Poţi îmbrăca rochie de mireasă dacă ai curvit înainte de căsătorie?

Întrebare:

Cu 5 ani în urmă am avut o relaţie cu un băiat care nu era de aceeaşi religie cu mine(eu fiind penticostala). Relaţia a durat aproape 3 ani, timp în care am avut şi relaţii sexuale. După ce am conştientizat păcatul în care trăiesc, am renunţat la relaţia aceea şi mi-am mărturisit păcatele la biserica, apoi am încheiat legământ cu Domnul. In prezent am o relaţie şi planuri de căsătorie. As dori să ştiu dacă mai pot sa mă căsătoresc la biserica îmbrăcată în mireasă, conform regulamentului penticostal.

Înainte ca să-ţi răspund la întrebare, trebuie să clarificăm câteva lucruri…

Ce simbolizează rochia albă de mireasă?

La creştini, rochia albă a miresei simbolizează curăţia (fecioria) ei, aşa cum scrie şi în Scripturi:

Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) (Apocalipsa 19:7-8)

Penticostală nu te naşti

Eu nu aparţin de această confesiune, dar ştiu că penticostalii sunt creştini născuţi din nou, oameni călăuziţi de Duhul Sfânt şi care trăiesc în frica lui Dumnezeu. Nu confunda lucrurile. Tu, se pare că, te-ai născut într-o familie de penticostali, dar nu ai avut o relaţie personală cu Dumnezeu  şi neascultarea de părinţii şi de învăţăturile primite de la ei te-au dus în păcatul curviei care apasă acum conştiinţa ta, aceasta fiind una din consecinţele care urmează.

În Hristos devenim o făptură nouă

Mă bucur că după căderea ta în păcat ai alergat la Dumnezeu de la care ţi-ai cerut iertare şi ai primit-o, tot aşa cum o primesc toţi păcătoşii. Iertarea Lui este desăvârşită şi intrând în Noul Legământ ai devenit o făptură nouă.

Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:16-17)

Pentru că te-ai născut într-o familie de penticostali, ai cunoscut pe Hristos până la pocăinţa ta, dar l-ai cunoscut în felul lumii pentru că cu mintea ştiai ce aşteaptă El de la tine, dar cu fapta ai mers împotriva voii Lui alegând un mod de viaţă imoral. Doar când ai încheiat legământul cu El, atunci ai devenit o făptură nouă şi lucrurile vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi şi acum, prin iertarea primită şi spălarea naşterii din nou, tu eşti curată înaintea lui Dumnezeu tot aşa cum au fost curăţiţi toţi cei care au trăit în imoralitate înainte, dar au venit la Hristos cu pocăinţă.

Înţeleg că pastorul tău este la curent cu ce a fost înainte şi după pocăinţa ta. De aceea, mergi să discuţi cu el şi te va sfătui mai bine cum să procedezi cu privire la nuntă şi rochia de mireasă.