Porunca 5: Să cinsteşti părinţii

CUm să îți cinstești părinții ?

Din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, sau Decalogul, primele 4 reglementează relaţia omului cu Dumnezeu, iar ultimele 6 abordează relaţia noastră cu oamenii. Prima din această a doua categorie, adică porunca a cincia din Decalog spune astfel:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exodul 20:12)

Cum te adresezi părinţilor tăi? Cum asculţi de ei? Cum te îngrijeşti de nevoile părinţilor tăi? Îți cinstești părinții așa cum cere Dumnezeu? Există o categorie de oameni care pun mai mare preţ pe datini şi obiceiuri decât să cinstească pe părinţii lor. Biblia ne relatează un caz concret în Evanghelie:

Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis: „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.” Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea.” Dar voi ziceţi: „Cine va zice tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat lui Dumnezeu” nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.” (Mat 15:1-9)

CUm îți cinstești părinții ? Ce fac părinţii tăi acum? Când ai fost ultima dată să-i vezi şi să le bucuri inimile? Nu cumva crezi că eşti un fiu bun sau o fiică bună doar pentru că le trimiţi bani, mâncare şi haine dar nu-şi faci timp ca să mergi şi să le dai afecţiunea ta? Dumnezeu spune:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exodul 20:12)