Care este diferenţa între cele 10 porunci şi Legea Vechiului Testament?

Întrebare:

Care este diferenţa intre Cele 10 porunci si Legea Vechiului Testament? Ele se includ in Lege sau Legea este separata?

Legea Vechiului Testament mai este numită şi Legea lui Moise şi se referă la poruncile lui Dumnezeu lăsate în cele 5 cărţi ale lui Moise: Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri şi Deuteronom. Iată un text care arată înţelesul acestui termen în vremea Vechiului Testament: 

David se apropia de clipa morţii şi a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând: „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întăreşte-te şi fii om! Păzeşte poruncile Domnului Dumnezeului tău umblând în căile Lui şi păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este scris în Legea lui Moise, ca să izbuteşti în tot ce vei face şi ori încotro te vei întoarce şi pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: „Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioşie înaintea Mea, din toată inima lor şi din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş pe scaunul de domnie al lui Israel.” (1 Împăraţi 2:1-4)

Cele 10 porunci sunt rezumatul şi esenţa Legii lui Moise şi fac parte din Legea Vechiului Testament.