Porunca 8: Să nu furi

porunca 8 să nu furi

A opta din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, spune:

Să nu furi . (Exodul 20:15)

Ai fost vre-o dată înşelat la cântar? Pe mine m-au înşelat. Sau poate tu înşeli la cântar sau altfel în timp ce vinzi sau cumperi. Iată ce spune Dumnezeu în această privinţă:

Să n-ai în casă două feluri de efe (măsură de capacitate egală cu 38.8 litri), una mare şi alta mică. Ci să ai o greutate adevărată şi dreaptă, să ai o efă adevărată şi dreaptă, pentru ca să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârşeşte o nedreptate, este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. (Deuteronom 25:14-16)

Păcatul furatului afectează naţiuni întregi şi aduce nenorocirea asupra lor. După ce au încheiat legământ cu Domnul Isus prin credinţă şi au devenit creştini, Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din Efes:

Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. (Efeseni 4:28)

Unii oameni încep o afacere comună şi apoi unul începe să înşele pe celălalt şi să-l fure pe ascuns. Dumnezeu spune:

Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit. (1Timotei 4:6)

Fugi de hoţie, să nu furi  şi păzeşte-ţi sufletul curat ca să poţi moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.