Care este partea Neamurilor în Noul Legământ?

În articolul “Ce este pocăinţa?” am scris că Dumnezeu este Cel care produce pocăinţa în inima celor ce intră în Noul Legământ. Din pasajele Vechiului Testament, care vorbesc despre promisiunea Noului Legământ, se pare că acest Legământ a fost promis doar poporului Israel. Mai mult chiar, în Evanghelia după Matei, când o femeie canaaneancă se ruga de Domnul Isus să-i vindece fiica, Domnul Isus iniţial a neglijat-o, iar când ucenicii au stăruit de El să o asculte, El le-a răspuns:

Drept răspuns, El a zis: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” (Matei 15:24)

Care este totuşi partea Neamurilor în Noul Legământ? Pot Neamurile intra în Noul Legământ?

1. Faptul că Neamurile aveau să poată beneficia de binecuvântările Noului Legământ a fost o taină până la venirea Domnului Isus

Apostolul Pavel, care era israelit, scrie efesenilor care erau dintre Neamuri:

Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună-moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. (Efeseni 3:3-7)

2. Făgăduinţele au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui, iar sămânţa lui Avraam nu sunt urmaşii lui trupeşti, ci cei care calcă pe urmele credinţei lui

La Galateni 3:16 Pavel scrie că:

Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui”. Nu zice: „Şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „Şi seminţei tale”, adică Hristos.

Iar la Galateni 3:27-29 Pavel adaugă:

Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Deci, când intrăm în Legământ cu Domnul Isus, noi ne identificăm cu El şi atunci nu mai contează naţionalitatea noastră, poziţia socială sau sexul: în Hristos noi suntem egali. Prin identificarea cu Hristos noi devenim sămânţa lui Avraam şi moştenim toate făgăduinţele făcute lui Avraam şi seminţei lui.

Recomand la acest subiect cursul de studiu biblic inductiv LEGĂMÂNTUL.
Pentru înscriere la grupele de studiu biblic, contactați la: