Porunca 6: Să nu ucizi

Să nu ucizi - este a șasea poruncă din cele 10

A şasea poruncă din Decalog, adică din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu este:

Să nu ucizi . (Exodul 20:13)

Porunca aceasta a fost dată cu referinţă la orice fiinţă omenească, pentru că omul, bărbat sau femeie, a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Cel Preaînalt pune un foarte mare preţ pe viaţa fiecărui om, de aceea a spus:

Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. (Geneza 9:6)

Dumnezeu insistă asupra aplicării pedepsei cu moartea pentru ucigaş tocmai pentru că pune un foarte mare preţ pe viaţa victimei nevinovate. Iar dacă oamenii au abolit pedeapsa cu moartea, nu tot aşa este la Dumnezeu. Fiecare ucigaş va purta pedeapsa crimelor săvârşite. Lucrul acesta trebuie să-l ştie şi cei care au omorât tinerii aplicându-le torturi după evenimentele din 7 aprilie 2009, despre care a fost cutremurată întreaga ţară când a aflat.

Oamenii care au emis ordin sau a colaborat la săvârşirea unui omor, sunt vinovaţi în aceeaşi măsură şi vor purta aceeaşi osândă. Împăratul David a ordonat să fie create condiţii în care să moară Urie Hetitul şi astfel să fie acoperite păcatele ascunse ale lui David. Dumnezeu a trimis pe proorocul Natan ca să-i transmită următorul mesaj lui David:

Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul.” (2 Samuel 12:9-10)

Ştii câţi ucigaşi merg pe străzile oraşului nostru? Oricine a săvârşit avort, sau şi-a trimis soţia să facă avort, sau şi-a dat consimţământul la această crimă crudă, este un ucigaş şi îşi va purta osânda, dacă nu se pocăieşte din toată inima pentru păcatele săvârşite. Nu uita, pedepsele lui Dumnezeu nu sunt abolite. Legile Lui nu se schimbă ca cele ale oamenilor. Caută să te pocăieşti curând.