Nu putem fi categorici în a afirma care a fost intenția vecinei cu adevărat. Aș vrea să cred că a fost una bună de a face milostenie și a fi darnică.

Scriptura ne învață însă despre semnificația adevărată a milosteniei, a dărniciei care izvorăște dintr-o inimă schimbată și ascultătoare de Dumnezeu.

“Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti”. (Ev. Matei 6:1-4)

Deci, orice milostenie, sau dar pe care îl faci trebuie să fie făcut ca înaintea lui Dumnezeu, potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu și pentru binele omului. Ea nu este făcută de ochii oamenilor și nici de cum nu se face pentru a primi o răsplată.

Mai mult la acest subiect puteți citi în următorul articol: De ce se fac pomenile pentru cei morți? și Cum să procedezi cînd primești de pomană?