Cum să-ți reînnoiești relația cu Dumnezeu?

Întrebare:

Am o problemă în familie și în suflet: în relația noastră cu Tatăl ceresc a apărut o prăpastie… Nu mai am acea plăcere în citirea Bibliei. De rugat noi ne rugăm în gînd și fuga. Îmi lipsește acel moment de părtășie cu El. Nu știu cum aș putea să reînoiesc acea relație, dragostea dintîi. Soțul meu  tot nu prea a avut astfel de conversație cu Domnul în care să prindă puteri. El nu știe cum e aceasta, dar eu deja nu știu cum să-l ajut și pe el cînd singură am căzut… Stau cu copilul mic acasă și îi cînt adesea cîntece creștine și nu vreau să dau vina că nu am timp pentru rugăciune sau citirea Cuvîntului, căci mă voi înșela singură pe mine, dar nu mă pot impune. În biserica pe care o frecventez simt un duh zdrobit… Avem prieteni care se simt la fel ca noi Și chiar avem gînduri să ne schimbăm cu membria în altă biserică, că aici ne scufundăm mai mulți. Am nevoie parcă să mă împingă cineva și să mă aprinda cu acel foc al credinței. În plus, aș vrea să și slujesc cumva, chiar dacă am copil mic acasă. Ne străduim cu soțul să dăm și o parte din banii noștri în misiuni, dar parcă aș vrea și eu ceva să mai fac. Cînd nu aveam copil adesea mergeam prin sate sau tabere. Chiar însărcinată am mers, dar acum parcă nu știu ce aș putea face..? Am nevoie de un sfat. Voi fi foarte recunoscătoare dacă o să mă puteți sfătui și dacă vă veți ruga și pentru familia noastră. Mulțumesc mult!

Înainte ca să încep a scrie răspunsul meu în acest articol m-am rugat pentru toate nevoile care le-ați scris și ca să primiți sfatul meu bun în întregime și să faceți așa cum vă voi sfătui.

Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire

În vestita Predică de pe munte Domnul Isus Hristos a spus că sunt fericiți oamenii care sunt săraci în duh, căci a lor este Împărăția Cerurilor și tot cu privire la acești oameni a mai spus El că  sunt flămânzi și însetați după neprinănire și vor fi săturați. Faptul că mi-ați scris despre această stare și că sunteți conștientă de prăpastia care a apărut îmi arată că sunteți flămândă și însetată după neprinănire. Acum, dacă veți fi gata să faceți tot ce spune Dumnezeu, veți fi săturată de neprihănire. Veți reuși să vă întoarceți la starea spirituală pe care spuneți că ați avut-o înainte și, cu siguranță, veți fi ridicată de Dumnezeu pe noi culmi duhovnicești, căci El dorește aceasta pentru fiecare copil al Său.

Căutați mai întâi neprihănirea lui Dumnezeu și Împărăția Lui

Tot în Predica de pe munte Domnul Isus arată cum se poartă și care sunt prioritățile unui bărbat sau a unei femei care este flămândă și însetată după neprihănire. El sau ea nu se vor lăsa prinși de îngrijorările veacului acestuia, ci vor face eforturi de altă natură, cum a spus Domnul nostru:

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)

Dumnezeu este în stare să ne satisfacă deplin și totdeauna foamea și setea noastră după neprihănire, dar El dorește să vadă efort și pasiune din partea noastră. Satisfacerea acestei nevoi trebuie să fie alegerea noastră personală și se va manifesta prin eforturile pe care le facem. Iată câteva lucruri concrete pe care trebuie să le facem căutând mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui.

Depărtați-vă de oamenii care au o formă de evlavie

Nu mi-ați scris despre prietenii pe care îi aveți, dar vă propun să faceți o evaluare și să vedeți cine sunt ei și ce influență au asupra familiei dumneavoastră. În Epistola II către Timotei apostolul Pavel i-a scris astfel:

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.(2 Timotei 3:1-5)

La prima vedere s-ar părea că apostolul se referă la oameni necredincioși, din afara Bisericii. Dar nu este așa. El se referă la cei care se pretind a fi credincioși, dar care au doar o formă de evlavie. Adică, vin și ei din când în când la biserică (sau poate chiar și sistematic), se salută ca și creștinii, pot să cânte, poate dau și zeciuiala pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar nu au o relație personală cu El .De ce? Pentru că iubesc mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu. Când este vorba să aleagă între Dumnezeu și plăcerile lumii acesteia, ei aleg pe ultimele. Ei sunt cei care zic că nu au timp să vină seara la studierea Sfintelor Scripturi, că au familii și sunt foarte ocupați și multe alte scuze, dar care venind acasă de la serviciu stau în fața televizorului și nu le pasă nici de copii, nici de starea lor spirituală și nici de marea chemare pe care au primit-o de la Domnul Isus Hristos de a duce Evanghelia celor pierduți. Începeți deja să-i recunoșteți pe acești oameni? Biblia spune să vă depărtați de ei. Cum? Să o mai răriți cu statul la discuțiile propuse de ei sau cu mersul la activitățile lor prin care nu urmăresc decât plăcerile personale, chiar dacă le numesc “părtășii creștine”. Vedeți dacă nu cumva oamenii aceștia au mers singuri în prăpastia spirituală despre care scrieți și tot ei v-au dus acolo. Dar nu vă opriți doar aici…

Alăturați-vă celor neprihăniți

În aceeași epistolă a doua către Timotei, a mai spus apostolul Pavel astfel:

Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. (2 Timotei 2:22)

Căutați și alipiți-vă de un grup de oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat, care studiază Sfintele Scripturi în profunzime și trăiesc potrivit cu învățătura sănătoasă a Mântuitorului nostru și care și-au dedicat viețile propovăduirii Evangheliei. Vedeți dacă există așa un grup în biserica din care faceți parte și dacă nu există, atunci căutați-i într-o altă biserică, dar alăturați-vă neapărat la astfel de oameni duhovnicești, căci compania lor este deosebit de necesară fiecărui sfânt și sfântă. Dacă nu cunoașteți un astfel de grup, scrieți-ne printr-un mesaj privat și vă vom direcționa spre un astfel de grup.

Studiați Sfintele Scripturi

Înainte de plecarea în veșnicii, apostolul Pavel i-a scris lui Timotei astfel:

Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:14-17)

Timotei a primit învățătură din Sfintele Scripturi din pruncie, de la bunica sa Lois și de la mama sa Eunice. Apoi, a fost alături de apostolul Pavel și a continuat să învețe mult din Scripturi. Acum, apostolul Pavel, înainte de plecarea sa din viață, îi spune lui Timotei să facă efortul și să rămână în lucrurile duhovnicești. Vedeți? Nu se bizuiește doar pe simpla lui pasiune sau atracție, ci îi spune că trebuie să aibă o disciplină duhovnicească pentru studierea continuă a Sfintelor Scripturi. Toți oamenii duhovnicești din toate vremurile au avut această disciplină.

Săptămâna viitoare vom începe prima sesiune a noului grup de la Institutul de Studiu Biblic Inductiv din Moldova unde vom pregăti învățătorii în vederea predării Bibliei după materialele și metoda de studiu inductiv. În felul acesta vrem să-i ajutăm și pe ei și pe cei care vor învăța de la ei să se îndrăgostească de studierea Sfintelor Scripturi și să învețe o disciplină duhovnicească importantă fără care nici un creștin nu poate crește în sfințenie și nu poate să-i fie plăcut lui Dumnezeu.  Veniți să învățați la această sesiune și invitați pe alți slujitori, învățători, predicatori din biserica locală și din alte biserici ca să învățăm toți împreună din Cuvânt și apoi să zidim împreună Biserica lui Hristos, căci la aceasta am fost chemați. Dacă noi, cei care suntem responsabili să dăm învățătură,  nu ne facem slujba, apatia și indiferența va cuprinde bisericile noastre.

Implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu

La nașterea noastră din nou fiecare am primit daruri duhovnicești ca să slujim sfinților în Biserica lui Hristos și ca să ducem Evanghelia celor pierduți. Dacă abandonăm această chemare și responsabilitate și dacă nesocotim darurile duhovnicești pe care le avem, nu putem fi împliniți ca și creștini. Dumnezeu să binecuvânteze dorința pe care v-a pus-o în inimă pentru implicare în lucrarea Lui. Așa cum ați făcut tabere înainte, faceți și acum uz de experiența pe care o aveți deja și implicați-vă în proiectul TABERE 1678 ca să organizați o tabără sau mai multe în localitățile din țara noastră. O altă mare nevoie de implicare este în proiectul “Dreptul la viață al copilului nenăscut” prin care creștinii merg în țara întreagă și le prezintă oamenilor perspectiva biblică asupra avortului. Aceasta se face pentru a salva viețile copiilor înainte ca ei să fie avortați și ca să arătăm iertarea ce o pot găsi în Hristos femeile și bărbații care s-au făcut vinovați de moartea copiilor avortați. Există multe alte nevoi în lucrarea Evangheliei care așteaptă implicarea tuturor creștinilor.

Mulțumiți lui Dumnezeu că v-a arătat această stare și începeți să vă faceți partea ca să experimentați schimbarea dorită și să aveți o viață spirituală împlinită. Căutați Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Feriți-vă de oamenii care au o formă de evlavie și mergeți la părtășie cu cei care Îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Studiați Sfintele Scripturi și implicați-vă în lucrarea măreață a Evangheliei. Așa să vă ajute Dumnezeu.