De ce să te pocăieşti dacă ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus?

Întrebare:

Ce rost are să te mai pocăieşti căci oricum ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus?

Afirmaţia că ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus este un proverb popular care vrea să arate că anumite lucruri în viaţa noastră sunt deja hotărâte la Dumnezeu şi în mare parte aşa este. Totuşi, nu putem aplica acest proverb pentru a ne scuza şi a dispreţui oportunitatea să ne pocăim oferită de Dumnezeu.

Încă în Vechiul Testament Dumnezeu a spus poporului Său astfel:

Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti, vă spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.” (Deuteronomul 30:15-20)

Dumnezeu ne vrea binele şi are planuri bune, ca să ne mântuiască pe fiecare din noi. Dar alegerea  să ne pocăim ne aparţine şi El ne îndeamnă să alegem viaţa prin alegerea să ascultăm de El şi de poruncile Lui.

Când a vorbit cu fariseul Nicodim şi l-a îndemnat să se nască din nou, Domnul Isus a spus următoarele:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3:16-21)

Posibilitatea să fie mântuiţi este oferită tuturor oamenilor, dar ei fac alegerea să vină sau să nu vină la lumina mântuirii care este Domnul Isus Hristos.

În ziua Cincizecimii, Apostolul Petru a predicat Evanghelia celor adunaţi şi la încheierea mesajului…

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” (Faptele apostolilor 2:37-40)

Dar chiar mergând după logica acestui proverb că ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus, trebuie să te gândeşti că ţi-a fost scris, adică Dumnezeu a hotărât în suveranitatea Lui să aducă mesajul Evanghelie până la urechile tale şi să te cheme la mântuire. Ce vei face tu însă cu această chemare a lui Dumnezeu? Cum vei răspunde? Nu cumva vei zice că nu te pocăieşti pentru că nu ţi-a fost scris să te pocăieşti? Pocăinţa este partea ta pe care trebuie să o faci. Dumnezeu a făcut tot ce ţine de El pentru că pe când erai tu încă păcătos Domnul Isus a murit pentru tine şi pentru noi toţi. Apoi, Dumnezeu a trimis oamenii Săi care au venit să-ţi aducă mesajul mântuirii. Dacă refuzi să crezi acest mesaj şi să te pocăieşti, Biblia spune că deja ai şi fost judecat pentru că n-ai crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Grăbeşte-te să te pocăieşti să te botezi, aşa cum au făcut oamenii care au ascultat predica lui Petru în ziua Cincizecimii.