Poți fi credincios dacă nu mergi la biserică?

Întrebare:

Unde este scris în Scripturi că nu poți fi credincios dacă nu mergi la vreo biserică? Credeți că Scriptura în original spune “biserică”?

Credinciosul este mădular a Trupului Domnului Isus Hristos, a Bisericii Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului (1 Timotei 3:15). Fiecare credincios este una cu Hristos (Galateni 3:28). Creștinul nou-născut a fost adus în această unitate cu Dumnezeu și unii cu alții prin credință în jertfa desăvârșită a Domnului Isus Hristos care ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi ca să ne ierte păcatele. Astfel, credincioșia și ascultarea credinciosului este manifestată față de Domnului Isus Hristos care este Capul Bisericii și care a instituit Biserica Sa.

Unitatea bisericii a fost dintotdeauna amenințată de natura căzută a omului care are o tendință constantă de a se separa de ceilalți, de aceea ea trebuie să fie menținută și exprimată în mod activ în părtășie unul cu altul. Domnul Isus Hristos ne-a chemat la unitate și S-a rugat pentru unitatea Bisericii Sale (Ioan 17:20-21).

Ce este biserica și care este scopul ei pe pământ a fost deja abordat într-un alt articol pe care puteți să-l găsiți pe site-ul nostru. Tot în acest articol veți găsi răspuns dacă Scriptura folosește în original cuvântul “biserică”.

Unitatea în biserică este exprimată în părtășie. Apostolul Ioan scrie creștinilor din Asia Mijlocie astfel:

“Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întunerec, mințim, și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuș este în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat.”

Părtășia cu membrii bisericii Domnului Isus îmi arată dacă trăiesc în adevăr sau umblu în întuneric. Părtășia adevărată cu Dumnezeu va fi exprimată în părtășia cu alți credincioși din biserica lui Hristos. În cartea Faptele Apostolilor ni se spune că creștinii erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi și zilnic stăruiau în “legătura frățească”.

Una din problemele bisericii primare era că unii din creștini părăseau biserica Domnului Isus. Astfel, autorul cărții Evrei ne îndeamnă “să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atît mai mult, cu cît vedeți că ziua se apropie (Evrei 10:25). 

Această practică a fost una periculoasă. Abandonarea adunării celor credincioși exprimă necredincioșie și apostazie față de Domnul Isus. Pentru unii abandonarea bisericii a ajuns un obicei. Motivul abandonării ar putea să fie lenea sau oboseala sau te-ai dezamăgit în oamenii din biserică sau de teamă să nu fii asociat cu creștinii și apoi persecutat, ai abandonat biserica. Abandonarea bisericii este egală cu abandonarea ajutorului spiritual din partea comunității creștine. În schimb, părtășia în credință în biserica lui Hristos în dragoste aduce încurajare.

În concluzie putem spune că credinciosul nou-născut va căuta să aibă părtășie cu Tatăl și unul cu altul în Biserica Mântuitorului, căutând să stăruiască în studierea Cuvântul lui Dumnezeu, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciune.