Este permis sărutul cu logodnica?

Întrebarea :

Am o nedumerire cu privire la sărut. Este interzisă sărutarea viitoarei tale soţii sau este permis sărutul cu logodnica? Eu încă nu sunt botezat şi am cunoscut o minunată fată care intenţionez să o cer în căsătorie. Nu vreau să cad în păcat cu ea înainte de botez şi nici să o ispitesc.

Iată răspunsul scurt despre sărutul cu logodnica :

Nu este permis sărutul cu logodnica

De ce? Pentru că nu ai încheiat încă un legământ cu ea şi nu v-a fost oficiată cununia înaintea lui Dumnezeu şi înaintea martorilor. Sărutul cu logodnica aprinde pasiunea la ambii şi îi poate conduce până la întreţinerea relaţiei sexuale, care în cazul lor va fi curvie. Dacă vor comite curvie înainte de încheierea legământului, ei vor păta, sau cum scrie în Biblie, vor spurca relaţia lor intimă şi îşi vor culege consecinţele pentru tot restul vieţii. Dumnezeu a spus foarte clar:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Dacă vă permiteţi să vă jucaţi cu focul şi prin sărutări şi mângâieri să ajungeţi până la relaţie sexuală înainte de oficierea cununiei, prin aceasta veţi comite curvie şi aceasta va spurca patul vostru conjugal, adică relaţia voastră intimă. Să nu vă mai plângeţi atunci unul pe altul pentru faptul că nu aveţi plăcerea pe care vă aşteptaţi să o aveţi când veţi face dragoste, pentru că voi singuri aţi risipit şi aţi călcat în picioare această plăcere şi cu ea curăţia relaţiei dragostei voastre.

Sărutul cu logodnica aprinde un foc

Când creştinii din Corint l-au întrebat despre aspectul sexual al vieţii creştine, Apostolul Pavel le-a scris astfel:

Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. (1 Corinteni 7:1)

Pavel nu s-a referit aici la strângerea sau sărutul mâinii când te saluţi cu o femeie, nici la îmbrăţişările prieteneşti când ne vedem la biserică, şi nici la sărutarea sfântă pe care ne-o dăm unii altora pe obraz. El s-a referit la acele atingeri pe care un bărbat le face din pornirile lui sexuale şi care trezesc dorinţele sexuale ale unei femei. Chiar dacă după logodna voastră veţi fi tari şi vă veţi ţine să nu ajungeţi până la curvie, faptul că vă permiteţi sărutările şi atingerile la care s-a referit Pavel în pasajul citat, vă va pune sub o presiune permanentă şi chinuitoare a dorinţei sexuale neîmplinite şi nu este bine aceasta nici pentru cel ce o iniţiază dar nici pentru cea asupra căreia sunt îndreptate aceste atingeri şi sărutări.

Sărutul cu logodnica aduce remuşcări şi ruşine

Când fac consilierea mirelui şi a miresei înainte de oficierea cununiei, uneori mi-au spus cu ruşine mirele sau mireasa că şi-au permis să se sărute cu sărutări care le-au provocat dorinţele sexuale, dar mai ales un simţământ de ruşine şi vinovăţie. De fiecare dată mi-a părut rău că n-am putut să anunţ primul lor sărut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor veniţi la nuntă. Dar şi mai rău mi-a părut când am aflat altă dată că au început să-şi arunce învinuiri unul altuia că nu s-ar fi păstrat curaţi până la căsătorie şi aceste învinuiri au produs durere şi rană. Tocmai în felul acesta afectează relaţia conjugală aceste sărutări şi mângâieri înainte de cununie.