Cum să rezolvi conflictele învechite?

Există oameni care caută pacea, dar cei mai mulți sunt implicați în conflicte și alții în multe conflicte. Unele sunt rezolvate repede, dar altele ajung să ia vechime și odată cu vechimea adună multă amărăciune, ură și dispreț în inimile celor ce se află în conflict. Care sunt conflictelele învechite în care te afli acum? Care sunt cele mai învechite conflicte în care ești parte? Nu vrei să știi cum ai putea să rezolvi aceste conflicte?

În acest mesaj vom privi ce răspuns are pentru noi Dumnezeu în Cuvîntul Său scris la 1 Corinteni 6:1–11.

Cum! Cînd vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu atît mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, cînd aveți neînțelegeri pentru lucrurile vietii acesteia, voi puneti judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om întelept, care sa fie in stare să judece între frate și frate? Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, și înca înaintea necredincioșilor! Chiar faptul că aveți judecați între voi, este un cusur pe care-l aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și pagubiți, și înca pe frați! Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați in privința aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, în Numele Domnului Isus Hristos, și prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:1–11)

Creștinii din Corint erau implicați în multe conflicte. Apostolul Pavel scria: ”fraților, am aflat de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: ” Eu sunt al lui Pavel!” – ”Și eu sunt al lui Apolo!” – ”Și eu, al lui Chifa!” -”Și eu al lui Hristos!” (1 Corinteni 1:11–12) Motivul lor de ceartă nu erau liderii, ci imaturitatea spirituală a creștinilor care, în loc să aprecieze lucrul si contribuția tuturor slujitorilor la zidirea bisericii, se atașau de unii pentru a fi împotriva altora. Același capitol mai departe relatează că creștinii erau în conflict cu necredincioșii, care îi desconsiderau, nu-i credeau, ceea ce se întamplă si în ziua de azi. În capitolul 3 apostolul Pavel spune ca imaturitatea lor spirituală și certurile care erau în biserică în mare parte au fost produse de acțiunile rele ale unor pseudo-lideri, care au provocat aceste certuri, astfel dorind să distrugă templul lui Dumnezeu care este biserica. Capitolul 4 al cărții arată că corintenii erau în conflict și cu părintele lor spiritual, Pavel, care a venit și le-a vestit Evanghelia, pentru că ei nu mai recunoșteau autoritatea lui și contribuția care a adus-o pentru mîntuirea lor și creșterea spirituală. Capitolul 5 arată un alt mare conflict care a fost provocat de un imoral din biserică, care trăia în incest cu mama lui vitregă, iar ceilalți creștini nu-l confruntau, lăsînd să fie afectată toată biserica de acest rău. Toate aceste conflicte se împarțeau în două categorii: 1)conflicte între creștini și necredincioși, care erau mai puține la număr și 2) conflicte între creștini, înăuntrul bisericii. Capitolul 6 al cărții 1 Corinteni ne relatează situația cea mai rea, cînd conflictele din biserică au ajuns atît de mari încît au mers nu doar în lume, ci tocmai în fața scaunului de judecată al statului roman.

Conflictele în biserică

Conflictele au apărut aici din pricina că cei care se numeau creștini și care au fost chemați la o viață sfîntă, în afacerile și relațiile lor se nedreptățeau unii pe alții și își aduceau pagubă unii altora, iar apoi nici măcar nu doreau să-și recunoască partea de vină. Apostolul Pavel spune că ei aveau în biserică oameni înțelepți care ar fi putut să rezolve conflictele dintre ei, dar din pricina că ignorau autoritatea bisericii și autoritatea liderilor lor, apelau la autoritatea statului și a judecătorilor, despre care Pavel spune că erau nelegiuiți. Și dacă așa spune el despre judecata statului roman, a cărui model este studiat la orice facultate de drept, atunci spuneți-mi, dragii mei, la cine merg creștinii de azi când vor să-și rezolve conflictele lor? Nu este corect așa, conflictele trebuiau rezolvate în biserică și doar în biserică, pentru că nu este  o autoritate mai sus decît biserica pe acest pămînt care să exercite dreptatea lui Dumnezeu, după Legea lui Dumnezeu. Atunci când creștinii nu recunosc această autoritate, ei vor duce conflictele înaintea scaunelor omenești de judecată.

Conflictele înaintea scaunelor omenești de judecată

Este interesant cum apostolul califică aceste scaune omenești de judecată. Din primul verset el spune ca nu este corect pentru creștini să meargă la judecata celor nelegiuiți. Legea satului roman este studiată astăzi la toate facultățile de drept și toate statele lumii încearcă să-și facă legislația în baza acelei romane care nu este după Cuvîntul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este ignorată de oameni la alcătuirea legilor pentru statele lor. Și apoi, o altă problemă este că, chiar și atunci cînd legea statului este corectă, oamenii care exersează judecata sunt nelegiuiți de multe ori și ei nu pot exercita dreptatea. Ei pot fi cumpărați cu bani, ceea ce vedem și aceasta se întîmplă în fiecare țară a lumii, iar la noi în țară într-o măsură foarte mare. Am privit un film documentar despre soția unui bărbat care a fost traficată, vîndută, apoi exploatată ca și prostituată. Cu mult greu a reușit acel om să-și salveze soția și cînd au mers la judecată ca să judece pe infractor, care era un “prieten” al lui, au văzut cum în judecată, acolo unde acest om ar fi trebuit în mod normal să fie condamnat la moarte pentru crima săvîrșită, i s-a cerut doar să plătească o mică amendă. Poți merge la o astfel de judecată ca să ți se facă dreptate? Deci, dacă creștinii merg după dreptate la scaune omenești de judecată, în cele mai dese cazuri lor nu li se face dreptate, ci doar sunt învinuiți și condamnați și, mai mult și cel mai rău, ei fac să fie vorbit de rău frumosul nume de creștini pe care îl purtăm și oamenii nu mai doresc să asculte de Evanghelie. Cum se vor simți la judecată, cînd vor trebui să judece pe cei nelegiuiți care tocmai din pricina mărturiei lor rele nu au crezut în Evanghelie? Nu fi unul din acești creștini și nu merge să-ți rezolvi conflictele cu alti creștini în fața scaunelor de judecată omenești.

Judecata la scaunul de domnie a lui Dumnezeu

Era un lucru foarte cunoscut pentru creștinii din Corint și trebuie să fie în aceeași măsură cunoscut de toți creștinii că noi vom judeca lumea după legile lui Dumnezeu, cînd ei vor sta în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Tot noi, sfinții, vom judeca pe îngeri. Mai greu însă mi se pare că va fi pentru noi cînd vom judeca pe oamenii printre care vor fi rudele noastre la care încă nu am mers să le vestim Evanghelia, prieteni, colegi și nu în ultimul rînd acei judecători și martori de la scaunele omenești de judecată în fața cărora am stat. Nu ne vor învinui ei atunci că tocmai din pricina mărturiei noastre rele nu au putut să creadă în Evanghelie și să fie mantuiți? O altă întrebare este dacă vor ajunge acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, toți cei care acum se consideră creștini. Scriptura spune clar că cei nedrepți nu vor moșteni această împărăție și apoi enumeră o listă a practicilor care dacă sunt parte a vieții celor ce se numesc creștini, ei nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

Dacă ești moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu

Cînd ești moștenitor a Împărăției lui Dumnezeu ai doar două opțiuni în rezolvarea conflictelor care le poti avea în biserică. Opțiunea A este ca să cauți rezolvarea conflictului atunci cînd ești nedreptățit. Caută să rezolvi cu persoana care te-a nedreptățit. Dacă nu se rezolvă așa conflictele, atunci mergi cu persoana respectivă la conducătorii spirituali ai bisericii ca să judece ei între voi și să soluționeze această situație și să înlăture conflictul. Dacă însă cealaltă parte nu acceptă hotărîrea judecații bisericești și vrea să apeleze la scaunul omenesc de judecată, adică la justiția de stat, atunci aplică opțiunea B – rabdă mai bine să fii păgubit. Comparativ cu moștenirea pe care o ai în ceruri, Biblia spune că lucrul în care vei fi păgubit este “de foarte mică însemnătate”. Altă opțiune nu există… Nu poți accepta să mergi să te judeci la cei nelegiuiți și nu accepta aceasta sub niciun pretext sau motiv.

Vino să moștenești Împărăția lui Dumnezeu

Poate te consideri creștin pentru faptul că vii în fiecare duminică la biserică, pentru că dai zeciuiala, dar în același timp duci un mod de viață dublu. Dacă a vrut cineva să facă afaceri cu tine, ai procedat cu viclenie și lăcomie și ai nedreptățit pe cel ce ți-a fost partener. Sfînta Scriptură îți spune să nu te înșeli! Nu poți să moștenești și nu vei moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Sau poate în partea ascunsă a vieții tale există așa practici ca: curvia, preacurvia, sodomia, hoția, lăcomia, beția, defăimarea, conflictele etc. Nu poți să moștenești Împărăția lui Dumnezeu, nu te înșela! Așa au fost unii din Corint înainte, dar ei au venit cu pocăință la Domnul Isus și prin nașterea din nou au fost spălați de păcatele lor, au fost sfințiți și au fost socotiți neprihăniți. Acum ei sunt moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu. Vino să fii și tu moștenitor! Pocăiește-te azi din inimă. Mărturisește-ți păcatele și lasă-te de ele ca să traiești o viață sfîntă. Încetează să te mai înșeli!

Dumnezeu să ne ajute să fim o bună mărturie pentru Numele Lui și apoi să moștenim Împărăția Cerurilor!