Este păcat să ai relații sexuale cu fata pe care vrei să-ți fie soție?

Întrebare:

De ce e păcat de avut relații sexuale cu femeia pe care o iubești și cu care eventual ai să te căsătorești, până la nuntă? Oricum Dumnezeu mă iubește pe mine și pe dânsa și noi pe El, ne rugăm împreună și avem de gând să ne căsătorim peste vreun an, acum nu avem posibilitate, ce este rău dacă ne iubim? Sau cu un an mai devreme sau cu un an mai târziu, care e diferența pentru Dumnezeu, care este stăpânul eternității?

relații pînă la căsătoriePentru că relațiile sexuale au fost create de Dumnezeu pentru soț și soție în cadrul căsătoriei, de aceea este păcat să întrețineți astfel de relații înainte de căsătorie. Relațiile sexuale înainte de căsătorie sunt curvie și aduc consecințe grave atât în veșnicii, cât și pe acest pământ. Dumnezeu ne avertizează, când zice:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Relația voastră sexuală înainte de nuntă, înainte să încheiați legământul căsătoriei, adică cununia, este curvie și aceasta necinstește căsătoria voastră și vă spurcă  patul, adică relația voastră sexuală din cadrul căsătoriei. Nu vă veți mai putea bucura unul de altul așa cum visați acum, tocmai pentru că voi ați ales să spurcați relația voastră conjugală prin curvia pe care ați ales să o practicați acum.

Este adevărat că Dumnezeu vă iubește și pe tine și pe ea și tocmai de aceea vă vrea binele și a poruncit ca să vă feriți de curvie, adică de orice relație sexuală înainte de căsătorie. Oare voi nu ați citit pasajul din Biblie care spune:

Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. (1 Corinteni 6:18)

Dar acest text nu vă este cunoscut?

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:3-5)

Cum puteți voi spune acum că vă rugați și Îl iubiți pe Dumnezeu când, în loc să vă feriți de curvie, ați ales să trăiți în ea? În loc să vă stăpâniți vasul în sfințenie și cinste, voi ați ales să trăiți ca și Neamurile, adică păgânii, în aprinderea poftei și încă mai spuneți că Îl iubiți pe Dumnezeu. Nu, dragii mei. Voi vă purtați ca niște păgâni care nu cunosc pe Dumnezeu. În Sfintele Scripturi mai este scris:

Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. (1 Ioan 2:4-5)

Să nu vă mai credeți că sunteți creștini și că Îl iubiți pe Dumnezeu. Voi ați ales să trăiți ca și păgânii, în concubinaj și să vă scuzați cu scuze ieftine de ale lor. Încetați să mai faceți aceasta pentru că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și curvia nici să nu fie pomenită printre voi, dacă ziceți că Îl iubiți pe Dumnezeu.

Întrebi de ce este rău dacă vă iubiți, referindu-te la relația voastră sexuală înainte de căsătorie? Aceasta nu este dragoste, ci aprinderea poftei voastre și curvie, care va aduce consecințe grave în viață. Dacă cu adevărat ai iubi-o pe fata pe care dorești să o ceri în căsătorie, atunci nu ai face din ea o curvă și nu ai necinsti căsătoria ei și relația ei conjugală de viitor. Tu vrei să întreții cu ea relații sexuale nu din pricina că o iubești, ci din pricina aprinderii poftei tale, iar dacă și ea vrea acest lucru, este din același motiv și nu pentru că te iubește. Dragostea adevărată dorește binele suprem al celui pe care îl iubește și dragostea adevărată așteaptă până la căsătorie.

Întrebi care este diferența dacă vă căsătoriți acum sau mai târziu? Relația sexuală acum este în afara căsătoriei și este curvie și relația sexuală după ce veți încheia legământul căsătoriei, adică cununia și nunta, va fi una dreaptă în ochii lui Dumnezeu și binecuvântată de El. Dacă chiar tot zici că nu este nicio diferență, de ce nu vă căsătoriți? De ce nu faceți efortul să faceți nunta? Nu vrei sau nu vreți să vă asumați responsabilitate? Vă scuzați că nu aveți bani să faceți nuntă? Atunci faceți mai modest, cu rudele doar sau poate chiar doar cu părinții, dar faceți cununie și nu trăiți în curvie.

Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți Cuvântul Lui și să nu mai trăiți în aprinderea poftei cum trăiesc păgânii și nici să nu vă înșelați că sunteți copiii de Dumnezeu și că Îl iubiți pe El, în timp ce călcați în picioare Cuvântul Lui și batjocoriți taina căsătoriei.