Prezentarea Librăriei Creştine „Învăţătură din Cuvânt”

Librăria Creştină „Învăţătură din Cuvânt” vă oferă o gamă bogată de manuale de studiere a Bibliei după metoda inductivă – cele mai eficiente instrumente de studiere a Bibliei.

Fondatorul Librăriei şi directorul Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova, Vasile Filat, declară: „Am deschis această librărie cu scopul de a pune la dispoziţia oamenilor materiale care să-i ajute pe oameni să studieze individual şi profund Biblia. Manualele expuse în librărie nu sunt comentarii biblice, ci sunt manuale de lucru, care te ajută să te adânceşti în textul Scripturii.”

Ce este un studiu biblic inductiv?

Studierea Bibliei după metoda inductivă înseamnă să foloseşti Biblia drept sursă principală. Studiind inductiv Biblia, descoperi tu însuţi adevărul, fără să te inspiri din alte surse. Metoda inductivă presupune trei paşi importanţi:

OBSERVAREA sau „Ce spune textul?”

Deprinderile observării, cum sunt: notarea cuvintelor-cheie, întocmirea listelor şi punerea întrebărilor strategice, ne vor ajuta să vedem şi să reţinem ce spune textul biblic.

INTERPRETAREA sau „Ce înseamnă textul?”

Observarea atentă şi corectă ne va ajuta să dobândim o înţelegere mai bună a Cuvântului lui Dumnezeu.

APLICAREA sau „Cum se aplică acest lucru la viaţa mea?”

O observare disciplinată şi o interpretare corectă ne ajută să facem o aplicare care ne poate schimba viaţa.

Materialele de studiu biblic inductiv, care sunt expuse în librărie, sunt oferite de Institutul de Studiu Biblic Inductiv şi sunt clasificate pe mai multe serii:

 • Seria „Învăţătură peste Învăţătură”;
 • Seria „Doamne…”;
 • Seria „40 de minute”;
 • Seria „Descoperă tu însuţi” – studii biblice pentru copii;
 • Alte studii;
 • DVD-uri – manuale predate prin lecţii video.

Învăţătură peste Învăţătură

 • Oferă cele mai profunde studii biblice de la Precept Ministries International.
 • Include hărţi, linii ale timpului, foi de observare şi altele.
 • Foloseşte în totalitate deprinderile de studiu biblic inductiv şi anume: Observarea, Interpretarea şi Aplicarea, pentru cea mai bună descoperire independentă a Cuvântului lui Dumnezeu.

Seria „40 de minute”

 • Studii biblice de 6 săptămâni, transformatoare, fără teme de casă.
 • O iniţiere uşoară în studiul biblic inductiv;
 • Foarte potrivite pentru studiu în grupuri mici;
 • Studiile conţin atât textul lecţiilor, cât şi textele biblice studiate.

Seria „Doamne…”

 • Studii biblice pe subiecte scrise de Kay Arthur. Cercetează Cuvântul şi lasă-L pe Dumnezeu să-ţi împlinească nevoile.
 • O abordare personală, de la inimă la inimă, sprijinită pe învăţătura biblică sănătoasă.
 • Studii uşor de urmat, materialul de studiat fiind împărţit pe zile – perfecte pentru ucenicizare în grupuri mici.

Seria „Descoperă tu însuţi” – studii biblice inductive pentru copii

 • Studii biblice interesante, ingenioase şi distractive pentru copii şi adolescenţi.
 • Întrebările interactive şi activităţile distractive întăresc adevărurile pe care le învaţă copiii.
 • Naraţiunile şi ilustraţiile vii captează imaginaţia tuturor celor care studiază, indiferent de vârstă.
 • Studii perfecte pentru şcoli duminicale, grupuri mici şi studiu devoţional în familie.

Instrumente de studiu biblic inductiv

 • Cum să studiem Biblia? (pentru maturi)
 • Cum să studiem Biblia? (pentru copii)
 • Cum să studiem Biblia în 28 de zile?
 • Dumnezeule, exişti?

Biblia Internaţională de Studiu Inductiv

Fiecare caracteristică a Bibliei Internaţionale de Studiu Inductiv fost concepută ca să te ajute să obţii o înţelegere personală a lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său. Aceasta este singura Biblie bazată în întregime pe abordarea inductivă a studiului – oferind unelte simple, verificate, pentru observarea a ceea ce spune textul, interpretarea a ceea ce înseamnă acesta şi aplicarea acestuia în viaţă. Biblia Internaţională de Studiu Inductiv va schimba dramatic modul în care citeşti şi te raportezi la Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta conţine:

 • 2.264 pagini, format 18,5×23,3×5 cm
 • 24 pagini de schiţe, hărţi, cronologii şi ilustraţii color
 • O istorie cuprinzătoare a poporului Israel
 • Instrucţiuni specifice pentru fiecare carte a Bibliei
 • Concordanţă biblică
 • Margini late pentru însemnări

Alte studii:

 • Cărţi de Mia Oglice: „Femeile Bibliei” (vol. I – fără nume, vol. II – cu nume); „Răspunsuri practice pentru viaţă”; „Zidind relaţii”; „Fetele, podoaba caselor noastre”; „Slujirea văduvelor”; „Cu o dragoste veşnică”;
 • Cărţi de Wayne Barber: „Viaţa predată”; „Odihna harului”;

 • Cărţi de June Hunt şi Jan Silvious: „Cheile consilierii biblice” (5 volume); „Limitările întăresc relaţiile părinţilor cu adolescenţii lor”.

Instruirea liderilor

Viziunea Institutului este să-i zidească pe oameni în Cuvântul lui Dumnezeu, să pregătească şi să formeze lideri creştini care înţeleg procesul de ucenicizare şi nevoia de implicare practică în slujire în biserica locală şi în societate.

Înţelegând importanţa cunoaşterii, înţelegerii şi aplicării Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa oricărui om, studenţii vor transmite altora ceea ce învaţă şi astfel îi vor motiva pe ucenicii lor să dorească să se pregătească şi ei pentru slujire, înscriindu-se să studieze la Institutul Biblic Precept Ministries Eurasia. Institutul oferă o programă de pregătire cu durata de trei ani.

• Fiecare dintre cei trei ani de studiu este alcătuit din trei sesiuni modulare de câte 2 săptămâni. În cadrul acestor sesiuni studenţii învaţă cum să studieze Biblia inductiv, în paralel cu disciplinele teologice.

• Între sesiuni, studenţii sunt implicaţi în lucrare în biserica locală de care aparţin şi predau grupului pe care îl conduc acelaşi curs pe care l-au studiat la Institut.

• Astfel, în timpul studiilor aceștia au oportunitatea să formeze alţi ucenici şi să-i încurajeze să se înscrie pentru a studia la Institut pe cel puţin nouă dintre ei.

• La sfârşitul celor trei ani de studiu, absolvenţii vor avea pregătirea necesară pentru a „împărţi drept Cuvântul adevărului“(2 Timotei 2:15).

Librăria Creştină „Învăţătură din Cuvânt” activează din data de 11 martie curent şi este amplasată în sectorul Ciocana, str. Alecu Russo 59/6 (pasajul subteran).

Program de lucru:

marţi – sâmbătă, ora 11:00-19:00

duminică, luni – zile de odihnă.

Contacte: (+373) 60177822

Informaţii suplimentare:

http://www.precept.md

Moldova Creștină

https://www.facebook.com/librariaprecept?ref=aymt_homepage_panel